Knihovna je zavřena

Místní knihovna Čekyně

Středisková knihovna: Přerov
Zřizovatel: Statutární město Přerov
Adresa: Na Červenici 2/32, 751 24 Přerov-Čekyně
www stránky: http://www.knihovnaprerov.cz/
www stránky: http://www.prerov.eu
Provozní doba: PO 16.00-19.00 hod. ČT 16.00-18.00 hod.
Knižní fond: 2025
Roční přírůstek KF: 23
Čtenáři: 34
Obyvatelé obce: 697
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 4
Evidenční číslo: 3701
Registr. poplatek: dospělí 100,- Kč, děti 50,- Kč
Sigla knihovny: PRG009
E-mail: cekyne@knihovnaprerov.cz (knihovna)
E-mail: knihovna@knihovnaprerov.cz (MěK Přerov)
E-mail: posta@prerov.eu (město Přerov)
Telefon: +420581268111 (MěK Přerov)
Telefon: +420581212662 (knihovna)