Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Konference o historických fondech po jedenácté

Vladimír Klásek

I když se historikové, archiváři, knihovníci, badatelé a další odborní pracovníci zabývající se historickými a vzácnými knižními fondy přes rok jistě svou prací zabývají velice pečlivě a v míře velice hojné, často pro ně může být velice zajímavým doplňkem a vítaným odborným a společenským zpestřením setkání s kolegy z jiných příbuzných institucí.

Myslím, že když se taková odborná akce koná po jedenácté, můžeme tvrdit, že si již vydobyla své místo v oblasti podobných setkání. Zřejmě se to dnes již dá tvrdit i o olomoucké konferenci o problematice historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska, která se tentokrát zaštítila podtitulem Nové prvky ve starých knihách. Stálým pořadatelem je Vědecká knihovna v Olomouci a Sdružení knihoven České republiky.

Stejně jako v minulých letech se účastníci konference sešli v konferenčních prostorách Muzea umění v Olomouci, které je velice příjemným hostitelem. Hostitelem, který kromě prostoru, technického a materiálního zázemí, vlídného zacházení nabízí často k prohlédnutí zajímavou výtvarnou tematiku, která zavádí účastníky konference také do starých časů, ovšem prostřednictvím obrazů. Letos nás doprovázela výstava Florenťané, neboli umění z doby medicejských velkovévodů.

Přes padesát účastníků konference včetně hostů ze Slovenska mělo možnost ve dvou dnech, 13. - 14. listopadu, přednést své odborné příspěvky týkající se jak jednotlivých knižních sbírek různých institucí, zajímavosti nových postupů při tvorbě dokumentů, různé filozofické pohledy a definice týkající se knihovědného oboru, současné problémy při zpracování a ochraně historických fondů, a mnoho dalších odborných témat, která zaujmou, nutí přemýšlet, diskutovat, anebo v nás jen zanechají kousek nostalgie po osudech našich předků a jejich písemných památek.

Velice často docházelo k diskusím a odborným přím, které se někdy zdály až nekonečné, neboť ne vždy musí dojít k odborné shodě. Nakonec, stejné názory nejsou vždy tím jediným nejrychlejším podnětem ke změnám. Nejvíce se tentokrát diskutovalo o možnosti stanovení nové konečné hranice roku vydání starých tisků (1830, 1860 ?), nebo o snad světlé budoucnosti knihovědného studia v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Praha. Prakticky jsme se i mohli seznámit s databází digitalizovaných rukopisných památek.

Vítaným zpestřením odborné konference byla i exkurze do bývalého olomouckého jezuitského konviktu - nyní Uměleckého centra Univerzity Palackého. Nádherné obrovské prostory s vysokými klenbami, nákladně renovované, slouží nyní výuce především v uměnovědných oborech. Krásný zážitek připomínající kouzelné spojení starého prostoru s moderním využitím.

Každý odborný příspěvek na konferenci si lze pokaždé přečíst ve vydaném sborníku. Avšak nejen on, ale i další zabezpečení konference vzniklo kromě úsilí pořadatelů především díky sponzorům, bez kterých se takovéto odborné akce pořádají v dnešní době přece jen obtížněji.

Jen pro poslech příspěvků se však na konferenci nejezdí. Odborné příspěvky jsou doplněny neformálními setkáními, různými diskusemi, nápady vznikajícími u večerního stolu, posezeními s přáteli z oboru. Lidí zabývajícími se historickými knižními fondy není v naší populaci mnoho - ale oni nám zprostředkovávají bohatost knižní produkce předků současné i budoucí generaci.

Není to příslib pro další konference do budoucna ? Sejdeme se za rok v Olomouci znovu ? Určitě ano. A konferenční sborník bude možná za stovky let zajímavým badatelským materiálem jenom pro naše potomky.......nebo už ne ?


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist