Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Setkání uživatelů NAAUG v Bostonu

Martin Vojnar

Setkání NAAUG 2002 (28.7.-30.7.2002) a SMUG 2002 (1.8.2002)

Obě akce se konaly v Bostonu (MA), USA. Služební cesta proběhla v rámci projektu LI01018.

NAAUG - skupina uživatelů systému ALEPH v Severní Americe, konala se třetí pravidelná roční konference.

SMUG - skupina uživatelů systémů Metalib a SFX, konalo se ustavující zasedání skupiny.

1. NAAUG

Konference NAAUG 2002 se konala tento rok v Bostonu (MA) v pozdějším termínu (obvykle bývá na přelomu červen/červenec), nicméně účast severoamerických uživatelů systému Aleph byla více než hojná. Ačkoliv je počet instalací v USA a Kanadě se systémem ALEPH zhruba na dvě desítky, rozsahem se konference NAAUG zcela vyrovná konferenci ICAU (přes 200 přítomných). Zámořské instalace totiž představují obvykle velké univerzity se svými kampusy, konsorciální projekty pokrývající velkou část území federálního státu (např. Florida, Kalifornie, New York), projekty souborných katalogů aj.

Na konferenci se bylo možné setkat s různými profesemi - systémovými administrátory, vedoucími oddělení (akvizice, výpůjčka, seriály, katalogizace), samotnými výkonnými pracovníky (referenční knihovníci, knihovníci pro práci s elektronickými zdroji) náměstky i řediteli knihoven. Kromě toho byla přítomna řada pracovníků jak z ExLibris USA v Chicagu (Carl Grant, Michael Kaplan, Jerry Specht, James Steenbergen, Ezra Schwartz, Naomi Leiser ad.) tak z ExLibris Izrael (poprvé Azriel Morag, dále Dalia Mendelsson, Tamar Sadeh, Almog Neubauer).

Seznam zastoupených institucí:

 • Astra/Zeneca Phatmaceuticals
 • Boston College
 • Brandeis University
 • California Digital Library, University of California
 • City University of New York (CUNY)
 • College Center for Library Automation
 • Florida Center for Library Automation
 • Harvard University
 • Hebrew College
 • ICAU
 • Jewish Theological Seminary
 • Massachusetts Institute of Technology
 • McGill University
 • Minnesota Link
 • North Suburban Library Systém (Illinois)
 • MALC Consortia
 • State University New York
 • Texas Tech University
 • Towson University
 • University of California
 • University of Delaware
 • University of Iowa
 • University of Maryland
 • University of Michigan
 • University of Minnesota
 • University of Notre Dame

Celá akce se odehrávala v otevřené, živé a profesionální atmosféře, na kterou nejsme z evropských setkání příliš zvyklí. Veškeré informace o NAAUG 2002 lze získat na:

http://www.bc.edu/bc_org/avp/ulib/naaug2002/welcome.html, případně na:

http://www.naaug.org/.

Odborný program se dělil do dvou částí: obecných přednášek a workshopů zaměřených na konkrétní oblast systému. Po skončení konference by měly být všechny prezentace a související dokumenty vydány na CD-ROM (zatím není k dispozici) - proto k obsahu přednášek stručně:

Bob Gerrity shrnul stav rozpočtu NAAUG a její aktivity (které jsou velmi podobné aktivitám ICAU):

 • připomínky k rozvoji
 • spolupráce na vývoji nového klienta / Focus Group
 • spolupráce na vývoji nového prostředí pro sestavy a přístup k datům / Ad Hoc Reporting Group
 • setkání s ExLibris
 • noví uživatelé

Larry Woods se věnoval stavu připomínek k rozvoji, shrnul dvouleté zkušenosti a položil zásadní otázku:

pokračovat? (ukazuje se, že s dvouletou čekací lhůtou na uvedení přijatých připomínek do života a pracností jejich zpracování je tento postup spíše investicí do budoucna než řešením pro okamžité potřeby)

Nakonec byla odpověď ANO, dojde k drobným úpravám a rozšíření pracovních skupin pro jednotlivé moduly. Azriel Morag přislíbil zvýšení kvóty na 200 bodů.

Dalia Mendelsson analyzovala stav požadavků na rozvoj z roku 2000/2001 - ukázalo se že ne všechny požadavky byly správně pochopeny. Proto se pro další roky pravděpodobně odehraje vždy před schválením požadavků osobní schůzka ExL s pracovními skupinami, aby se vyjasnila některá obtížná místa.

Carl Grant oznámil novinky pro rok 2002:

 • instalace nového produktu Digitool v rámci CUNY a Brandeis University
 • uzavření strategických partnerství s TLC (implementace ILL ISO standardů) a s e-Glue
 • možnost uzavření partnerství mezi ExL a knihovnami (prémiová partnerství, poradci, rozšířená údržba)
 • růst zaměstnanců v pobočce v Chicagu (52, 2001 - 39)
 • shrnul stávající verze (ALEPH 15.2, Metalib 2.0 v září, SFX 2.0 v listopadu, DigiTool 1.0.3)
 • pokračuje výzkum a vývoj v oblastech OAI, OpenURL, sémantického webu, distančního vzdělávání, digitálních sbírek a copyrightu
 • pokračuje vývoj nového klienta s budoucím designem (Ezra Schwartz, Focus Group)

Ezra Schwartz se podrobněji věnoval novému designu pro moduly Katalogizace a Seriály. Obsahem se přednášky kryly s tím, co již bylo prezentováno v rámci Systémového seminář na Kypru v dubnu 2002.

Tamar Sadeh prezentovala novou verzi Metalibu 2.0 očekávanou na září/říjen 2002. Mezi klíčové změny patří změna designu, který ve verzi 1.3 působil uživatelům problémy. Nový kabát se blíží Amazon.com, je bezrámcový a kompatibilní při prohlížení hendikepovanými uživateli. Ve stručném zobrazení se objevuje SFX tlačítko. Novou funkcí je správa elektronických časopisů nebo zdrojů a SDI.

Mary Monihan a Susan Pyzynski popsaly své zkušenosti z implementace DigiTool. Digitalizována byla ucelená sbírka Daumierových litografických desek. Litografie byly publikovány v letech 1840-1850. Implementace probíhala s intenzivní asistencí ExLibris, trvala 3-4 měsíce. Metadata byla pořizována v Alephu a převedena do XML podle DTD.

Viz http://dembitz.mainlib.brandeis.edu:8993/F.

Theresa Lyman zhodnotila průběh implementace Metalibu a SFX na Boston College. Prvním předpokladem bylo vytvoření samostatného místa referenční knihovnice pro elektronické zdroje, který se podílel na řízení projektu a organizování školení. Metalib/SFX umožní nahradit jako současnou databázi elektronických časopisů (18.000), tak i databází (200). Byly vytvořeny dvě pracovní skupiny (Metalib červenec 2001-leden 2002; SFX červenec 2001-listopad 2001). Velkou pozornost je třeba věnovat školením a zejména vysvětlení koncovým uživatelům (F.A.Q.).

Viz http://metaquest.bc.edu/V/.

Obecně lze říci, že knihovny zatím nemají tolik zkušeností se systémem jako uživatelé ICAU. Tento trend ale může vzít za své již v tomto nebo příštím roce. Dostatek financí a vysoká úroveň znalostí kvalifikovaných knihovníků umožňuje rychlejší a důkladnější zvládnutí implementace i provozu systému. Například zavedení Metalibu na Brandeis University trvalo několik měsíců. Zavádění Alephu se pohybuje zhruba na horizontu 6-12 měsíců. Implementace Metalibu a SFX se počítá rovněž na několik měsíců včetně všech potřebných školení.

Velký důraz je kladen na uživatelské studie a koncová školení. Nejsou problémy se získáním prostředků na odpovídající hardware, řada uživatelů si může dovolit provozovat paralelně testovací a produkční server. Důkladné pozornosti neujde ani prezentace a public relation.

Shrnutí: neocenitelná zkušenost, navázání osobních kontaktů, tvůrčí prostředí a množství nápadů pro zavedení "doma".

2. SMUG

Konference SMUG navazovala místem i termínem na předchozí akci. Konala se v roce 2002 poprvé a setkání v Bostonu bylo ustavující. Protože jsou oba software (Metalib, SFX) poměrně mladé, byla schůzka neformální a spíše pokládala než odpovídala na otázky. Iniciátorem myšlenky vzniku samostatné skupiny byl Larry Woods, první zárodky se objevily na Systémovém semináři v dubnu 2002 na Kypru.

Cílem je vytvořit platformu pro neformální výměnu zkušeností s implementací a provozem Metalib a SFX, nástroj pro ovlivňování jejich vývoje, určitý sdružený prostředek pro komunikaci nejen s ExL, ale i s dalšími partnery (zejména s těmi, které budují SFX zdroje i cíle).

Schůzky se zúčastnilo cca přes 70 zástupců z více než 40 institucí, které provozují zmíněný software. Kromě již zmíněných v seznamu institucí z NAAUG k nim patří např.:

 • Yale University
 • Wesleyan University
 • Max Planck Society (jediný evropský zástupce kromě mé účasti)
 • University of Rochester
 • Binghamton University
 • Colorado State University
 • Washington State University
 • Towson University
 • National Institutes of Health
 • University of Tennessee
 • Rochester Institute of Technology
 • University of Chicago

Kompletní byla účast zástupců ExLibris USA (tým SFX i tým Metalib), zejména Oren Beit-Arieho, který usiluje v rámci NISO o přijetí OpenURL 1.0. SFX verze 2.0 má rovněž podporovat různá kódování speciálních znaků podle OpenURL 1.0.

Dopoledne moderoval James Mouw. Setkání zahájila prezentace jednotlivých záastupců institucí, nejčastější otázky:

 • změna designu, případně i tlačítka SFX? (kustomizace, ale podporují i ostatní SFX zdroje vaše tlačítko?)
 • nutnost vytvoření F.A.Q.
 • pojmenování SFX a služby, která je používá (InfoHawk, Service InfoLink, ...)
 • diskutováno bylo využití statistik a jejich rozpracování při zajištění ochrany anonymity údajů
 • řada projektů se nachází teprve ve fázi implementace nebo ve stádiu ranného používání

Oren Beit-Arie reagoval na některé poznámky:

 • momentálně probíhá důležitý projekt s CalTechem
 • pracuje se na převodu citací do OpenURL
 • Illiada (sw OCLC) by měla v nové verzi podporovat link-to-syntax
 • jedna z možností autentikace je využít LDAP serveru

Následovalo několik uživatelských prezentací. Paul Soderdahl velmi pěkně a podrobně představil vazby mezi systémem ALEPH a SFX a průběh implementace na University of Iowa.

Fáze 1: zprovoznění plnotextových bází, holdingů do OPACu a trvalé odkazy (F.A.Q., kontakt na knihovníka).

Fáze 2: rozšíření zdrojů a cílů, podmíněné zobrazování SFX služeb, propracovanější logika, statistiky.

Např. SFX verze 1.3 umožňuje takovéto podmíněné linkování:

 1. je-li plný text, běž rovnou na plný text
 2. je-li pouze holding, běž rovnou na holding
 3. není-li plný text, nabídni MVS službu (pouze pro ISBN/ISSN)

Koncepční otázka: pole 856 vs. SFX služby.

Rozlišení odkazů:

 1. na odkazy se specifickým obsahem (např. je-li film, ukaž odkaz na IMDB)
 2. ve specifickém kontextu. (např. je-li služba MVS, ukaž plán knihovny s oddělením MVS)

Kam umístit SFX tlačítko?

 • jen stručný záznam
 • jen úplný záznam
 • obojí

Z prezentace byly zřejmé podmínky a efekty prolinkování jak směrem Aleph -> SFX, tak SFX -> Aleph.

Margery Tibbets shrnula své zkušenosti z Digital Library of California při vyjednávání s dodavateli a poskytovateli informačních zdrojů. Průzkum formou dotazníku, rozdíly v chápání metadat.

Joan Kolias referovala o úpravách v Metalibu coby nástroje pro orientaci a vyhledávání v databázích. Předchozí rozhraní VERA bylo omezené, nyní je možné přes různá pole Metalibu dotaz formulovat na:

 • předmět databáze
 • typ dokumentu
 • stáří dokumentu
 • záběr databáze
 • možnost abstraktů či plného textu

Momentálně se nachází nový formulář ve fázi uživatelského testování.

Theresa Lyman zopakovala podrobněji svou přednášku z konference NAAUG.

Následovala přednáška Martina Vojnara, která ukazovala využití Metalibu pro sdílenou katalogizaci. Užitečnost této funkce je zřejmé zejména v heterogenním prostředí, kde není centrální katalog, odkud je možné stahovat záznamy. Koncepce se liší od paralelního vyhledávání přes WWW, sdílená katalogizace funguje sekvenčně přes Z39.50 na základě profilu katalogizátora. Požadavky na vývoj ExL:

 • klient může požadovat konkrétní MARC formát bez ohledu na originální formát
 • klient může požadovat konkrétní kódování speciálních znaků bez ohledu na originální diakritiku

Z hlediště zazněl dotaz, zda je sekvenční hledání lepší než paralelní. Ano, ale je třeba ještě doplnit sekvenčnost nejen na našel/nenašel ale i na vyhovuje/nevyhovuje.

Na závěr uživatelských prezentací vystoupil Bella Tavarovsky s ukázkou implementace Metalibu na Harvardu pro zpracování geografických a jiných dat, viz http://popeye.harvard.edu/V/.

Odpoledne pokračovalo setkání organizačními záležitostmi a firemními prezentacemi ExLibris.

Larry Woods nastolil několik základních otázek:

 • bude SMUG celosvětová skupina nebo pouze pro NAAUG? (celosvětová)
 • bude SMUG neformální nebo formální? (neformální)
 • bude SMUG s poplatkem nebo bez? (bez)
 • budou schůzky SMUG samostatné nebo spojené s NAAUG/ICAU? (samostatné, ale navazující)
 • bude mít SMUG řídící komisi? (ano, část po NAAUG, doplnění po ICAU)
 • bude mít SMUG samostatný web? (ano, http://www.smugnet.org/)

Firemní prezentace zahájil Oren Beit-Arie. Zopakoval vývoj za poslední tři roky, zrození a rozšíření jak Metalibu, tak SFX. V ExLibris se o tyto produkty stará Information Services Division. Oba dva produkty mají v USA přes 130 instalací a celosvětově přes 180.

Existují významné vazby s poskytovateli informačních zdrojů: Elsevier, JSTOR, CrosRef, OCLC, WilsonWeb, MathSciNet, BioMed Central, ProQuest aj.

Výzkum a vývoj je zaměřený zejména na:

 • OpenURL, dotažení do standardu 1.0
 • OAI, vývoj harvesteru, spolupráce s Los Alamos a arXives.org
 • vývoj Shibboleth, nástroj pro autentikaci a autorizaci
 • další integrace s existujícími rozhraní

Tamar Sadeh rozšířila přednášku o nových vlastnostech v Metalibu 2.0:

 • odstraněna řada omezení z verze 1.3
 • podpora konzorcií
 • statická URL pro volání z jiných systémů
 • předdefinované účty
 • kromě zdrojů typu Search&View, Link je navíc k dispozici Search&Link
 • správa elektronických seriálů
 • vícejazyčná podpora
 • podpora proxy
 • zlepšení správy Metalibu
 • export záznamů do ProCite a jiných klientů

Jenny Walker shrnula na závěr nové vlastnosti verze SFX 1.3, která je k dispozici od května t.r.:

 • podpora konzorcií
 • dynamické thresholdy
 • zlepšená logika pro zobrazování SFX služeb (např. automatické vybrání služby, podmíněné služby, aj.)
 • oddělení html/cgi kódu
 • návrhy na aktualizaci KB přes Internet
 • Citation Linker
 • změna prostředí administrátora
 • automatické vytváření seznamů časopisů dostupných přes SFX podle názvu

Ve verzi 2.0 bude k dispozici:

 • podpora OpenURL 1.0
 • podpora Unicode a jiných znakových stránek
 • další zlepšení v prostředí pro administraci
 • usnadnění komunikace mezi různými SFX servery

Shrnutí: je zřejmé, že i přes neformálnost setkání byla naše účast důležitá. Jednak máme k dispozici informace o posledních událostech a vývoji, jednak je třeba se soustředit zejména na:

 • vypracování uživatelské studie
 • školení a používání SFX koncovými uživateli
 • ověření dynamických thresholdů ve verzi 1.3
 • od října na verzi 2.0, která vyřeší současné potíže s různými znakovými sadami


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist