Knihovna je zavřena

Místní knihovna Tomíkovice

Středisková knihovna: Žulová
Zřizovatel: Město Žulová
Adresa: Tomíkovice 336, 790 65 Žulová
www stránky: http://www.knihovnazulova.webk.cz
www stránky: http://www.zulova.cz
Provozní doba: PO 17.00-20.00 hod.
Knižní fond: 1 451
Roční přírůstek KF: 7
Čtenáři: 7
Obyvatelé obce: 198
PC pro veřejnost: 1
Cena za 1 hod. internetu: zdarma
Studijní místa: 1
Evidenční číslo: 5789
Registr. poplatek: děti 20,- Kč, dospělí 40,- Kč
Sigla knihovny: JEG525
E-mail: mkzulova@jes.cz (Měk Žulová)
E-mail: ouzulova@jes.cz (obec)
Telefon: +420584437151 (Měk Žulová)
Telefon: +420584437129 (obec starosta)