Knihovna je otevřena

NPK ocenění

6. ročník - 2022

Na slavnostním setkání, které se uskutečnilo 25. října 2022 ve Vlastivědném muzeu v Olomouci byly vyhlášeny výsledky již šeského ročníku soutěže Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. V letošním roce vybírala porota z 9 nominací.

1. místo Eliška Tomečková - Místní knihovna Velký Týnec

Porotu zaujala velká šíře aktivit pro čtenáře všech věkových kategorií. Knihovna za jejího působení prošla rekonstrukcí, v knihovně zřídila knihovnickou kavárničku. Úzce spolupracuje se školou i školkou. Zaměřila se na obnovu knihovního fondu, obnovila a doplnila fond dětských knih. Knihovnu v obci zviditelňuje a propaguje.

2. místo Františka Michnová - Obecní knihovna Bochoř

Paní knihovnice pracuje v knihovně nepřetržitě od roku 1984 a významně se podílí na kulturním a společenském životě v obci. Paní Michnová se pravidelně zapojuje do celostátních knihovnických akcí, organizuje Virtuální univerzitu 3. věku, spolupracuje s mateřskou a základní školou.

3. místo Andrea Vernerová - Místní knihovna Nový Malín

Ačkoliv paní Vernerová působí v knihovně krátce, je za ní kus odvedené práce. O tom, že si získala sympatie malínských čtenářů, svedčí fakt, že se jí v prvním koronavirovém roce podařilo jejich počet navzdory pandemii zvýšit, počet dětí navštěvujících knihovnu se dokonce zdvojnásobil. Paní knihovnice se také aktivně podílí na společenském životě v obci, organizuje různé akce pro děti i dospělé.

 

5. ročník – 2021

V úterý 26. 10. proběhlo v Sále Václava III. Vlastivědného muzea v Olomouci slavnostní předávání ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje za rok 2021. Slavnostním aktem byl zakončen již 5. ročník soutěže, kterou Vědecká knihovna v Olomouci pořádá společně s Olomouckým krajem. Cílem ocenění je především poděkování aktivním knihovníkům venkovských knihoven za jejich práci a obětavost a zároveň pozvednutí prestiže jejich činnosti a vyjádření podpory těmto pracovníkům na krajské úrovni.

1. místo Lenka Janků – Místní knihovna Oskava 

Lenka Janků pracuje v Místní knihovně Oskava 13 let. Za tu dobu se jí podařilo z nevlídného přeplněného místa vybudovat moderní knihovnu, která se stala místem setkávání všech generací obyvatel obce. O veškerém dění v knihovně i o knižních novinkách informuje na funkčních a pravidelně aktualizovaných webových stránkách, spravuje také facebook knihovny.

Lenka Janků je neúnavná v chystání akcí pro děti, intenzivně spolupracuje s místní školou. V době omezení, kdy nemohly školní kolektivy přijít do knihovny, chodila za nimi do škol. V době bezkontaktního půjčování začala jako první v regionu Šumperk pořádat on-line knihovnické lekce.

Zajímavé je propojování nejstarší a nejmladší generace čtenářů při akcích typu "čtení s babičkami" nebo naopak "děti čtou seniorům".

Paní knihovnice také nabízí služby dovozu knih, léků a nákupů až do domu.

2. místo Zdenka Šimíková – Obecní knihovna Lipová-lázně 

Paní knihovnice Zdenka Šimíková dokázala z knihovny vybudovat útulné místo pro děti a dospělé. Velice aktivně spolupracuje se školou i školkou. Pro žáky i dospělé čtenáře pořádá besedy s autory a připravuje výstavy. Je aktivně zapojena do řady celostátních knihovnických projektů. V rámci vítání občánků rozdává miminkům a jejich rodičům sady z projektu Bookstart a pořádá pak pro ně klubík Hajánek pro maminky s dětmi. V době pandemie zavedla pro čtenáře rozvoz knih do domu a tuto službu už v knihovně ponechala pro seniory, kteří už mají se do knihovny dostat.

Zřídila v knihovně knihoschránku, do které mohou čtenáři vhodit knihy, když není knihovna otevřena.

V obci také zřídila knihobudku v autobusové zastávce, tak umisťuje již nepotřebné knihy nebo dary od čtenářů.

3. místo Věra Hradilová – Městská knihovna Rudolfa Zubera Javorník

Paní knihovnice Věra Hradilová vede javornickou knihovnu již dlouhou řadu let a za tu dobu si vybudovala velkou čtenářskou základnu. Také se nemalým dílem zasadila o vznik a podobu současné nové knihovny a vtiskla jí podobu pohodového místa pro relaxaci a setkávání.

Pravidelně spolupracuje se základní i mateřskou školou, pro které připravuje tematické besedy. Dále pořádá pro širokou veřejnost výstavy, přednášky, zároveň připravuje celorepublikové akce jako je např. Noc s Andersenem, Pasování prvňáčků na čtenáře, Týden knihoven, Den pro dětskou knihu. V rámci podpory dětského čtenářství organizuje každý měsíc setkání dětí a rodičů v Čítárně pro kluky a holčičky a pro úplně nejmenší pak Batolátka v knihovně.

Zvláštní ocenění za příkladnou spolupráci knihovny a obce – Marcela Kolomarová – Obecní knihovna Skorošice

Paní knihovnice Marcela Kolomárová se významně podílí na kulturním a společenském životě v obci. Je vždy ochotná, nápomocná a obětavá. Příkladná je spolupráce obce a knihovny. Paní knihovnice obětavě pracuje pro obec, a naopak obec se stará o svou knihovnu, ví o jejích potřebách a snaží se jí pomáhat z pozice jejího zřizovatele. Hodnotící komise, která knihovnu  navštívila, velmi kladně hodnotila jejich spolupráci.

 

4. ročník – 2020

22. září 2020 se uskutečnilo Setkání knihovníků Olomouckého kraje, na kterém byla předána ocenění Nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Poprvé s pozměněným názvem a upravenými pravidly.

1. místo – Lenka Drechslerová z Obecní knihovny v Rapotíně

2. místo – Kateřina Trundová z knihovna v Protivanově

3. místo – Libuše Veselková z knihovny v Medlově

 

3. ročník – 2019

Ve třetím ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise. Oceněné byly rovnou čtyři neprofesionální knihovnice, jelikož byla udělena na základě stejného hodnocení dvě druhá místa.

1. místo – Květoslava Havlíčková z Obecní knihovny ve Vikýřovicích

2. místo – Pavla Žáčková z Obecní knihovny Bystročice
                
                 Hana Slabá z Místní knihovny Horní Moštěnice

3. místo – Anna Honelová z Obecní knihovny Újezd

 

2. ročník - 2018

Ve druhém ročníku byla vyhlášena první tři místa, která obsadili nominovaní podle toho, jakou výslednou známku získali od komise.

1. místo - Bc. Veronika Vališová z Místní knihovny v Černotíně

2. místo - Lenka Stojková z Místní knihovny ve Starém Městě

3. místo - Tomáš Pavelka ze Zámecké knihovny v Mořicích 

 

1. ročník - 2017

Historicky první ročník ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník proběhl v roce 2017. Vítězkou se stala paní knihovnice Jana Francírková z Obecní knihovny v Tištíně. Hodnotící komise u vítězky nejvíce oceňovala samostatnou práci knihovnice v oblasti propagace knihovnických služeb. Paní Fracírková se nechala inspirovat zážitkovými programy a vytvořila vlastní akci Knihovníkem na jeden den. Děti jsou nadšené, vyzkouší si práci knihovnice a naučí se něco nového. Akce je zdarma a je v obci velmi úspěšná.