Knihovna je zavřena

Změna provozu VKOL od 3. 1. 2022

27. 12. 2021

Od pondělí 3. 1. 2022 je opět za přísných hygienických podmínek otevřena hlavní studovna, volný výběr a multimediální studovna.

Nadále zůstává uzavřena studovna historických fondů a studovna vázaných novin.

V knihovně stále platí nastavená hygienická pravidla – nošení respirátorů či nanoroušek, dezinfekce rukou a dodržování rozestupů. Pobyt v knihovně je třeba omezit na nezbytně nutnou dobu.

Maximální počet osob se řídí podle pravidla – jeden návštěvník na 10 m2:

  • u výpůjčního pultu mohou být maximálně 3 obsluhovaní návštěvníci, ostatní se budou řadit do front a dodržovat rozestupy minimálně 1,5 metru,
  • u informací může být nejvýše 1 obsluhovaný návštěvník,
  • v multimediální studovně může být nejvýše 1 obsluhovaný návštěvník. 

Knihy lze vracet do biblioboxu před knihovnou a u výpůjčního pultu.

VKOL nadále zprostředkovává MVS a MMVS pro knihovny a také pro její uživatele.

Pro bližší informace se čtenáři mohou obracet na e-mail is@vkol.cz nebo na telefonní číslo 585 205 333.

Předem děkujeme za dodržování všech nastavených opatření.