Knihovna je zavřena

Úprava Knihovního řádu a Ceníku VKOL od 1. 1. 2023

1. 1. 2023

Dne 1. 1. 2023 vstupuje v platnost upravený Knihovní řád a Ceník VKOL.

Knihovní řád a Ceník VKOL