Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Nositelé ocenění

NEJLEPŠÍ NEPROFESIONÁLNÍ KNIHOVNÍK OL. KRAJE 2017

Historicky první ročník ocenění Nejlepší neprofesionální knihovník proběhl v roce 2017. Vítězkou se stala paní knihovnice Jana Francírková z Obecní knihovny v Tištíně. Slavnostní vyhlášení proběhlo 20. 9. 2017 v přednáškovém sále Vědecké knihovny v Olomouci za přítomnosti ředitelky VKOL RNDr. Jitky Holáskové a náměstka hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františka Jury.

Hodnotící komise u vítězky nejvíce oceňovala samostatnou práci knihovnice v oblasti propagace knihovnických služeb. Paní Fracírková se nechala inspirovat zážitkovými programy a vytvořila vlastní akci Knihovníkem na jeden den. Děti jsou nadšené, vyzkouší si práci knihovnice a naučí se něco nového. Akce je zdarma a je v obci velmi úspěšná.

Knihovnice Obecní knihovny v Tištíně paní Jana Francírková přebírá ocenění od ředitelky VKOL RNDr. Jitky Holáskové.