Knihovna je zavřena

Autorské čtení Ireny Brežné – Nevděčná cizinka

5. 5. 2022 17:00 - 18:30
sál volného výběru, Bezručova 2

Autobiografický román je svým tématem imigrace nečekaně aktuální. Irena Brežná v něm s lehkostí i ironií popisuje adaptaci na nové prostředí, v němž se vlastní identita dostává do konfliktu s cizí mentalitou. Zpočátku hrdinka volí cestu vědomého stavění nepropustných zdí proti cizí nátuře ve snaze ochránit to, co zbylo, tedy to „její“. Zároveň je však otevřená a vnímavá, tudíž vystavená neustálému přehodnocování. Celý román je tak de facto o volbě, o získané mezikulturní kompetenci, o aktivním budování si osobnosti a s ním ruku v ruce jdoucí prověrkou dogmat. Tření s novou zemí v románu funguje jako urychlovač myšlení a pobídka k transformaci.
Jak říká sama autorka, útlý román je literárně vybroušenou půlstoletou osobní zkušeností a zároveň výsledkem zabývání se vědou o migraci a praxe tlumočnice pro přistěhovalce. Při tom všem je to hlavně neustálé hluboké přemýšlení nad tématem. Její životní cesta v emigraci má obecnou platnost zkušeností a vnitřního prožívání tisíců migrantů po celém světě.

Román byl oceněn nejvýznamnější švýcarskou literární cenou Schweizer Literaturpreis a prestižní slovenskou Cenou Dominika Tatarku. Německé PEN Centrum udělilo autorce Cenu Hermanna Kestena za rok 2021 za lidskoprávní aktivitu. Tématem diskuse bude nejen tento úspěšný román, ale také autorčiny zkušenosti s prací válečné reportérky a tlumočnice pro uprchlíky.

Autorské čtení bude moderovat překladatelka Zuzana Henešová.

Knihu vydalo nakladatelství Baobab a na akci bude k zakoupení.

Irena Brežná (* 1950, Bratislava, Československo) je švýcarská spisovatelka a novinářka slovenského původu.

Své dětství prožila v Trenčíně, odkud v roce 1968 emigrovala do Švýcarska, kde dosud žije. Vystudovala zde slavistiku, filozofii a psychologii na Univerzitě v Bazileji. Podílí se aktivně na práci Amnesty International. Realizovala a podporovala různé humanitární a ženské projekty, například v Guinei a v Čečensku. Na Slovensku spolupracuje s ženskou vzdělávací a publikační organizací Aspekt, kterou podporuje od jejího vzniku. Jedná se o prevážně německy píšící spisovatelku a novinářku, za své publicistické a literární texty již získala mnohá ocenění. Je stálou přispěvatelkou několika švýcarských a německých novin a časopisů, například Neue Zürcher Zeitung, Berliner Freitag.