Knihovna je zavřena

Kalendář 2023 – Anatomie člověka v tiscích 15.–18. století

22. 11. 2022

VKOL ve spolupráci s Lékařskou fakultou UPOL připravila nový kalendář na rok 2023 – Anatomie člověka v tiscích 15.–18. století. Kalendář je k zakoupení u Informační služby nebo v e-shopu VKOL.

Vědecká knihovna v Olomouci uchovává ve svých historických fondech průlomová díla ilustrující pokroky lékařské vědy. Nový kalendář na rok 2023 nabízí 12 vyobrazení z tisků pocházejících z 15. až 18. století. Najdete mezi nimi mimo jiné ilustraci z první tištěné knihy o anatomii J. Kethama (1491) nebo dřevořezy z klíčového anatomického atlasu A. Vesalia.

Cena 115 Kč.

E-shop