Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

TROŠKU HISTORIE Z KNIHOVNICTVÍ NA JESENICKU

Jana Horáčková

Město Jeseník, ležící až u polských hranic, se jako okresní město dvakrát zapsalo do poválečné historie Československa. Poprvé pod názvem Frývaldov v roce 1945. Okres trval až do roku 1960. Sem také spadají počátky knihovnictví na Jesenicku.

Rodina Dvořákova se přistěhovala do Jeseníku v roce 1946 z Klenovic na Hané a přihlásila se s žádostí o práci v oblasti kultury. Usilovali o založení městské knihovny.

Knihovně byly přiděleny provizorní prostory, občané byli vyzváni, aby přispěli darem k vytvoření základního knihovního fondu. Velkým přínosem byly dotace Ministerstva kultury a osvěty. Knih přibývalo, půjčovalo se nejprve 3 x týdně odpoledne, později každý den. Knihovnice pracovala v nevyhovujících prostorách za minimální odměnu.

Práce knihovny byla nakonec oceněna i MNV. Citace ze zápisu jednání Místního národního výboru v roce 1947: "Městská knihovna má ku dnešnímu dni celkem 2.187 knih a počet se neustále zvyšuje.Tento stav vyžaduje nutně, aby knihovnu vedl jeden knihovník a jeden pomocník jako placené síly." Knihovní rada ve Frývaldově reagovala tím, že dne 5. února 1948 jmenovala paní Dvořákovou do funkce placeného knihovníka. Toto datum považujeme za počátek organizovaného českého knihovnictví na Jesenicku.

Knihovna byla přemístěna do nových prostor na náměstí Rudé armády. Byly to tři místnosti, které však knihovně nesloužily dlouho. V roce 1951 polovinu knižního fondu a vybavení zničil požár. Knihovna se opět stěhovala do provizorních prostor. Teprve v roce 1955 dostala pro svoji činnost dům na Lipovské ulici. Ještě jí však nepatřila celá budova, pouze pět místností v přízemí. Byly vybaveny novými regály a zařízena čítárna. V té době už pracovaly v knihovně tři knihovnice. V roce 1960 při územní reorganizaci byl zrušen okres Frývaldov a knihovna ztratila okresní funkci. Současně došlo ke změně názvu města na Jeseník a Šumperk se stal okresním městem. Zlatohorsko je přičleněno k okresu Bruntál. I knihovny přecházejí pod nové okresy.

Další vývojovou etapou je vytváření střediskových knihoven. Na Jesenicku vznikly čtyři - Javorník, Jeseník, Mikulovice a Žulová. Tato střediska zajišťovala pomoc knihovníkům v menších obcích. Tento stav trval do konce roku 1995.

1.1.1996 byl obnoven okres Jeseník. Knihovna pod novým názvem Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku se stává okresní knihovnou pro střediska Javorník, Jeseník, Mikulovice, Žulová a Zlaté Hory, které se opět staly součástí okresu Jeseník. Po delimitaci knihoven jsme začali vybavovat knihovny výpočetní technikou. Nejprve byly vybaveny počítači střediskové knihovny, kde se používá knihovnický program KP-Sys. Ve druhé fázi byly připojeny na internet. Dnes máme počítače s internetem i v dalších 16 menších knihovnách. Většina výpočetní techniky byla pořízena z finančních prostředků z grantů MKČR.

V současné době působí na Jesenicku 25 knihoven s 46.075 návštěvníky ročně. 14 profesionálních knihovnic a 20 dobrovolných pracovníků pečuje o 161.890 svazků.

K 31. 12. 2002 dojde v rámci reorganizace státní správy i ke změně systému knihoven. Všechny budou převedeny na obce a Knihovna Vincence Priessnitze v Jeseníku bude pověřena výkonem regionálních funkcí v oblasti.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist