Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Projekt retrokonverze seriálů ve Vědecké knihovně v Olomouci

Libuše Machačová - Blanka Sedláčková

Lístkový generální katalog periodik Vědecké knihovny v Olomouci (VKOL) obsahuje cca 19.000 bibliografických záznamů českých a zahraničních časopisů. První záznamy o periodikách jsou již z konce 18. století. Knihovna mimo jiné vlastní bohatou sbírku bohemik a moravik, protože měla už od roku 1807 povinný výtisk periodik z území Moravy.

Podle dostupných materiálů víme, že u mnoha titulů jsme jedinými vlastníky na bývalém území Rakouska-Uherska.

Ještě donedávna to však mohlo na nezasvěcené uživatele, prohlížejícího náš elektronický katalog, působit, že nemáme ve VKOL žádná periodika, protože jsme je začali počítačově zpracovávat až počátkem roku 2001. Ovšem - samozřejmě se začaly ukládat bibliografické záznamy nových periodik, tzv. živých. Během jednoho roku se stačilo do počítače uložit přes 3000 bibliografických záznamů.

Ale co periodika, která už nevycházejí? Jakpak se o nich dozví čtenář? Nebude se domnívat, že máme pouze ta periodika, která jsou v elektronickém katalogu? A jak upozornit knihovníky jiných knihoven, že ten seriál, po kterém se oni pídí, máme právě v Olomouci?

Příležitost se naskytla v podobě grantu Ministerstva kultury - VISK5: "Retrokonverze periodické literatury ve Vědecké knihovně v Olomouci a její zpřístupnění na internetu". Cílem projektu je zahájení práce na zpřístupnění fondu periodik (se zaměřením na bohemika) v databázové podobě, včetně rozpisu jednotlivých odebíraných ročníků. Je to příspěvek k národnímu programu retrokonverze fondů velkých vědeckých knihoven. Velký efekt bude mít retrokonverze i pro meziknihovní výpůjční službu.

Na realizaci projektu se začalo pracovat od března 2002. K 1.7.2002 bylo uloženo asi 400 bibliografických záznamů a k nim vytvořeno asi 2300 záznamů o jednotkách (svázaných ročnících). Jsou zpracovávána již nevycházející (tzv. mrtvá) česká periodika nebo i cizojazyčná, pokud vyšla na území České republiky. Při katalogizaci je i využívaná možnost stahování záznamů z jiných knihoven, úspěšnost nalezených záznamů je však v tomto případě velmi nízká (asi 1 %). I to je důkazem, jak je retrokonverze seriálů užitečná.

Výhledem do budoucnosti bude naše snaha o pokračování projektu VISK5 i v dalším roce, aby bylo možné započatou práci dokončit.

Příklad bibliografického záznamu u seriálů ve formátu UNIMARC

Není-li u seriálu změna názvu, existuje pouze 1 bibliografický záznam a všechny záznamy o jednotkách jsou připojeny k tomuto záznamu. Došlo-li ke změně názvu, vytváří se nový bibliografický záznam, který je s tím předchozím propojen polem 430 (Dříve jako); naopak do předchozího záznamu před změnou názvu se přidá pole 440 (Dále jako). Jednotky jsou k těmto záznamům připojeny podle toho, jaký nesou název.

Příklad změny názvu:

Původní název: Hlas malého Petříka

2001# $a Hlas malého Petříka
440#0 $1 2001 
   $a Hlas svatého Petra 

Do pole 440 je vloženo pole 200 s indikátorem 1 na 1. pozici a podpoli $1, $a.

Zobrazí se - Dále jako:

Nový název: Hlas svatého Petra

2001# $a Hlas svatého Petra
430#0 $1 2001 
   $a Hlas malého Petříka

Do pole 430 je vloženo pole 200 s indikátorem 1 na 1. pozici a podpoli $1, $a.

Zobrazí se - Dříve jako:

Formát záznamu je SE (seriály), návěští LDR: nas ( bibliografická úroveň s - seriály).

Pole 100##$a: kód data vydání - a (živé seriály), b (mrtvé seriály)

Pole 110##$a: vyplňujeme první 3 pozice dle periodicity.

Pole 210##$a: je-li české místo vydání uvedeno německy nebo jiným cizím jazykem, v případě potřeby můžeme uvést český výraz do hranaté závorky, např.:

Freiberg [Příbor]

Pole 210##$d - rozpětí let vydání uvádíme od prvního do posledního roku vydávání, i když některé roky nemáme (rozpis ročníků, které vlastníme, se píše do pole 910r).

Pole 305##$a: poznámka k vydání; uvádíme např.: V r. 1968 přerušeno vydávání

Pole 326##$a: Periodicita je vyjádřena slovně. Při změně periodicity je pole 326 opakovatelné.

326## $a 1x měsíčně
   $b 1966
326## $a 4x ročně
   $b 1967-1970

Přílohy

U příloh, které mají samostatný název, děláme samostatný bibliografický záznam. Záznam přílohy obsahuje pole 422; hlavní publikace, ke kterému je toto přílohou, pole 421.

Příklad:

Hlas malého Petříka má přílohu Apoštolát dítek

421#0 $1 2001 
   $a Apoštolát dítek

Záznam Apoštolátu dítek potom obsahuje pole 422, má stejné indikátory i podpole.

Pole 910

U seriálů se v poli 910 kromě sigly knihovny a signatury zapisují i ročníky, které máme. Známe-li např. podle záznamu v hlavního katalogu roky odběru, zapíšeme tyto roky (případně, jsou-li uvedeny, i ročníky) do pole 910r.

Příklad:


910
## $a OLA001 $b 414.231 $r 1(1965)-3(1967),5(1969)

Přívazky

Někdy se může stát, že je časopis přivázán k jinému časopisu nebo samostatná příloha se svým názvem je přivázaná k základnímu časopisu. Potom také děláme samostatný bibliografický záznam, ale nejsou zde připojeny žádné jednotky. V prvním základním záznamu zapisujeme do pole 310 Poznámku s návěštím: Obsahuje přívazek (nebo přívazky, je-li jich víc). I při více přívazcích se vyplňuje pouze jedno pole 310 s jedním podpolem $a, a sice s pomlčkou s oboustrannou mezerou

Příklad:

1. záznam

2001#$aArcha

310##$aObsahuje přívazek: Rukověť dějin české literatury básnické

Tento bibliografický záznam má připojen záznam o jednotkách.

2. záznam - záznam přívazku

2001#$aRukověť dějin české literatury básnické

310##aPřívazek k: Archa

Tento bibliografický záznam nemá záznam o jednotkách.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist