Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Knihovna roku 2008

logoskip.gif Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky
­

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR, Klementinum 190, 110 01 Praha 1,
tel. +420/221663338, fax +420/221663175, Mobil 603 223 627, e-mail: vit.richternkp.cz http://skip.nkp.cz/

Cena Ministerstva kultury „Knihovna roku 2008“ byla udělena

Tisková zpráva

Dne 9. října se uskutečnil v Národní knihovně ČR v Zrcadlové kapli pražského Klementina slavnostní akt předání ceny Ministerstva kultury „Knihovna roku 2008“. Ceny předal ministr kultury Václav Jehlička za přítomnosti zástupců dalších ministerstev, odborné veřejnosti a mnoha hostů.

V kategorii „základní knihovna“ získala hlavní cenu ve výši 70 000,- Kč Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova z Olomouckého kraje. Knihovna je skutečným centrem v životě obce. Plní funkci informační, vzdělávací i komunitní. Stále rozšiřuje své aktivity a služby a propojuje všechny skupiny obyvatel v celé řadě akcí. Podporuje i pěstování lidových tradic. Postavení v obci si zajišťuje nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu. Věnuje se důsledně práci s dětmi a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě.

Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získaly Obecní knihovna Mokrá-Horákov z Jihomoravského kraje a Obecní knihovna v Praskačce z Královéhradeckého kraje. Výběr nejlepší knihovny je v této kategorii těsně provázán se soutěží Vesnice roku, kde činnost knihovny patří mezi hodnotící kritéria.

V kategorii „informační počin“ nebyla v roce 2008 hlavní cena udělena.
Zvláštní ocenění a diplom v této kategorii získala Městská knihovna v Českém Těšíně za realizaci projektů k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Knihovna poskytuje širokou škálu služeb v národnostně dvojjazyčné oblasti. Již 12 let organizuje přeshraniční spolupráci s knihovnami euroregionu Těšínské Slezsko a též spolupracuje s knihovnami na Slovensku a v Maďarsku. Mezi významné akce lze uvést mezinárodní literární festival Čtení nad Olzou, rozšíření akce „Noc s Andersenem“ do polských knihoven, mezinárodní literární soutěž „Moje město“, mezinárodní setkání spisovatelů pořádané ve spolupráci s Obcí spisovatelů, aj.

9.10.2008

Vít Richter, vit.richternkp.cz, Tel. 603 223 627

Ceny přidělené v roce 2008: Kategorie základní knihovna

(Vedoucí odborné poroty: Marie Mudrová, tel. 604 727 170)

Hlavní cenu 70 000,- Kč a diplom získala:

Obecní knihovna v Pavlovicích u Přerova, kraj Olomoucký
knihovnice : Danuše Sklenářová

Knihovna je skutečným centrem v životě obce. Plní funkci informační, vzdělávací i komunitní. Stále rozšiřuje své aktivity a služby a propojuje všechny skupiny obyvatel v celé řadě akcí.

Podporuje i pěstování lidových tradic. Postavení v obci si zajišťuje nepřebernou řadou akcí i mimo půjčovní dobu. Věnuje se důsledně práci s dětmi a spolupracuje se všemi ostatními organizacemi v místě.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

počet obyvatel    781
knihovní fond   2 800
výpůjčky         4 257
čtenáři              114
návštěvníci      1 333

Kontakty:
www.pavloviceuprerova.cz/knihovna/
knihovna.pavloviceseznam.cz

Zvláštní ocenění a diplom získaly:

Obecní knihovna Mokrá-Horákov, kraj Jihomoravský
knihovnice : Jitka Neveselá

Knihovna je přirozeným kulturním a informačním centrem obce. Vzhledem k nápaditému využívání moderních technologií i propagaci čtenářství je široce rozvinutá práce především s dětmi a mládeží. Díky mimořádné podpoře zřizovatele má k dispozici nové, perfektně vybavené prostory.

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

počet obyvatel   2 635
knihovní fond    10 894
výpůjčky          15 182
čtenáři                433
návštěvníci        6 172

Kontakty:
www.mkmokra.unas.cz
knihovnamokra-horakov.cz

Obecní knihovna v Praskačce, kraj Královéhradecký
knihovník: Petr Černohlávek

Knihovna poskytuje prostor a nabízí služby všem věkovým kategoriím uživatelů. Díky nebývalému zaujetí knihovníka, kterému vydatně pomáhá manželka, se v knihovně odehrává celá řada akcí jak pro děti, tak pro dospělé. Obec dokonce zřídila a provozuje v místní části ještě jednu knihovnu (se stejným knihovníkem).

Statistické ukazatele knihovny za rok 2007

počet obyvatel   684
knihovní fond
výpůjčky        3 615
čtenáři             135
návštěvníci        723

Kontakty:
www.knihovnapraskacka.wz.cz
knihovnapraskackaseznam.cz

Ceny přidělené v roce 2008: Kategorie informační počin

(Vedoucí odborné poroty: PhDr. Jiřina Kádnerová, tel. 602 880 813)

Hlavní cena: nebyla v roce 2008 udělena

Zvláštní ocenění a diplom získala:

Městská knihovna Český Těšín

za realizaci projektů k podpoře čtenářství s využíváním mezinárodní spolupráce knihoven na Slovensku, v Polsku a Maďarsku. Knihovna poskytuje širokou škálu služeb v národnostně dvojjazyčné oblasti. Již 12 let organizuje přeshraniční spolupráci s knihovnami euroregionu Těšínské Slezsko a též spolupracuje s knihovnami na Slovensku a v Maďarsku. Mezi významné akce lze uvést mezinárodní literární festival Čtení nad Olzou, rozšíření akce „Noc s Andersenem“ do polských knihoven, mezinárodní literární soutěž „Moje město“, mezinárodní setkání spisovatelů pořádané ve spolupráci s Obcí spisovatelů, aj.

Kontakt:
http://www.knihovna.ctesin.cz/

Ředitelka knihovny: Jana Galášová, tel. 608 732 178

O ceně „Knihovna roku ….“

Cenu „Knihovna roku“ uděluje ministr kultury České republiky na základě nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných ministerstvem kultury. Uděluje se od roku 2003 k ohodnocení dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb. Je udělována v kategoriích „základní knihovna“ a „významný počin v oblasti poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb“.

Předchůdcem ceny bylo stejnojmenné ocenění, udělované od roku 2000 profesní organizací Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky.

V kategorii „základní knihovna“ jsou knihovny zpravidla nominovány v návaznosti na soutěž Vesnice roku, vyhlašovanou Ministerstvem pro místní rozvoj jako součást Programu obnovy venkova, a hodnoceny porotou Ministerstva kultury.

Smyslem ocenění je vyjádření veřejného uznání knihovnám, jejich pracovníkům i obcím za úsilí o rozvoj knihovnických služeb a čtenářství. Kritéria pro hodnocení postihují šíři a rozmanitost práce knihoven i existenci nutných základních podmínek vytvářených samosprávou. Soutěž je jedním z podnětů pro přeměnu knihoven především v malých městech a obcích na moderní centra kulturního a společenského života a zvýšení jejich prestiže.

­­

Aktualizováno: 10.10.2008
Redaktor: Roman Giebisch
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist