Knihovna je zavřena

Letní soutěž VKOL

3. 7. 2024

LETNÍ SOUTĚŽ! Po roce jsme pro vás opět nachystali letní soutěž, při které si můžete prověřit své gastronomické znalosti a jako bonus vyhrát poukázku na lahodnou kávu, roční registraci do VKOL zdarma a balíček s překvapením.

Každý prázdninový týden zveřejníme na FB a webu VKOL termín z gastronomie a vaším úkolem bude nejen určit, o co se jedná (může to být ingredience, ale i hotový pokrm), ale také doplnit váš tip na zajímavý recept.

Termíny mohou být zastaralé výrazy pro danou surovinu či pokrm, termíny v různém nářečí apod.

Hlavní cenu získá soutěžící, který zašle nejvíce správných odpovědí doplněných o recepty s danou surovinou či na hotový pokrm.

Soutěž končí 1. 9. 2024.

Odpovědi můžete zasílat prostřednictví zpráv (nikoli komentářů,) na FB VKOL nebo na e-mail propagace@vkol.cz, do předmětu je třeba uvést LETNÍ SOUTĚŽ.

Proč právě gastronomie? VKOL chystá na podzim tohoto roku novou výstavu O umění kuchařském. Výběr z kuchařských tisků ve fondu VKOL, která představí ty nejzajímavější kulinářské publikace z fondu VKOL z období od 16. stol. až do 1. pol. 20. stol.

Hodně štěstí!

1. soutěžní otázka:

Víte, co je "amprecle"? Pokud ano, přidejte také váš tip na zajímavý recept.


2. soutěžní otázka:

Znáte termín „cvikla“? Máte nějaký zajímavý recept, při kterém ji používáte?


Ilustrace z: HANSGIRGOVÁ, Františka. Nová česká kuchařka, aneb, Navedení ku připravování všelikých pokrmů, hodících se pro skrovnou i skvostnější domácnost. V Praze: I. L. Kober, 1864. (VKOL, sign. 137.970)