Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů VKOL

­

Příloha č. 4 Knihovního řádu

Účel ­zpracování osobních údajů uživatelů:

 • ochrana majetku knihovny, zejména knihovního fondu půjčovaného mimo prostory knihovny
 • potřeba kontaktu v případech vymezených knihovním řádem nebo na žádost uživatele; přesná evidence všech knihovních transakcí
 • dodržování povinností uložených zákonem - zejména knihovním zákonem, zákonem o účetnictví, a zřizovací listinou
  knihovny

Rozsah zpracovávaných osobních údajů uživatele:

 • základní identifikační údaje: jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození a rodné číslo, druh a číslo osobního dokladu, ze kterého byly čerpány identifikační údaje (občanský průkaz nebo pas nebo povolení k trvalému pobytu). Tyto údaje jsou povinné pro plné využívání služeb knihovny
 • další kontaktní údaje: akademické tituly, kontaktní nebo přechodná adresa, další možná spojení (telefon, e-mail atd. - tyto údaje jsou nepovinné)
 • údaje pro statistické účely: např. pracující, student. Tyto údaje jsou nepovinné
 • údaje služební: údaje o čtenářském průkazu, údaje o výpůjčkách, rezervacích atd.
 • údaje účetní: údaje o provedených finančních transakcích mezi uživatelem a knihovnou (dle zákona o účetnictví) 

Způsob zpracovávání a uchovávání osobních údajů uživatelů knihovny:

 • uchovávání na originálních písemnostech (jsou uchovávány ve služebních prostorách knihovny bez přístupu nepovolaných osob)
 • uchovávání v počítačových databázích a chráněny ochrannými systémy, hesly a přístupovými právy

Způsob ochrany osobních údajů uživatelů:

 • zaměstnanci knihovny jsou povinni zpracovávat osobní údaje výhradně v rámci své pracovní náplně a úkolů, v určeném rozsahu a ve shodě se zákony, interními směrnicemi a jinými závaznými předpisy. Jsou povinni dbát na správnost osobních údajů dle určených dokladů. Jsou povinni vyvarovat se jednání, které by bylo chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů uživatele nebo jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetí osoby k osobním údajům uživatele
 • knihovna zpracovává osobní údaje od okamžiku jejich poskytnutí knihovně až do momentu, kdy čtenář vysloví písemně nesouhlas s jejich uchováváním nebo uplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti čtenářského průkazu a čtenář má vypořádané závazky vůči knihovně. V případě porušení těchto povinností vzniká uživateli nárok na poskytnutí omluvy, opravy nebo jiný způsob vypořádání. Uživatel má právo se obrátit na Úřad na ochranu osobních údajů s žádostí o nápravu zjištěných nedostatků

Ukončení ochrany osobních údajů a jejich likvidace:

 • pokud uživatel požádá o ukončení zpracovávání svých osobních údajů nebo uplyne lhůta dle předchozího bodu 4, odstavec druhý, knihovna provede likvidaci osobních údajů (skartace písemností, výmaz popř. anonymizace v počítačových databázích)

Aktualizováno: 01.03.2016Bookmark and Share
Redaktor: Eva Obrtlíková
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2018
Aktualizováno: 22.05.2018 14:57
TOPlist