Knihovna je otevřena

Elektronické zdroje na jednom místě – online.knihovny.cz

5. 11. 2020

PROVOZ NDK-COVID PRODLOUŽEN DO KONCE ČERVNA 2021. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud.

Nadále budou plně zpřístupněny digitalizované dokumenty dostupné na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze.

Digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz

Ucelený přehled elektronických zdrojů nabízí čtenářům portál online.knihovny.cz s online dostupnými zdroji zdarma a pro všechny věkové kategorie.

online.knihovny.cz