Knihovna je zavřena

Změny provozu VKOL od 26. 5.

25. 5. 2021

Od středy 26. 5. 2021 budou opět zpřístupněny PC stanice a veřejný internet. Vzhledem k opatřením proti šíření onemocnění covid-19 bude k dispozici jen omezený počet počítačů, a to jen pro registrované čtenáře, doba používání jednoho PC je časově limitována na max. 30 minut.

PC stanice s veřejným internetem v multimediální studovně bude možno využít na základě předchozí e-mailové (e-mail: mmstudovna@vkol.cz) nebo osobní objednávky.

Nadále jsou v omezeném režimu zpřístupněny studovny, volný výběr a informační služba.

V knihovně stále platí nastavená hygienická pravidla – nošení respirátorů či nanoroušek, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů.

Pobyt v knihovně je třeba omezit na nezbytně nutnou dobu.

Maximální počet osob se bude nadále řídit podle pravidla: jeden návštěvník na 15 m2:
- u informací může být maximálně jedna obsluhovaná osoba a jedna osoba u počítače,
- ve volném výběru mohou být zároveň čtyři osoby,
- v hlavní studovně může být zároveň šest osob,
- ve studovně vázaných novin mohou být zároveň dvě osoby,
- ve studovně historických fondů mohou být zároveň dvě osoby.

Knihy lze nadále vracet do biblioboxu před knihovnou a u výpůjčního pultu.

VKOL nadále zprostředkovává MVS a MMVS pro knihovny a také pro její uživatele.

Pro bližší informace se čtenáři mohou obracet na e-mail is@vkol.cz nebo na telefonní číslo 585 205 333.

Předem děkujeme za dodržování všech nastavených opatření.