Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Marie Nádvorníková

Vzpomínka na  PhDr. Marii Nádvorníkovou, CSc.

Jsou lidé, kteří projdou vaším životem a zapomenete na ně. Jsou ale lidé, kteří se vám navždy vryjí do paměti. Svou moudrostí, vzdělaností, pracovitostí, ale i skromností a vstřícností. A přesně takovou osobností byla PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., která nás 23. října tohoto roku navždy opustila.

Pojďme si ji alespoň krátce připomenout. Marie Nádvorníková, za svobodna Riedlová, se narodila 4. července 1944 v Přerově. Již v průběhu vysokoškolského studia knihovnictví vykonávala odbornou praxi v olomoucké Státní vědecké knihovně, kam také po ukončení studia nastoupila. Začala se věnovat bibliografické činnosti, které zůstala věrná po celý svůj profesní život. Odborně spolupracovala zejména s Miroslavem Nádvorníkem, svým budoucím manželem a ředitelem olomoucké univerzitní, později Státní vědecké knihovny. Jako bibliografka sestavila řadu informačních bibliografických soupisů, zejména regionálních bibliografií nejen severomoravského kraje, ale též celé Moravy. Nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším soupisem, který sestavila ve spolupráci se Státní vědeckou knihovnou v Brně, se stala retrospektivní bibliografie „Moravika 19. století ve fondech SVK Olomouc a SVK Brno“ v 11 svazcích. Publikovala též články o regionální bibliografii a významně působila v subkomisi pro otázky národní a regionální bibliografie SK ČSR.

Nepřetržitou činnost v SVK Olomouc přerušilo její tříleté působení v Okresní knihovně v Přerově, kde vykonávala funkci náměstka ředitele pro služby. 1. 2. 1982 se vrátila do Státní vědecké knihovny a stala se její ředitelkou. Na tomto místě působila více než dvacet let.

Pod jejím vedením knihovna postupně převáděla do elektronické podoby v systému ALEPH všechny odborné agendy. Stala se hlavní redaktorkou zpravodajů „Z knihovnické praxe“ a „Knihovní obzor“. Snažila se o prostorový rozvoj knihovny. Za jejího vedení knihovna dostavěla depozitář a rekonstruovala památkový objekt v centru Olomouce, kde byly umístěny interní provozy knihovny a ředitelství. Taktéž v roli ředitelky neopomíjela bibliografickou činnost a na její podnět olomoucká knihovna započala zpracování souběžné „Literární bibliografie současných severomoravských autorů“. Odborný zájem dr. Nádvorníkové byl spojen též se sledováním problematiky standardizace popisu, jenž vyústil publikační činností, tiskem vyšla

„Jmenná katalogizace souborů tiskovin“, „Kooperační katalogizace“ a „Retrospektivní konverze katalogů“. Svou profesi promítla i při koncipování vysokoškolského studia na Masarykově univerzitě v Brně, kde externě vyučovala knihovnické předměty. Za jejího působení navázala knihovna spolupráci s drážďanskou Saskou zemskou. Po odchodu do zaslouženého důchodu v roce 2003 se nadále věnovala bibliografii, účastnila se akcí sekce pro bibliografii SDRUK ČR a zaměřovala se na zpracování olomouckých prvotisků. Na 11. knihovnické konferenci Knihovny současnosti jí byla předána prestižní medaile Zdeňka Václava Tobolky za rozvoj českého knihovnictví.

Paní dr. Nádvorníková nám zanechala erudovaný odkaz, ke kterému dodnes vzhlížíme s obdivem a úctou. Ale nejen za to jí patří naše velké poděkování. Prokázala nám velkou čest, že jsme ji mohli poznat, že její dveře byly vždy otevřené, že byla naším trpělivým rádcem a laskavou oporou.

 

Aktualizováno: 01.11.2017
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist