Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Naskenovaný katalog Vědecké knihovny v Olomouci a jeho zpřístupnění na Internetu

Libuše Machačová

Úvod

Vědecká knihovna v Olomouci se podobně jako jiné významné knihovny zapojila do Národního programu retrospektivní konverze katalogů v ČR (RETROKON).

Cílem je zpřístupnění bohatých fondů velkých knihoven na Internetu, a to nejen v databázové, ale případně i v naskenované podobě. Digitalizované lístkové katalogy Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny v Brně jsou již zpřístupněny paralelně s jejich elektronickými katalogy (NK od podzimu 1998, MZK od 2000), včetně vazeb na výpůjční subsystém, tj. objednávání. Tohoto se nyní podařilo dosáhnout i ve Vědecké knihovně v Olomouci - kromě cca 550.000 bibliografických záznamů v elektronickém katalogu je zpřístupněno dalších přibližně 448.000 naskenovaných záznamů. V současnosti tedy mají uživatelé Vědecké knihovny v Olomouci přístup asi k 1 milionu záznamů při zachování stejných principů automatizovaného výpůjčního protokolu, to znamená, že je možné si objednávat i přes Internet (z elektronického i naskenovaného katalogu). Přínosem je využití pro regionální, celostátní i mezinárodní meziknihovní výpůjční služby a dále vystavení obrazového katalogu v homogenním prostředí s použitím pro výpůjční systém.

Řešení

K vlastnímu zpřístupnění obrázkových katalogů Vědecké knihovny v Olomouci mohlo dojít až po naskenování záznamů z generálního katalogu z let 1801-1959. Skenování katalogu proběhlo jako jeden z úkolů běžícího čtyřletého projektu "Pokračování retrokonverze katalogů Vědecké knihovny v Olomouci do elektronické podoby s využitím Internetu" v rámci programu Věda a výzkum. Projekt "Zpřístupnění naskenovaných katalogů Vědecké knihovny v Olomouci" je tedy projektem, který těsně souvisí a navazuje na projekt výše jmenovaný; uskutečnil se v programu Veřejné informační služby knihoven, podprogram č. 5 (VISK 5). Programy VISK vyhlašuje a financuje Ministerstvo kultury ČR; zúčastněné knihovny se na projektech finančně spolupodílí.

Generální katalog (GEK) najdete na adrese http://kat.vkol.cz/ a výběrem báze GEK. Zahrnuje záznamy knih, hudebnin a map, které vyšly v letech 1801-1959.

Tento katalog umožňuje vyhledávat si knihy obdobně jako v lístkovém katalogu , tj. listováním podle záhlaví a objednávat na podobném principu jako v elektronickém katalogu.

Primární pro vyhledávání a objednávání je však elektronický katalog v databázové podobě - nejenže má více záznamů, ale především je strukturovaný a proto přináší více možností vyhledávání. Navíc v elektronickém katalogu hned čtenář uvidí, zda je kniha volná či půjčená nebo např. ve vazbě. Tyto informace se v naskenovaném katalogu nedozvíme.

Naskenovaný katalog GEK umožňuje vyhledávání obrazových informací (naskenovaných bibliografických záznamů) pomocí textových dotazů a objednávání vystavovaných dokument díky plnohodnotnému začlenění obrazového katalogu do výpůjčního systému. Následuje retrospektivní katalogizace objednaných knih

K dosažení tohoto výsledku byl zakoupen a instalován nový obrázkový server a proveden upgrade knihovního systému ALEPH 500 na verzi 14.2.

Nejdříve byly analyzovány a poté postupně provedeny jednotlivé úkoly:

  • převedení a úprava naskenovaných informací do vhodného formátu a velikosti a jejich vystavení na speciálním www serveru (dvojí sada obrázků ve formátu GIF v menším a větším rozlišení)
  • vytvoření nové bibliografické báze v rámci systému ALEPH 500
  • indexování - vytvoření pomocných bibliografických záznamů - ke každému 10. záznamu pracovníci vytvořili záhlaví, které umožňuje orientační textové vyhledávání (programově byl doplněn zbytek)
  • vytvoření nové administrativní báze v rámci sytému ALEPH 500 a napojení obrazového katalogu do výpůjčního systému s využitím existující databáze čtenářů
  • nastavení pravidel pro objednávku a zachování vazeb mezi objednaným dokumentem , který následně projde retrospektivní katalogizací
  • zpřístupnění naskenovaných lístků, které jsou homogenní součástí stávajícího elektronického katalogu a připraveny na zařazení a využití v informačním systému retrokonverze

Příklady vyhledávání

Vyhledejte si potřebné záhlaví a vyberte. Jednotlivá záhlaví znamenají rozpětí od do. Např. hledáte-li dílo Wolker, Jiří: Balada o očích topičových, najdete ho listováním pod záhlavím Wolkan, Rudolf, tj. pod předchozím záhlavím.

Nejsou-li obrázky seřazeny podle abecedy (respektive jsou v obráceném abecedním pořadí), klikněte na tlačítko OBRÁZEK. Není-li tlačítko aktivní, znamená to, že už jsou obrázky podle abecedy seřazeny.

Je-li pod jedním záhlavím mnoho záznamů, můžete využít nabídky PŘEJDI NA: a zapište odhadem číslo hledaného obrázku. Např. hledáte dílo Neruda, Jan: Písně kosmické. Vidíte, že pro záhlaví Neruda, Jan máme 268 záznamů. Protože písmeno "p" je asi v polovině abecedy, odhadem zapíšete, že hledáte záznam 140. Dále už se prolistujete k hledanému záznamu - v tomto případě je to číslo 146.

Chcete-li si vybranou knihu objednat, klikněte na tlačítko OBJEDNAT: GEK. Objednáváte stejným postupem jako u elektronického katalogu. Zásadní změnou je však to, že musíte sami vypsat signaturu včetně svazku, pokud je svazek uveden.

Závěr

Zpřístupnění naskenovaného katalogu na Internetu a jeho napojení do výpůjčního systému s možností objednávání je velmi významným počinem. O tom svědčí kladná reakce knihovnické veřejnosti. Jsme zvědavi, jak bude katalog GEK využíván čtenáři a jak s ním budou spokojeni. První zkušenosti ukazují, že se čtenáři s naskenovaným katalogem teprve seznamují a objednávky zatím nedosahují vysokého počtu. Doufáme však, že využití se brzy zvýší, až vejde informace o vystavení katalogu na Internetu v obecnou známost. Je na nás, pracovnících knihovny, abychom uživatele informovali. Naskenovaný katalog za to stojí - vždyť přináší uživatelům téměř půl milionu záznamů.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 25.02.2020 08:50
TOPlist