Knihovna je otevřena

Na Jeseníky!

Koupit
350 Kč

"Na Jeseníky! O putování jesenickými horami, turistických bedekrech a mapách do roku 1945 " Tak se jmenuje projekt tvořený výstavou a zejména knihou, z níž výstava vychází. Obě pak mají za cíl ozřejmit počátky turistiky v Jeseníkách.

 

Když v roce 1881 nadšenci okolo Johanna Rippera (zetě Vincenze Priessnitze) a notáře Edmunda Rudolpha zakládali ve Frývaldově (dnešním Jeseníku) Morav­sko-slezský sudetský horský spolek, zajisté netušili, jak jejich následná činnost a nezměrné obětavé úsilí o zpřístupnění Jeseníků širokým vrst­vám společnosti tvář těchto hor změní. Jak působení spolku a řady jedinců začne psát různé kapitoly historie turistiky v Jeseníkách, spojené nejen se stavbami turi­stických chodníků, chat, rozhleden, nebo jak se vše promítne například i do překot­ného rozvoje zimních sportů.

Rok 1881 však představuje pouze jeden mezník spojený s organizo­vanou turistikou v Jeseníkách. K němu ovšem vedla dlouhá cesta, při níž musel člověk nejprve nalézt v horách a v potulování se po nich zalíbení. Věc, která nám dnes připadá zcela normální, prodělala během staletí řadu proměn a zvratů. Jak a kdy tedy došlo k proměně estetického vnímání od zatracovaných a přehlížených hor až po vysoce oceňovanou a vyhledávanou horskou krajinu? A co způsobilo, že se horské turistice začal věnovat stále větší okruh společnosti? Jak vše uvedené probíhalo v Jeseníkách a přilehlých pohořích? A podle čeho se vlastně první cestovatelé v jesenických horách pohybovali?
Odpovědi naleznete na výstavě a zejména v objemné knize o 576 stanách, doprovázené bohatým obrazovým materiálem i soupisem jesenických turistických map a bedekrů do roku 1945.

Informační materiál k výstavě a publikaci

Objednejte si produkt