Knihovna je otevřena

Místní knihovna Henčlov

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Zakladatelů 69, Přerov-Henčlov 750 02
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
Provozní doba: PO 17.00-19.00 hod., ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2522
Roční přírůstek KF: 15
Čtenáři: 30
Obyvatelé obce: 565
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 8
Evidenční číslo: 3703
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG011
E-mail: henclov@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581332404 (středisko Přerov)