Knihovna je zavřena

BOOKPORT a další elektronické zdroje

4. 11. 2020

Registrovaní čtenáři VKOL mohou využívat službu BOOKPORT a další elektronické zdroje, mezi které také patří autorsky nechráněná díla v digitální knihovně Kramerius VKOL či Digitální knihovně VKOL.

Službu BOOKPORT pro své registrované čtenáře spustila VKOL na začátku roku 2020 (více o službě a návod na přihlášení).

Digitální knihovny VKOL zde

Registrovaní čtenáři mohou využívat i vzdálený přístup do některých předplacených elektronických databází a využít jejich širokou nabídku odborných textů v cizích jazycích. 

Registrovaní čtenáři Vědecké knihovny mají také přístup do databáze Národní digitální knihovny obsahující díla pod ochranou autorského zákona, která nejsou k dostání na běžném trhu. Přihlašovací údaje jsou stejné jako do online katalogu VKOL. 

Do června 2021 budou nadále plně zpřístupněny digitalizované dokumenty dostupné na trhu prostřednictvím digitálních knihoven provozovaných Národní knihovnou ČR, Univerzitou Karlovou v Praze, Moravskou zemskou knihovnou v Brně, Knihovnou Akademie věd ČR, Národní technickou knihovnou a Městskou knihovnou v Praze. Studenti, pedagogové a vědečtí pracovníci tak budou mít dalších 5 měsíců zajištěn přístup ke všem dílům chráněným autorským zákonem včetně nejnovější literatury tak, jak to bylo dosud.

Digitální fondy MZK a NK ČR lze najít po přihlášení na adrese https://www.ndk.cz nebo na adrese https://dnnt.mzk.cz

Ucelený přehled elektronických zdrojů nabízených Vědeckou knihovnou v Olomouci, Národní digitální knihovnou a dalších institucí, především knihoven, nabízí portál online.knihovny.cz s online dostupnými zdroji zdarma a pro všechny věkové kategorie.