Knihovna je zavřena

Místní knihovna Dluhonice

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Náves 32, 750 02 Přerov-Dluhonice
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.prerov.eu
Provozní doba: ÚT 16.30-18.30 hod. ČT 17.30-19.30 hod.
Knižní fond: 2309
Roční přírůstek KF: 13
Čtenáři: 40
Obyvatelé obce: 368
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 6
Evidenční číslo: 3702
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG010
E-mail: dluhonice@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
Telefon: +420581217761 (MěK Přerov)