Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Anketa 2003

Anketa - jak jste spokojeni s knihovnou?

V měsíci říjnu 2003 jsme uspořádali anketu, abychom mohli zlepšit naše služby. Děkujeme za Vaše podnětné odpovědi, kterých přišlo přes 600! Výsledky ankety:
 1. Zadání ankety
 2. Statistické výsledky
 3. Otázky a odpovědi, komentáře

1. Zadání ankety z 1.10.2003

Známkování bylo jako ve škole: 1 nejlepší, 5 nejhorší. Měli jste možnost připojit svůj komentář.
výborná dobrá špatná

1 2 3 4 5
Jste spokojeni ...

... s otevírací dobou? (po-pá 8.30-19, so 9-13)

... s nabídkou služeb? (půjčování, studovny, xerox)

... s přístupem knihovníků? (profesionalita, vstřícnost)

... s nabídkou knih a časopisů? (dostupnost, obory)

... s elektronickým katalogem? (viz http://aleph.vkol.cz/)

... s www stránkami knihovny? (viz http://www.vkol.cz/)

... s cenou služeb? (aktuální ceník)

... s aktivitami knihovny? (výstavy, exkurze, vydávání publikací)

2. Statistické zpracování a výsledky

Anketa byla anonymní formou formuláře umístěného na www stránkách a formou písemných lístků vhazovaných do anketních krabic umístěných v knihovně (VV, pult, vrátnice, AV galerie, hlavní studovna, AV studovna, stolek u nápojového automatu).

Elektronický formulář a anketní lístky byly k dispozici od 1.10. do 31.10.2003. Známkovaly se níže uvedené otázky jako ve škole: nejhorší 5, nejlepší 1.

Získáno celkem 609 odpovědí:

 • 3 duplicitní
 • 5 prázdných
 • 3 žertovné vzkazy

Pro vyhodnocení tak zůstalo 598 platných anketních lístků (98%):

 • 123 papírových (cca 1/5)
 • 475 elektronických (cca 4/5)

Svůj komentář připojilo 259 odpovídajících. Alespoň jednu známku uvedlo 590 odpovídajících. Všechny známky uvedlo 499 odpovídajících. Zpracování odpovědí proběhlo v Excelu.

Celkový průměr:

Průměr Odpovědí Papír WWW Celkem
Katalog 578 1,93 1,76 1,79
Otevřeno 587 1,88 1,93 1,92
WWW 557 1,99 2,01 2,00
Knihovníci 586 1,84 2,06 2,02
Ceny 577 2,00 2,02 2,02
Služby 584 2,10 2,04 2,05
Image 536 2,12 2,21 2,19
Fond 583 2,18 2,21 2,20

Jednotlivé četnosti známek:

Kritérium / známka 1 2 3 4 5 (prázdné)
Katalog 306 153 72 28 19 20
Otevřeno 255 190 89 39 14 11
WWW 201 217 96 22 21 41
Knihovníci 229 198 100 38 21 12
Ceny 216 205 103 36 17 21
Služby 181 240 127 25 11 14
Image 140 213 138 29 16 62
Fond 159 209 163 41 11 15

Analýza komentářů:

 • 229 jednotlivých kritických postřehů
 • 36 jednotlivých pochvalných postřehů

Opakované kritické připomínky:

Připomínka Počet
knihovníci - vstřícnost 19
výpůjčka - fronty 15
málo multiplikátů u žádaných knih 12
knihovníci - vstřícnost (PP) 8
www design 7
chybí povinné výtisky 6
vybavení studovny 6
cizojazyčné publikace 5
CD absenčně 4
málo časopisů ve studovně 4
objednané knihy nejsou přineseny 4
opožděná donáška knih 4
vysoké ceny upomínek 4
dlouhá doba vazby 3
nezná aktivity 3
půjčování do 19.00 3

Samostatnou kapitolou byly připomínky k otevírací době (45) a xeroxu (17):

Připomínka Počet
otevírací doba - do 20.00 8
otevírací doba - od 8.00 6
otevírací doba - do 21.00 6
otevírací doba 5
otevírací doba - od 7.30 5
otevírací doba - do 22.00 4
otevírací doba - sobota do 16.00 3
otevírací doba - víkendy 3
otevírací doba - od 7.00 2
otevírací doba - do 20.00, víkendy 1
otevírací doba - prázdniny, víkendy 1
otevírací doba - studovny 1
Připomínka Počet
xerox 13
xerox na mince 3
xerox - oboustranně 1

Z ostatních kritických připomínek:

Připomínka Počet
chybí anotace 2
internet levnější 2
málo technických knih 3
odebrání osobních věcí v šatně 2
prodlužování průkazů u výp. pultu 2
rozlišení beletrie/odborné literatury v el. katalogu 2
sobotní noviny nejsou v sobotu 2
špinavé knihy 2
špinavé WC 2
výpůjčka - omezený počet knih 2
vysoké ceny 2
vysoké ceny za MMVS 2
slabší notový fond a hudební literatura 2
el. katalog - nepřívětivý 2
3 měsíční výpůjční doba 1
časopisy absenčně 1
čtení poznámek na žádance 1
diskriminace - počítače 1
dodání knih domů 1
el. katalog - rušení objednávek 1
el. katalog - xerokopie 1
el. katalog - oznámení o nachystání objednávky 1
el. katalog - vyhledávání 1
el. katalog - zpětná vazba objednávky 1
hledání ztracených knih 1
chybí novinky z beletrie 1
chybné donášky ze skladu 1
internet zdarma 1
knihovníci nutí čtenáře chodit nahoru dolů 1
lepší návod pro vyhledávání 1
málo počítačů 1
málo prostoru 1
mapy absenčně 1
nečitelné hřbety ve volném výběru 1
nepromíjení upomínek 1
nepřehledná nabídka služeb 1
Opera Slavica - hudební časopisy 1
pomalá MVS 1
pomalá síť 1
rezervace trvají dlouho 1
rozšíření volného výběru 1
vyhledávání statistických publikací 1
WAP 1
zaspalé výstavy 1
internet 30 minut zdarma 1

Pochvalné komentáře:

Pochvala Počet
obecná spokojenost 11
spokojenost se službami 7
elektronické služby 4
přístup knihovníků 3
otevírací doba - soboty 2
brožura o knihovně 1
lepší než v Praze 1
otevírací doba 1
pochvala V. Srdečná 1
pochvala I. Vysoudil 1
el. katalog - SDI 1
spokojenost s fondem 1
studovna AV médií 1
super 1

Konkrétní tipy na doplnění fondu / urgence:

 • povinný výtisk Karmelitánského nakladatelství
 • časopis Zprávy české botanické společnosti
 • publikace vydávané Komisí EU (zdarma)
 • publikace vydávané Statistickým úřadem
 • publikace vydávané Oxford University Press
 • časopis Social Sciences
 • kniha Feynmanovy přednášky z fyziky
 • časopis Color Foto

3. Komentáře, odpovědi na Vaše otázky a přijatá opatření

Děkujeme za konkrétní připomínky. V následujících komentářích najdete naše vyjádření. Rádi bychom, abyste průběžně využívali i knihy přání a stížností dostupné na několika místech knihovny (šatna, výpůjční pult, volný výběr, studovny). Tak se nejlépe dozvíme, zda-li dochází ke zlepšení.

Odpovědi zpracovali: Vladimír Klásek (výpůjční oddělení), Martin Vojnar (automatizace knihovny)
Připomínky a komentáře prosím směřujte na adresu knihovny nebo e-mail infovkol.cz.

1. Proč se v šatně musí odkládat svrchní oděvy a zavazadla?

Chráníme tak volně přístupné fondy v 1. patře knihovny, které může někdo odnést právě pod oblečením nebo v zavazadle. Ochrana dokumentů je v tomto případě přednější. Je to bezpečnostní opatření podobné jako v jiných knihovnách v ČR i v zahraničí.

V souvislosti s rekonstrukcí hlavní studovny (viz dále) se chystáme zavést elektronickou ochranu dokumentů, která umožní změnit stávající opatření.


2. Proč je kopírovací přístroj drahý, proč je na mince, proč je stále poruchový, proč není v knihovně barevná kopírka?

Provoz samoobslužných i obsluhovaných kopírovacích přístrojů knihovna dotuje. V současné době jsou pro čtenáře k dispozici dvě samoobslužné kopírky: umístěné v hlavní studovně a v Německé knihovně. Současné kopírovací přístroje nevyhovují současné zátěži (15000 stran / měsíc) a bylo by potřebné je nahradit novějším typem včetně karet místo mincovního automatu. Pořízení barevné kopírky neuvažujeme, náklady na provoz jsou vysoké a snažíme se o zajištění základních kopírovacích služeb v potřebném rozsahu a kvalitě. V rozpočtu na letošní rok však nejsou prostředky na nákup nového vybavení, prioritu má rekonstrukce počítačové sítě a rekonstrukce kotelny v hlavní budově VKOL. Knihovna přešla od Ministerstva kultury pod Olomoucký kraj s řadou problémů, které se řeší postupně.


3. Proč není internet zdarma, proč je tak drahý?

Cena Internetu (20 Kč / 30 minut) je srovnatelná s komerčními poskytovateli, navíc nabízíme kvalitnější připojení (10 Mbit/s). Od 1.4.2004 dojde ke snížení poplatku (15 Kč / 30 minut).


4. Proč není v knihovně bufet?

Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem nabízíme alespoň nápojový automat. Využívejte je.


5. Proč jsou knihy donášené ze skladu špinavé?

Snažíme se špinavé knihy před předáním čtenářům očistit, průběžně děláme úklid knih ve skladu. Navíc se snažíme upravit skladové prostory tak, aby se do nich dostávalo co nejméně prachu. Bohužel některé skladové prostory jsou nevyhovující. Dostane-li se Vám do ruky špinavý dokument, trvejte na jeho očistě.


6. Proč není knihovna otevřena déle, proč není otevřena i v sobotu odpoledne a v neděli?

Rádi bychom otevírací dobu knihovny rozšířili, ale toto opatření by vyžadovalo zvýšení úvazků pracovníků knihovny nebo přijímání nových pracovníků tak, aby byla otevírací doba ve službách kvalitně pokryta. Rozšiřování služeb kulturních institucí však zatím není mezi prioritami Olomouckého kraje, který je zřizovatelem knihovny. Na oblast kultury jsou kladeny z hlediska uživatelů stále větší nároky, ovšem finanční prostředky zůstávají téměř beze změny. Apelujte proto na zřizovatele - Krajský úřad Olomouckého kraje.


7. Proč nepůjčujete CD a MC domů, mimo knihovnu?

Máme k tomu dva důvody:
 • Na rozdíl od jiných knihoven tyto nosiče nekupujeme, ale získáváme jako povinný výtisk na základě zákona . Z toho nám vyplývá archivní povinnost a nutnost ochrany pro budoucí uživatele.
 • Druhým důvodem jsou nedávná jednání mezi knihovnami a ochrannými autorskými organizacemi, která se snažila vyřešit spory týkající se absenčního půjčování zvukových dokumentů. Protože jednání neskončila pro knihovny úspěšně (např. půjčování nových titulů je omezeno 9 měsíci), budou se snažit prosadit změnu zákona. Podrobněji viz http://www.nkp.cz/o_knihovnach/ZvukPujcRozc.htm.


8. Proč nejsou někteří knihovníci vstřícnější a zdvořilejší?

Je to aktuální problém, který řešíme. V tomto případě nás nic neomlouvá, je to naše základní povinnost - být slušný, pohotový a vstřícný. Na základě ankety a konkrétních stížností došlo k opatřením, která mají tento nedostatek odstranit, a věříme, že se situace zlepší.


9. Proč nenakoupíte nejžádanější tituly ve více exemplářích?

Často se jedná o beletrii, která je žádaná pouze po určitou dobu a časem o ni zájem poklesne. Omezené finanční prostředky nás nutí racionalizovat nákupy dalších exemplářů. Každý týden máme k dispozici přehledy nejžádanějších knih, které jsou nejvíce rezervované, a podle povahy dokumentu případně dokupujeme další exempláře. Záleží, zda je daný titul k dispozici v dalších vydáních, zda se očekává dotisk, zda není dílo beznadějně rozebráno (např. Nesnesitelná lehkost bytí), zda dokument neexistuje v jiných jazykových mutacích apod.


10. Proč je tolik ztracených knih, a jak se nahrazují?

Existují dva druhy ztrát:
 • Některé knihy ztratí čtenáři (cca 100 ročně) a ty jsou nahrazovány buď dokoupeným originálem, jeho xerokopií nebo finančně. Závazky čtenářů, kteří nereagují na upomínky a své pohledávky a ztráty neřeší, jsou postoupeny advokátní kanceláři.
 • Druhým případem jsou ztráty v knihovně vzniklé nesprávným zakládáním do skladu, zapadnutím v regálech, odložením na nesprávné místo. Tyto ztráty jsou postupně a opakovaně prověřovány. V případě potvrzení ztráty jsou rovněž nahrazovány kopiemi nebo nákupem. S ohledem na celostátní právo povinného výtisku se snažíme všechny ztracené knihy nahradit.


11. Proč nakupujete málo zahraniční literatury?

Nákup zahraničních dokumentů je poměrně nákladný a pečlivě se zvažuje. Coby krajská vědecká knihovna se nicméně snažíme o doplňování fondu zahraniční literaturou - především na základě Vašich požadavků. Podat je můžete přímo v katalogu po přihlášení ( http://www.vkol.cz/dezi/).

Dále máme předplaceno relativně velké množství odborných zahraničních časopisů. Další tisíce titulů jsou v knihovně k dispozici prostřednictvím placených elektronických databází na Internetu. Využívejte i tyto zdroje. Podrobněji viz http://www.vkol.cz/edb.htm.


12. Proč je půjčování nejžádanějších titulů omezeno na dva týdny?

Aby se postupně dostalo na všechny zájemce. Když je například nějaká kniha zamluvena 12x, spočítejte si, kdy by se na toho posledního dostala řada v případě měsíční výpůjční lhůty. Snažíme se vyjít vstříc širšímu okruhu uživatelů i za cenu kratší možnosti studia dokumentu.


13. Proč jsou u výpůjčních pultů tak dlouhé fronty a proč nejsou vždy obsazená všechna služební místa u výpůjčních pultů?

V určitých měsících a dnech jsou fronty opravdu dlouhé. Pokud jsou všechna služební místa obsazena, nemůžeme tento zájem ovlivnit. Vzhledem k prostorovému uspořádání se často tvoří jedna dlouhá fronta, která se teprve u pultu rozvětvuje, což opticky působí nepříznivě.

Nejsou-li obsazená všechna služební místa, je to většinou tím, že pracovník knihovny provádí jinou činnost pro výpůjční pult, v zázemí výpůjčky chystá rezervace apod. Bohužel nemáme k dispozici dost pracovních úvazků, aby se nemoc či jiná nepřítomnost v zaměstnání neprojevila.


14. Proč jsou nové knihy tak dlouho ve vazbě?

Jako knihovna s povinným výtiskem máme povinnost dokumenty uchovávat. Proto se snažíme dokumenty opatřit pevnou vazbou, která je bude chránit. Průměrná délka vazby dokumentu trvá 1 měsíc.


15. Proč není čerstvý denní tisk v hlavní studovně k dispozici i v sobotu?

Denní tisk je zpravidla v hlavní studovně dostupný v den, kdy vychází - včetně sobot.


16. Proč nejsou knihy nachystány pro čtenáře včas?

Snažíme se nachystat objednané dokumenty do dvou hodin, což se nám nemusí občas podařit. Objem žádaných knih se totiž neustále zvyšuje. Např. v listopadu 1995 bylo půjčeno 11532 knih, v listopadu 2003 už to bylo 19897 knih a v lednu letošního roku 17416 knih.


17. Proč není v katalogu u jednotlivých záznamů o dokumentu více podrobností - zaměření dokumentu, charakteristika, pojetí?

Řídíme se celostátními a mezinárodními normami a pokyny pro zpracování dokumentů. Můžeme vám nabídnout službu SFX u každého dokumentu v katalogu, která odkazuje na doplňující informace o dokumentu na internetu a v různých databázích. Dále zvažujeme skenování titulních listů, abstraktů a obsahů odborných publikací.


18. Proč je meziknihovní výpůjční služba (MVS) placená?

V rámci ČR je meziknihovní výpůjční služba pro uživatele zdarma. Je to jedna z cest, jak získat chybějící dokument a je často využívaná. Knihovny si většinou účtují poštovní poplatky. VKOL neúčtuje poštovní poplatky knihovnám v rámci Olomouckého kraje.

Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba je placená, neboť poštovní poplatky a poplatky za půjčení z jiných zahraničních knihoven jsou nad možnosti ročního rozpočtu knihovny.


19. Proč nelze prodloužit platnost čtenářského průkazu dole v přízemí u výpůjčního pultu?

Registrace a prodlužování průkazek jsou z prostorových důvodů umístěny do prvního patra.

Vzhledem k frontám a delší čekací době nemůžeme výpůjční pult zatížit další činností. Snažíme se o rozšíření pracovních úvazků v odd.výpůjčních služeb a posílení výpůjčního pultu. V případě potřeby může udělat výjimku a prodloužit platnost čtenářského průkazu u výpůjčního pultu v přízemí vedoucí oddělení půjčovních služeb.


20. Proč máte nedostatečný hudební fond?

Doplňování hudební literatury se řídí stejnými principy jako ostatní druhy literatury. Bylo by ideální mít pro každý obor lidské činnosti knihovníka-specialistu, který by oboru dobře rozuměl a mohl více ovlivnit doplňování fondu ve svém oboru činnosti. V současné době se připravuje projekt ve spolupráci s Národní knihovnou ČR, podle kterého by se měly jednotlivé vědecké knihovny specializovat a díky grantovým prostředkům navázat užší spolupráci s akademickými pracovišti. Naše knihovna by se měla zaměřit především na literaturu a zdroje z oboru historie a souvisejících disciplín. Nicméně i hudba má v knihovně určitou tradici a doplňování dokumentů v tomto oboru bude pokračovat - žádané tituly nám můžete doporučit na adrese http://www.vkol.cz/dezi/.


21. Proč je na WC špína?

WC se každý den ráno uklízí. Nepořádek na WC vzniklý přes den je bolest všech veřejných toalet. Budeme se snažit o prevenci dalšími hygienickými a čisticími prostředky.


22. Proč je hlavní studovna nepohodlná a nepraktická?

Jsme si vědomi současného nevyhovujícího stavu. V blízké budoucnosti by měla proběhnout kompletní rekonstrukce hlavní studovny - čtenářská pracoviště, stoly, křesla, osvětlení, podlaha, uspořádání. Projektová dokumentace rekonstrukce studovny je již zpracována.


23. Proč chybí ve vaší knihovně různé tituly, které byste měli mít jako povinný výtisk?

Nakladatelský trh je v posledních letech velmi živý: často vznikají a zanikají různá nakladatelství. Někteří nakladatelé navíc zákon o povinném výtisku ignorují. Vzhledem k tomu, že neexistuje absolutně přesná a odpovídající databáze všech vyšlých titulů v ČR, daří se knihovnám s právem povinného výtisku zachytit pouze cca 85 % vyšlých titulů. V naší knihovně navíc existuje specializovaný pracovník, jehož úkolem je právě kontrola a vymáhání povinného výtisku. Snažíme se zahájit spolupráci ohledně vymáhání povinného výtisku i s pomocí Krajského úřadu Olomouckého kraje. Budeme rádi, když nám svými podněty pomůžete chybějící tituly doplnit. Využijte formulář na adrese http://www.vkol.cz/dezi/.


24. Proč jsou někdy donášeny jiné tituly, než jsme si objednali, nebo nejsou doneseny vůbec?

K omylům a nepřesnostem při donášce dokumentů dochází jednak nekvalitním nebo chybným zpracováním některých záznamů, jednak lidskou chybou při vyhledání dokumentů ve skladu. Za obojí se omlouváme.


25. Proč není v knihovně více odpočinkových míst, židlí na chodbách, u počítačů apod.?

Vzhledem k prostorovému uspořádání v přízemí knihovny je téměř nemožné získat a využít další volné místo. V roce 2005 plánujeme přemístění klasických lístkových katalogů a nové dispoziční uspořádání haly služeb v přízemí.


26. Proč je knihovní elektronický systém tak složitý?

Ve světě existuje velké množství knihovních systémů a každý z nich má své klady a zápory. Knihovna používá jeden z nejmodernějších ve světě - izraelský systém ALEPH 500. Software je pravidelně a kontinuálně zdokonalován, aby lépe odpovídal potřebám uživatelů. I v roce 2004 se potkáte s jeho dalšími funkcemi a novinkami a možná i změnou designu.

V případě problémů se můžete obrátit na informační službu ( mailto:is(at)vkol.cz), vyplnit on-line formulář přímo v katalogu nebo využít možnosti školení (více u informační služby).


27. Proč jsou www stránky knihovny málo graficky nápadité a nemoderní?

Souhlasíme s Vámi. Knihovní www stránky potřebují nový grafický design, který bude v roce 2004 zpracován. I nadále bude ale kladen hlavní důraz na obsah.


28. Proč dlouho trvá nachystání dokumentů pro čtenáře?

Knihovna spravuje ve fondu přes 1,8 mil. knihovních exemplářů. Vzhledem k množství nejsou všechny dokumenty uloženy v centrálním skladu, ale na několika vzdálených místech. Objednáváte-li přes elektronický katalog, u každého exempláře je zřejmé, kde je uložen. V případě dokumentů v budově proběhne jejich expedice do 2 hodin, v případě externích skladů do 24 hodin.


29. Proč nepoužíváte na knihovní spotřební dokumenty recyklovaný papír?

Knihovna nakupuje z recyklovaného papíru materiál za cca 35 tis. Kč ročně (spotřební materiál, hygienické potřeby). Problém je u kopírovacích strojů, kde nelze používat recyklovaný papír z důvodu nadměrného technického opotřebení strojů, především válců. Životnost zařízení klesá až o 50% a zároveň se výrazně snižuje kvalita kopie. V našich kopírkách používáme třísložkový papír TRIOTEC, jedna složka působí na plnidla neutralizačně a papír je šetrný vůči životnímu prostředí.


30. Proč není více informací o různých jiných knihovních aktivitách?

Kromě půjčování dokumentů knihovna pořádá exkurze, výstavy, školení atd. Zajímavé akce se občas snažíme propagovat letáky, plakáty, na www stránkách, přes média. Toto úsilí zefektivníme. Pokusíme se více prezentovat při různých akcích. Informačních katalogů k výstavám se obvykle rozdá vždy několik set. Exkurzí je téměř sto do roka s dobrým ohlasem.


31. Proč nepřevedete naskenovaný generální elektronický katalog (GEK, 1800-1959) do pořádné elektronické formy?

Jedná se o dlouhodobý proces. Samotné naskenování trvalo 2 roky a bylo financováno díky grantu Ministerstva kultury ČR. Převádění záznamů do elektronické podoby se děje postupně při objednávání a půjčování čtenářům a z prostředků grantů zaměřených na plošnou retrokonverzi.

V současné době pokrýváme elektronickou formou téměř 95% celého fondu knihovny (nepokryty zůstávají speciální typy dokumentů - grafika, pohlednice, mapy, plakáty apod.), z toho ve strukturované podobě je uloženo přes 700 tis. záznamů.


32. Proč neposíláte elektronické oznámení o již opravdu nachystaných objednaných dokumentech pro čtenáře?

Vysvětlení je obdobné jako u dotazu č. 19 - budeme-li mít delší pracovní úvazky v oddělení výpůjčních služeb, zvládne výpůjční oddělení i rozesílání elektronických oznámení.


33. Proč jsou některé prostory pro čtenáře tak malé a nepraktické?

Knihovna je dnes omezena současným prostorovým uspořádáním, které není možné změnit. Dobrou zprávou však je chystané převedení některých studoven do nové budovy vedle tzv. Červeného kostela, jejíž stavba je v plánu investic Olomouckého kraje na období r. 2004-2005. V souvislosti s přesunem části provozu VKOL do nové budovy dojde k  rekonstrukci prostor výpůjční haly s větším množstvím počítačů pro čtenáře.


34. Proč nepůjčujete časopisy domů?

Ze dvou důvodů.
 • Časopis je jako určitý druh spotřebního zboží náchylnější ke ztrátám a poškození, také se obtížněji nahrazuje.
 • Jako knihovna s právem celostátního povinného výtisku se snažíme maximálně dodržovat archivní povinnost pro budoucí uživatele.


35. Proč je cena čtenářského průkazu tak vysoká a neexistují slevy pro studenty? Proč neexistuje půlroční průkaz, ale jen roční?

Poplatek za registraci není ve srovnání s ostatními knihovnami vysoký. Cena 100 Kč za rok je spíše podprůměrná. Za kalendářní rok knihovna získá na registračních poplatcích cca 0,5 mil. Kč.

Roční rozpočet knihovny závisí na dotaci Olomouckého kraje, která se pohybuje kolem 23 mil. Kč. Další příjmy, které knihovna využívá pro svoji činnost, zahrnují čtenářské poplatky, poplatky za meziknihovní výpůjční službu, pronájmy apod. Porovnejte si např. ceny vstupenek a jízdenek proti ročnímu poplatku čtenářského průkazu.


36. Proč není větší přístup k zahraničním databázovým systémům?

Zahraniční placené databáze jsou velmi nákladné, jejich roční předplatné se i v rámci konsorcií pohybuje v řádu stovek tisíc až miliónů Kč. Knihovna zpřístupňuje v současné době tyto databáze: http://www.vkol.cz/edb.htm. Jejich obsah představuje několik desítek tisíc časopisů s plnými texty článků. Vzhledem k účelnosti vynaložených prostředků se předplácí pouze databáze, kde se předpokládá jejich celostátní využití. Další databáze můžete najít v Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci.


37. Proč někdy nedostanu odpověď na e-mailovou zprávu adresovanou na některé e-mailové adresy v knihovně?

E-mail není 100%-ně spolehlivým nástrojem pro komunikaci. V naléhavém případě je lepší použít telefon, nedostanete-li od nás potvrzení o přijetí zprávy a odpověď.

Pro komunikaci s informační službou je určena adresa mailto:is(at)vkol.cz, pro komunikaci s výpůjčním oddělením použijte mailto:ps(at)vkol.cz. Komentáře a připomínky můžete posílat rovněž prostřednictvím odkazů na www stránkách ( Ptejte se knihovny ) a prostřednictvím formuláře v elektronickém katalogu.


38. Proč se nemůžu pohodlně dostat do knihovny i s kočárkem?

Kočárek je třeba vzhledem k prostorovému uspořádání zanechat ve vstupní části knihovny.


39. Proč se nepůjčuje až do konce otevírací doby knihovny?

Přijali jsme opatření, aby od 1.2.2004 všichni pracovníci knihovny vyřizovali požadavky čtenářů až do konce provozní doby (tj. do 19:00 ve všední dny a do 13:00 v sobotu).


40. Proč je více preferováno elektronické vyhledávání a objednávání dokumentů a méně se tak myslí na starší uživatele knihovny?

Preferujeme elektronické vyhledávání a objednávání proto, že nám umožňuje snáze zvládat velké množství dokumentů a uživatelů při zachování systému a přehledu. Elektronická forma je jednodušší a přináší nemalé výhody (např. zjištění, zda je dokument půjčený nebo volný). Většina našich čtenářů (cca 40 % tvoří studenti středních a vysokých škol) elektronickou komunikaci ovládá, starším čtenářům rádi pomůžeme, opakovaně nabízíme školení, jako např. v rámci akce BMI - Březen měsíc Internetu. Obraťte se na informační službu ( mailto:is(at)vkol.cz) nebo na garanta školicí učebny ( mailto:roman(at)vkol.cz).


41. Proč jsou vysoké ceny upomínek?

Výše upomínek je srovnatelná s ostatními knihovnami a slouží jako prevence proti pozdnímu vracení knih. Při menších částkách by čtenáři čekali na žádané dokumenty delší dobu. Vybrané pokuty za upomínky se využijí v rámci rozpočtu VKOL, tj. např. na převazbu dokumentů, které jsou ve špatném stavu, na nákup dalších exemplářů apod.

Aktualizováno: 19.03.2012
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist