Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Z historie knihovny - časová linie

1566 V Olomouci zřízena jezuitská akademie; při ní vznikla knihovna.
1573 Akademie povýšena na univerzitu a též knihovna nazývána univerzitní.
1647 Většina knih odvezena do Švédska jako válečná kořist z okupované Olomouce.
1704 Byl pořízen svazkový katalog, který se dosud zachoval (uložen v Zemském archivu v Brně).
1773 Zrušen jezuitský řád. Knihy ze zrušených jezuitských kolejí na Moravě převezeny do Olomouce.
1775 Postátnění univerzity i knihovny.
1780–1790 Císař Josef II. ruší 40 klášterů na Moravě. Knihy, po výběru, svezeny do Olomouce.
1807 Knihovna získává právo povinného výtisku z území Moravy (trvalo do roku 1935).
1860 Olomoucká univerzita zrušena a knihovna byla přejmenována na Studijní knihovnu.
1919 Jmenován první český ředitel PhDr. Bohuš Vybíral (působil do roku 1949).
1936 Ministerstvem školství a národní osvěty zakoupena pro knihovnu budova bývalé banky, kde knihovna sídlí dosud.
1946 V Olomouci obnovena univerzita, název knihovny změněn na Univerzitní knihovna.
1947 Knihovna získává právo povinného výtisku z celého území Československé republiky.
1961 Od 1. ledna 1961 přešla knihovna pod správu Sm KNV Ostrava. Dosavadní název změněn na Státní vědecká knihovna v Olomouci.
1981 V knihovně vzniká Regionální informační středisko pro kulturu a umění Sm kraje (RIS KU).
1985 Zapojení SVKOL do řešení státního výzkumného úkolu Automatizace knihovnických a bibliografických procesů.
1988 U knihařské dílny vzniká i restaurátorské pracoviště.
1990 Knihovna pracuje podle nového statutu, vydává nový organizační a pracovní řád; platí nová zjednodušená organizační struktura; jsou uplatněny nové přístupy k profilování fondů.
1991 Od 1. ledna 1991 je SVKOL řízena ministerstvem kultury ČR; knihovna si připomněla 425. výročí svého založení odbornými akcemi: 4. národní konferencí o bibliografii a seminářem odborníků z oblasti historických fondů.
1992 SVKOL se stala členem Sdružení vědeckých a odborných knihoven ČR; byla dohodnuta nová koncepce depozitních skladů.
1993 Budování lokální počítačové sítě (linka zpracování fondů, oddělení bibliograficko-informačních služeb a oddělení půjčovních a reprografických služeb). S platností od 1.1.1993 povinný výtisk jen z území České republiky.
1994 Zahájení automatizovaného půjčovního provozu s využitím čárového kódu v omezeném fondu volného výběru.
1995 Přesun interních provozů do zrenovovaného památkového objektu v centru města (ul. Ostružnická 3) a adaptace současné budovy s rozšířením služeb uživatelům.
1998 Skenováním tří středověkých rukopisů byla zahájena digitalizace historických fondů knihovny.
1999 V průběhu roku byl po několika letech příprav spuštěn ostrý provoz knihov­ního systému Aleph 500.
2001 Knihovna přešla do správy Olomouckého kraje a od 27. září funguje pod názvem Vědecká knihovna v Olomouci.
2004 Ukončení vydávání periodika Knihovní obzor a jeho nahrazení čtvrtletníkem KROK – Knihovnická revue Olomouckého kraje.
2005 Spuštěna sdílená katalogizace, v níž se o zpracování nových přírůstků dělí tři knihovny s právem celostátního povinného výtisku – Národní knihovna České republiky, Moravská zemská knihovna a Vědecká knihovna v Olomouci.
2005 Slavnostní otevření nové budovy ředitelství v prostoru za červeným kostelem. Nová budova přinesla zejména klimatizované sklady a trezor, zasedací sál a prostory pro ekonomiku a ředitelství.
2005–2006 Oprava fasády a výměna oken na hlavní budově knihovny, výměna a oprava vitráží červeného kostela, který slouží jako sklad knihovny.
2007 Rekonstrukce a celková modernizace hlavní studovny VKOL.
2008–2011 Realizace grantového projektu z Finančního mechanismu EHP/Norska, vybudování mikrografického pracoviště a zahájení rutinního mikrofilmování historických novin.
2009 Knihovna získala Cenu Olomouckého kraje za přínos v kultuře, a to za výstavu Portolánový atlas v Olomouci, která proběhla na konci roku 2008.
2010 Změna podnázvu měsíčníku KROK na Kulturní revue Olomouckého kraje.
2011 Realizace rekonstrukce interiéru budovy Bezručova 2. Projekt započal v roce 2006 a řešil zejména chybějící prostor pro zázemí půjčovních služeb.
2014 Převzetí krajského digitalizačního pracoviště od 1. ledna 2014 do správy knihovny. Digitalizační linka a také více než 1 milion digitalizovaných stránek byly jedním z výstupů krajského projektu financovaného z evropských fondů.
2016 Knihovna oslavila jubileum 450 let od svého založení. V souvislosti s výročím byla proběhla výstava Chrám věd a múz: 450 let Vědecké knihovny v Olomouci, ke které byl vydán katalog, jenž představuje na dvě stovky významných dokumentů knihovny. Na základě nového průzkumu archivních pramenů vznikla publikace o historii knihovny s názvem Chrám věd a múz: dějiny Vědecké knihovny v Olomouci.
2017 Knihovna získala Cenu Olomouckého kraje za přínos v kultuře za literaturu, a to za publikace Chrám věd a múz: Dějiny Vědecké knihovny v Olomouci  a Chrám věd a múz: 450 let Vědecké knihovny v Olomouci (katalog stejnojmenné výstavy, která proběhla na jaře roku 2016 a kterou VKOL uspořádala ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc a Vlastivědným muzeem v Olomouci).

Aktualizováno: 18.04.2017Bookmark and Share
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 13.09.2019 10:15
TOPlist