Knihovna je otevřena

Obecní knihovna Písečná, oraganizační složka obce Písečná

Středisková knihovna: Mikulovice
Zřizovatel: Obecní úřad Písečná
Adresa: Písečná 123, 790 82 Písečná
www stránky: http://www.pisecna.cz
www stránky: http://www.mikulovice.cz
Provozní doba: ÚT 15.00-18.00 hod. (od 1.4. do 30.10.) / ÚT 14.00-17.00 hod. (1.11. do 31.3.)
Knižní fond: 4 113
Roční přírůstek KF: 44
Čtenáři: 32
Obyvatelé obce: 1 026
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 4463
Registr. poplatek: dospělí 50,- Kč, děti, studenti, ZTP 25,- Kč
Sigla knihovny: JEG521
E-mail: starosta@pisecna.cz (starosta)
E-mail: knihovna@mikulovice.cz (MK Mikulovice)
Telefon: +420584423122 (obec)
Telefon: +420584429381 (MK Mikulovice)