Knihovna je otevřena

Festival Olmützer Kulturtage 2021

11. 10. 2021

Od 13. do 30. 10. 2021 probíhá sedmý ročník festivalu Olmützer Kulturtage. Podrobný program naleznete v aktualitě.

Multižánrový festival se koná od 13.–30. 10. 2021. Nabídne filmy, divadlo, autorská čtení, přednášky a besedy s pamětníky, komentované prohlídky a výlety s ekologickou tematikou. Již tradicí je pestrý program pro žáky základních a středních škol.

Podrobný program festivalu

Festival pořádá Vědecká knihovna v Olomouci, ve spolupráci s katedrou germanistiky FF UP, Rakouským centrem Univerzity Palackého a sekcí německého jazyka ÚCJ Pedagogické fakulty Univerzity Palackého.