Knihovna je zavřena

Nový symbol Červeného kostela

13. 4. 2023

Červený kostel má svůj vlastní symbol. VKOL a kostel tvoří jeden celek, a proto symbol vychází z konstrukce loga knihovny. Další varianta symbolu s mottem Kultura, setkávání, vědění poukazuje na základní poslání nového kulturně-vzdělávacího centra.

Samotný symbol je obrácené písmeno V a text je vždy složen ze tří řádků, stejně jako je tomu v případě loga VKOL.

Stejně tak základní barva i font jsou součástí vizuální identity VKOL.