Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KONFERENCE ICAU 2001 V SOLUNI

Martin Vojnar

Ve dnech 15. až 17. října 2001 se uskutečnil dvanáctý ročník mezinárodní konference uživatelů systému ALEPH (ICAU). Tentokrát se zástupci téměř tří desítek zemí sjeli do druhého největšího řeckého města - metropole severu a řecké Makedonie - Soluně (Thessaloniky).

Vlastní program konference pokrýval celé tři dny, kterým předcházelo setkání zástupců národních skupin uživatelů systému ALEPH v sobotu 13. října. Pořádající institucí nebyla "velká knihovna" jako obvykle, ale celou akci zaštiťovalo Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (CEDEFOP), zejména jeho dokumentační a archivační centrum a knihovna.

Moderní sál (o kapacitě 150 osob, vybavený multimediální technikou + další prostory s celkovou kapacitou až 275 účastníků) společně s tradiční řeckou pohostinností a vstřícností vytvořily velice příjemné a přátelské pracovní prostředí. Na konferenci zaznělo téměř 40 příspěvků, většinou ve formě elektronické prezentace nebo komentovaného referátu, kterým pozorně naslouchalo přes 140 účastníků.

Domovské stránky CEDEFOPu najdete na http://www.cedefop.gr/, stránky věnované ICAU konferenci se nabízí na http://icau2001.cedefop.gr/, oficiální stránky ICAU na http://www.icau.org/. Na posledních dvou uvedených adresách budou postupně přibývat i elektronické prezentace jednotlivých vystupujících. Účastníci setkání obdrží veškeré materiály z konference také v elektronické podobě na CD-ROM (k dispozici by mělo být zhruba na konci listopadu 2001).

Než se dostanu k vlastnímu programu a vylíčení zajímavostí z průběhu celé akce, rád bych na začátek připomněl obsah sobotního setkání. Goran Skogmar z Královské knihovny ze Stockholmu svolal s jednodenním předstihem schůzku představitelů národních skupin. Zastoupeny byly skupiny z Francie, Dánska (dokonce dvě samostatné slupiny - pro veřejné a odborné knihovny), Švédska, DACH (Německo, Rakousko, Švýcarsko), Maďarska, České republiky a Slovenska, USA, JAR, Izraele aj. Vzájemná výměna názorů se soustředila na tyto otázky:

 • efektivnější komunikace národních skupin a předávání informací
 • koordinace speciálně vyvinutých funkcí a upravených funkcionalit
 • zkušenosti a dojmy z testování a provozování poslední verze 14.2
 • nároky a příprava na upgrade/migraci na vyšší verzi
Neméně zajímavé bylo shrnutí zkušeností s kvalitou a odezvou lokální podpory a srovnání s výsledky podpory, která vychází přímo z Jeruzaléma. Závěry z této schůzky byly prezentovány v průběhu druhého bloku v pondělí dopoledne.

Následuje podrobný program konference doplněný mými komentáři a poznámkami k jednotlivým vystoupením (kurzívou).

Pondělí, 15. října

09.15-10.15

Zahajovací blok [1] (moderátor: Marc Willem - Cedefop, Řecko)

 • úvodní slovo: Johan van Rens, ředitel Cedefop (Řecko)
 • úvodní slovo: Ehud Arad , zástupce Ex-Libris (Izrael)
 • zpráva předsedy ICAU: Guido Badalamenti, University of Sienna, Itálie

Ehud Arad představil změny, kterými prošel Ex-Libris od minulého setkání. Oznámil, že systém ALEPH se podařilo rozšířit do téměř 50 zemí k více než 700 zákazníkům. První instalace proběhly v Singapuru, na Tchaj-wanu, v Číně, očekává se vstup na japonský trh. S růstem pokrytím dochází k formování globální distribuční sítě. Ex-Libris - mateřská firma - rozšířila počet svých zaměstnanců nepočítaje lokální agenty a zástupce na 170. Vývoj systému probíhá paralelně v Jeruzlámě, Hamburgu a Chicagu.

Současné vývojové trendy shrnul do čtyř kategorií:

 • sdílení uživatelů, MVS
 • pokračování v implementaci Unicode a CJK
 • tvář nového klienta
 • X server a XML, které otevírají cestu do/z jiných systémů
Je potřeba zlepšit administrativu systému, zefektivnit instalaci a konfiguraci.

Významný zájem a úspěch přináší kromě ALEPHu i další produkty: SFX, MetaLib a Digitool.

SFX server je samostatný produkt, který si získal přes 30 nových zákazníků, z nichž řada jej provozuje nad jiným knihovním systémem. Jádrem SFX je báze znalostí (Knowledge Base).

MetaLib je nástrojem typu portál se zaměřením na konzorcia, běží řada projektů, které se nacházejí v úvodních fázích nasazení.

DigiTool má sloužit ke zpracování multimediálních souborů, k jejich archivaci a prezentaci (založeno na DublinCore).

Poslední zajímavostí je vývoj Alephina - tj. odlehčené verze ALEPHu. O tuto odnož se stará pobočka v Hamburgu, základem je server ze systému BISLOK a klient ALEPHu. Alephino je připraven na formáty MARC21 a MAB. Případné rozšíření na UNIMARC (zájemci by se rekrutovali z Itálie a ČR) bude zváženo na začátku listopadu.V roce 2001 byl zjišťován zájem o tento produkt na německém a brazilském trhu. Adresátem by měly být knihovny střední velikosti s menším provozem - typicky s 10-20 zaměstnanci a max. 50 současnými uživateli WWW OPACu.

Ehud Arad dále analyzoval nedostatečné zvládnutí přechodu na nový model podpory a podcenění stability systému jako celku vzhledem k množství zaváděných funkcí.

Knihovnám nabídl možnost participovat na vývoji a testování systému, přičemž si lze vybrat z těchto rolí:

 • poradní status
 • status prvního partnera
 • uživatelský status
V konečné fázi vývoje se nachází nový systém dokumentace.

Budoucnost bude zaměřena na digitální knihovny a na interoperabilitu systémů. Zásady, které hodlá Ex-Libris ctít a které mají zaručit úspěch:

 • otevřená, flexibilní platforma
 • všechna data uložena v digitální podobě
 • důsledná aplikace standardů
 • modulární řešení
 • integrace a spolupráce s jinými systémy

Guido Badalamenti představil svou zprávu předsedy ICAU a shrnul její nejdůležitější myšlenky:

 1. ICAU se dostává do stádia zralosti - její mechanismy fungují (Řídící výbor, koordinátoři modulů, www stránky, požadavky na rozvoj, atd.), včetně spolupráce s Ex-Libris
 2. Byl proveden a zpracován průzkum spokojenosti uživatelů ALEPHu.
 3. Na základě připomínek a komentářů uživatelů je zřejmá potřeba více informovat o ICAU a aktivitách, které probíhají. Je třeba podpořit a zefektivnit komunikaci mezi národními skupinami a rozšiřovat spolupráci s Ex-Libris.
 4. Členský poplatek se pro rok 2002 nezvyšuje.
 5. Podrobná finanční zpráva o čerpání z účtu ICAU
Hlavním cílem by se v příštím roce měly stát následující aktivity sdružení:
 • doplnění současného průzkumu spokojenosti uživatelů tak, aby odrážel i poslední zkušenosti s verzí 14.2
 • uspořádání nového průzkumu spokojenosti uživatelů ALEPHu v roce 2003
 • pokračování v proceduře Požadavky na rozvoj v ALEPHu a uzavření nové smlouvy s Ex-Libris
 • vytvoření tzv. Focus Group (skupiny vybraných členů koordinátorů modulů, kteří budou úžeji spolupracovat s Ex-Libris na vývoji nového klienta)
 • údržba a rozvoj www stránek ICAU
 • příprava a výroba CD-ROMu, které bude dokumentovat veškeré dění a výsledky ICAU v roce
Součástí zprávy byl návrh na místo konání dalšího ročníku ICAU konference a změna obsazení Řídícího výboru. Na základě hlasování dopadlo rozhodnutí takto:
 • ICAU konference v roce 2002 se bude konat v Paříži, na konci září
 • ICAU konference v roce 2003 se bude konat ve Vídni, na konci září
 • Činnost Else-Marie Poulsen byla potvrzena v Řídícím výboru ICAU na další dva roky, Gorana Skogmara nahradí Ragnar Helin z Parlamentní knihovny ve Švédsku.

10.45-11.45

Blok [2]: členové ICAU (moderátor: Goran Skogmar - The Royal Library, Švédsko)

 • představení se nových členů
 • zpráva ze setkání národních skupin

Larry Woods zahájil představování nových členů a zmínil přehled instalací v USA:

 • Harvard se chystá implementovat všechny moduly do července 2002, kdy má otevřít produkci ve verzi 15.2; fondy obsahují cca 13 miliónů knihovních jednotek
 • Digitální knihovna v Kalifornii (dříve Melvyl), souborný katalog, který obsahuje na 21 miliónů záznamů plánuje spustit produkci ve verzi 15.2 od března 2002
 • MIT plánuje spuštění všech modulů v létě 2001
 • Univerzita v Santa Barbaře (California) chystá spuštění systému na přelom roku, nejpozději na únor 2002
 • Univerzita v Marylandu spouští produkci v 16 kampusech od ledna 2002 ve verzi 14.2
 • nejnovějším zákazníkem se stala Univerzita v Delaware, která podepsala kontrakt v říjnu 2001, a farmaceutická nadnárodní společnost AstraZeneca

Island oznámil svůj záměr sjednotit knihovní systémy v celé zemi pod společné prostředí - každá knihovna (ať už veřejná, akademická či odborná) bude používat jeden systém - ALEPH. Centrální řízení a správu garantuje islandský stát.

Goran Skogmar prezentoval závěry ze sobotního setkání představitelů národních skupin:

 • ICAU a NAAUG (skupina uživatelů ALEPHu v Severní Americe) se dohodly na vzájemné spolupráci a koordinaci vznášení požadavků na rozvoj); sekretářem NAAUG je Robert Gerrity z Bostonu, kde se bude konat i setkání NAAUG v roce 2002
 • verze 14.2 byla uvolněna předčasně, bez důkladného otestování
 • průzkum spokojenosti neobsahuje aktuální zkušenosti uživatelů a byla by žádoucí aktualizace (průzkum proběhl v dubnu 2001 a obsahoval především pozitivní reakce nad tehdy používanými verzemi 11.x a 12.x)
 • je třeba zlepšit výměnu informací mezi jednotlivými národními skupinami - ukázalo se, že v některých zemích jsou plošně vyřešeny problémy, které jinde přetrvávají, a zejména, že některé lokální pobočky vyvinuli speciální funkce, u nichž by bylo žádoucí je zapracovat globálně
 • při migraci/přechodu na novou verzi ALEPHu by měl být kladen větší důraz na dokumentaci hw, sw a lidských nároků na přechod tak, aby se knihovny mohly dobře a s předstihem připravit.

11.45-12.45 (P)

Blok [3]: MVS - meziknihovní výpůjční služba (moderátor: Margaret Robinson - King's College London, Velká Británie)

 • současný stav standardu (Jacob Hallén, LIBRIS - Švédské národní středisko pro bibliografii, Švédsko)
 • budoucnost MVS v Alephu (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)

Jacob Hallén uvedl svůj příspěvek zevrubnou analýzou protokolu ILL a současného stavu. Zmínil se o zásadním rozdílu mezi americkým a evropským pojetím MVS, který spočívá ve zpracování exemplářů v MVS protokolu. Rovněž je třeba rozlišovat, zda se jedná o materiál, který má být vrácen či nikoliv.

Obecné schéma MVS tak může pokrývat celou řadu činností: od vytvoření požadavku čtenáře, přes hledání titulu, hledání exempláře a zjištění jejich současné dostupnosti ke kopii, vypůjčení, vrácení nebo až k případnému upomínání a vyřizování ztrát.

Standardy, které by nám měly pomoci, jsou zejména: ISO 10160 (1997), ISO 10161-1 a ISO 10161-2. MVS profil, který zajišťuje správnou implementaci standardů, spravuje Národní knihovna v Kanadě, a konkrétně paní Barbara Shuh.

Kromě profilu MVS existuje i tzv. IPIG profil (Mary Jackson, RLA), jenž sleduje mezinárodní uplatnění standardu a snaží se zajistit jednotná doporučení pro vývojové týmy a producenty software specializovaného pro MVS. Existují zde vazby na Z39.50 a standard NISO pro výpůjční protokol (tzv. NCIP).

MVS dnes není řešena komplexním způsobem v žádném knihovním systému. Pro MVS je potřeba používat speciálního klienta - software třetí strany, který je s knihovním systémem kompatibilní.

Požadavky na technologii:

 • stavový stroj
 • posílání zpráv v předem vymezené syntaxi (ILLRequest, ILLAnswer, Shipped, Cancel, Received, ...)
 • peer-to-peer spojení (e-mailem nebo pomocí přímého TCP/IP)
Zejména z posledního aspektu plyne, že se Z39.50 nehodí jako hlavní komunikační kanál pro MVS protokol.

Z nabídky software pro MVS na trhu se nabízí produkty OCLC, RLA, NLC, BL, PALS,případně komerční produkty EpixTech (RSS) a Fretwell Downing (VDX).

Jacob Hallén doporučuje při volbě MVS klienta zvolit www rozhraní, pokud se jedná o méně transakcí, a zvolit dedikovaného PC klienta s ovládáním z klávesnice v náročnějším provozu.

Rovněž je výhodné zakomponovat do MVS protokolu tisk vlastních čárových kódů a apelovat na producenty knihovních systémů, aby umožňovali uživatelům:

 • hledání přes Z39.50
 • přístup k celosvětovému adresáři MVS knihoven
 • komunikaci s MVS klientem pomocí zpráv
V blízké budoucnosti je možné očekávat specifikaci 3 MVS protokolu, která se právě připravuje. Tato verze ovšem nepřináší zásadní změny, spíše drobná zjednodušení, vylepšení a opravy.

Judy Levi komentovala stav dosavadního vývoje MVS v ALEPHu. Za základní východisko považuje standardy ISO 10160 a 10161, které popisují výměnu dat, nikoliv však pracovní postupy. Souhlasí s použitím klienta MVS třetí strany coby prostředníka mezi ALEPHem a jiným MVS kompatibilním systémem.

Požadavky mohou být do ALEPHu podávány přes WWW rozhraní, GUI rozhraní nebo rozhraní jiného klienta (např. Zweb). Nejdůležitější fází se stává analýza požadavku, přičemž je třeba respektovat tyto aspekty:

 • uživatele
 • titul
 • trvalá či dočasná výpůjčka
 • typ materiálu
 • status čtenáře
 • copyright, vlastnictví autorských práv a případný poplatek správci
 • potenciální dodavatelé (automatická lokalizace, dostupnost exemplářů, vzdálenost, cena, čas, ...) - měli by být vybíráni s jistou dávkou náhodnosti tak, aby nebyly všechny požadavky směrovány pouze k jednomu (nejlepšímu) dodavateli
Další vlastnosti modulu MVS v ALEPHu:
 • každá transakce má přiřazeno jednoznačné identifikační číslo
 • umožňuje rychlou změnu statutu transakce
 • zobrazí všechny dopisy/zprávy, které se transakce týkají.

11.45-12.45 (P)

Blok [4]: Vytváření speciálních polí pro seriály - 853, 853X, ... (moderátor: Larry Woods - University of Iowa, USA)

 • zkušenosti uživatelů ve formátu MARC21, pracovní postupy (Donna Hirst, University of Iowa, USA)

Tohoto bloku jsem se neúčastnil. Zájemce o problematiku odkazuji na www stránky ICAU (http://www.icau.org/ ), kde budou prezentace vystaveny v elektronické podobě.

13.45-16.00

Blok [5]: Nové funkce v ALEPH500 (moderátor: Jirka Kende - FU Berlin, Německo)

 • UNICODE (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)
 • nové funkce ve verzi 14.2 ("živá" prezentace, Judy Levi a Dalia Mendelsson, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse

Judy Levi uvedla tento blok strategickým pohledem na číslování a uvolňování verzí. Verze 12.2 a 12.4 jsou považovány za stabilní a výborné verze. Verze 13 nebyla z obchodních důvodů pro číslování použita. Verze 14.2 představuje další široce používanou verzi, na kterou by dříve nebo později měla přejít většina zákazníků. Tato verze obsahuje řadu zásadních změn a zlepšení oproti 12.x. Verze 15.x nebude vůči verzi 14.2 obsahovat zásadní změny a nebude doporučována zákazníkům s verzí 14.2 pro migraci. Další hlavní verzí bude až 16.x, která by měla být uvolněna do produkce v roce 2003. Obecné pravidlo pro uvolňování verzí zní: jedna verze ročně.

Hlavní oblasti verze 14.2, v nichž se posunul vývoj kupředu:

 • www server Apache (nahradil dřívější www front server a je schopen dodávat obrázky a lokální dokumenty) - cílem je zvýšení výkonu www rozhraní
 • standard Z39.50 (implementován Bath profil na úrovni 0, úroveň 1 je implementována částečně)
 • implementace UNICODE (ve verzi 14.2 jsou všechna data v systému kódována v UTF-8, jsou s tím spojené některé problémy - např. proměnlivá délka vstupních polí ve formulářích)
 • použití synonym při dotazech do indexů slov (seznamy synonym je možné dále upravovat)
 • speciální nastavení pro malé logické báze, aby nedocházelo ke snižnování výkonu u rejstříků
 • nastavení blízkosti slov
 • jednotné zpracování a nabídka služeb ve formátu s vazbami, použití pole 856
 • navigační mapa na straně klienta, která umožňuje snadný přesun administrativních údajů mezi bibliografickými záznamy
 • funkce globálních oprav fungují na úrovni rejstříků a nejsou vázané na používání autoritní báze
 • pokročilá nastavení pro definici seriálových informací v holdingovém záznamu pro MARC21 (pole 853, 854, 855 a 853X, 854X, 855X), změna úrovní číslování, která umožní generování přehledu o jednotkách
 • záznam SICI a jeho kontrola při denní evidenci (načtené SICI se porovnává s hodnotou uvedenou v generovaném přehledu dodávání a při nalezení jednoznačné shody proběhne dodání automaticky)
Nastíněna byla rovněž některá vylepšení ve verzi 15.x:
 • další služby v GUI klientovi
 • normalizace záhlaví
 • zvláštní seznamy pro velice plodné autory
 • vzdálené sklady
 • formátování závislé na kódu logické báze

16.30-18.00

Blok [6]: Průzkum o spokojenosti uživatelů (moderátor: Guido Badalamenti - University of Siena, Itálie)

 • shrnutí výsledků (Else Marie Poulsen, Aalborg University, Dánsko)
 • komentář Ex-Libris (Natan Lev, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse
Else-Marie Poulsen stručně připomněla závěry z průzkumu spokojenosti uživatelů ALEPHu, který provedla firma STEMMARK (Praha, ČR) v první polovině roku 2001:
 • zpráva byla dokončena v květnu 2001
 • odpovědělo celkem 204 knihoven, z nichž 114 je členem ICAU
 • polovinu tvořily knihovny akademického typu
 • drtivá většina uživatelů (cca 60%) je spokojena s fungováním ICAU, nicméně řada uživatelů nedokázala na otázky ohledně ICAU jasně odpovědět (35%)
 • většina knihoven (přes 50%) je v kontaktu s lokální podporou
 • nejmenší spokojenost uživatelů panuje ohledně dokumentace a informací kolem budoucího vývoje verzí
 • průměrná životnost instalace ALEPH verze 300 činila 7,5 let
 • polovina současných uživatelů ALEPHu 300 by ráda migrovala na novější verzi do dvou let
 • většinu současných uživatelů ALEPHu 500 tvoří uživatelé, kteří přecházeli z jiného systému
 • nejčastěji používanou verzí je 11.5, 12.1 a 12.2
 • v hodnocení vlastností ALEPH 500 převažují pozitivní odpovědi, nejméně jsou uživatelé spokojeni s modulem MVS, se stavem Z39.50, se šablonami pro tisk a e-mailovou korespondenci
 • nespokojenost je zřetelná zejména v oblasti správy a řízení systému, v oblasti dokumentace (systémové i pro koncového uživatele) a v oblasti implicitní podpory rodného jazyka uživatelů
Detailní zpráva je v písemné podobě, má 37 stran a zejména použité grafy dokumentují odpovědi na jednotlivé otázky.

Na komentář k průzkumu spokojenosti zareagoval Natan Lev, který shrnul hlavní názory uživatelů:

 • požadují nové funkce
 • požadují stabilní a spolehlivý systém
Současně připustil, že vloni oznámený záměr vytvoření týmu QC (Quality Control) se nepovedl podle očekávání, byl špatně odhadnut a načasován.

Informoval o důsledném oddělení vývoje systému od QC týmu, o potřebě koordinovat vývoj, který probíhá paralelně na více místech, o dostatečném ověření verze v týmu QC tak, aby tým podpory již mohl řešit pouze jednotlivé problémy a nikoliv zásadní věci. Ex-Libris je přesvědčena, že vytvoření QC týmu bylo správným krokem a že je třeba v započatém úsilí pokračovat.

Hlavní priority QC týmu spočívají v ověření výkonu, stability a návaznosti funkcí z minulých verzí. Jedním z problémů QC je fakt, že testování probíhá ve sterilním prostředí na malém vzorku dat, které nepokryje všechny případy a že se netestují problémy spojené s lokalizací.

Připravuje se nový dokumentační systém, jehož prototyp mohli účastníci vidět naživo.

V lednu 2002 by měl být k dispozici patch 14.2.4, který by měl být stabilní a spolehlivou verzí, takovou jako představovala verze 12.x. Dále bude v roce 2002 uplatňován "patch-control mechanism" (způsob opravy chyb a nedostatků pomocí malých standardních balíčků, místo individuálního zaplátování jednotlivostí). Tzv. patche by měli být schopni instalovat a řídit kvalifikovaní systémoví knihovníci nebo správci.

Úterý, 16. října

09.00-10.00

Blok [7]: klient ALEPHu (moderátor: Larry Woods - University of Iowa, USA)

 • nový prototyp klienta (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse

Judy Levi představila nejnovější prototyp GUI klienta. Jeho design se opírá o návrh Ezry Schwartze, který jej představil poprvé v Montrealu na letošním setkání NAAUG. Vývoj klienta je založen na Microsoft Foundation Class.

Zvláštní pozornost se věnuje intuitivnímu ovládání klienta a odvěkému sporu klávesnice vs. myš. Druhým klíčovým místem je otázka počtu oken a jejich současného zobrazování. Jednotliví klienti jsou dnes funkcemi již zcela saturování a přibývání nových funkcí činí stávající klienty nepřehlednými.

Byly promítány ukázky z návrhu nového klienta, který je experimentálně testován - Výpůjčka. Za zmínku stojí zejména barevné odlišení jednotlivých logických částí (rezervace, výpůjčky, čtenářské informace), sjednocení pracovní plochy, používání rozbalovacích tlačítek aj. Navigační mapa umožní pracovat s několika bibliografickými záznamy současně.

Poprvé by měl být nový klient k dispozici pro verzi 15.2 (Výpůjčka). Kompletní klient nejdříve v létě 2003 pro verzi 16.x.

Podpora Windows směřuje k platformě NT/2000 s odpovídajícími hw požadavky na paměť (64/128 MB RAM).

Po dohodě mezi ICAU a Ex-Libris bude ustanovena tzv. Focus Group, která bude moci ovlivňovat a komentovat probíhající vývoj nového klienta.

10.00-10.30

Blok [8]: podpora vysokoškolské výuky v ALEPHu - tzv. e-Rezervace (moderátor: Larry Woods - University of Iowa, USA)

 • funkce e-Rezervace (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse

Tohoto bloku jsem se neúčastnil. Zájemce o problematiku odkazuji na www stránky ICAU (http://www.icau.org/ ), kde budou prezentace vystaveny v elektronické podobě.

10.30-11.30 (P)

Předváděcí bloky - na chodbách byla v malých skupinkách prezentována jednotlivá témata, která se týkají zejména speciálně vyvíjených doplňků formou plakátů a počítačových miniprezentací. Nabídka:

 • ALEPH500 v Rakouské knihovní síti (Austrian Library Network, ALN) - Architektura a implementace (Victor Babitchev, AGBA, Rakousko)

Předvedena byla homogenní spolupráce v ryze alephovském prostředí. Používá se replikace dat na úrovni ALEPHu, projekt funguje v provozu od ledna 1999. 25 knihoven s instalacemi na 12 serverech sdílí centrální bibliografickou bázi (cca 3 miliony titulů), autoritní bází (cca 2 miliony osobních jmen, 1 milion korporací a 550 tisíc předmětových hesel), holdingovou bázi (1 milion záznamů) a buduje společnou bázi informací o jednotlivých knihovních jednotkách (cca 5 milionů záznamů).

Veškerá replikace probíhá v reálném čase, s využitím zpětného mechanismu v ALEPHu (démon ue_11, tabulka z105).

Za velmi užitečný nástroj považují speciální programy, které vyhodnocují zátěž a provoz všech serverů.

Plánem do budoucna je rozšířit model spolupráce i do heterogenního prostředí a vylepšit statistický modul.

 • Užití Crystal Reports v rámci ALEPH500 (Robert Gerrity, Boston College, USA)
Software Crystal Reports byl prezentován coby silný nástroj pro automatizaci výstupů přímo z databázové vrstvy s použitím jazyka PL/SQL a SQL*plus. Nevýhodou je doprovodná infrastruktura, která se opírá o Microsoft IIS a příslušné databázové ovladače.
 • Databáze USR01 - příklad sdílení a výměny čtenářských údajů v ALEPH500 (Catherine Holzem, IDS Consortium, Švýcarsko)

Společně s Ex-Libris vypracovalo konzorcium IDS mechanismus pro sdílení čtenářských údajů v reálném čase. Údaje jsou uloženy v struktuře záznamu MARC, který obsahuje údaje z tabulek Z303, Z304 a Z308 (globální údaje, adresní údaje a údaje pro autorizaci). Pomocí alephovské replikace (založené na démonu ue_11) jsou změny přenášeny zpět do mateřských systémů. Celý systém by měl být spuštěn naostro na jaře ve verzi 14.2.

Konzorciální spolupráce se pohybuje ve třech oblastech:

 • sdílení bází a paralelní vyhledávání
 • sdílení uživatelů
 • vzdálené podávání požadavků na výpůjčku, nikoliv přes MVS
K zajímavému rozhodnutí došlo v průběhu realizace projektu - konzorcium opustilo model fyzického slučování katalogů ve prospěch virtuálního (a la Metalib).

IDS představuje pět univerzit (Basilej, Bern, Luzern, St. Gallen, Zurich) a konzorcium ETH Zurich, které v sobě integruje cca dalších 250 knihoven. Celkem jsou data uložena v pěti databázích a představují souhrn 6 milionů titulů.

 • MetaLib na Hebrejské univerzitě (Janet Lefkovitz, Hebrew University, Izrael)

Prezentována byla implementace MetaLibu v raném stádiu, řeší se s podobné problémy jako v případě naší implementace Jednotné informační brány (Národní knihovna ČR, Karlova univerzita).

 • Vyhledávácí robot KOBV ve verzi 2 (Stefan Lohrum, KOBV, Německo)

Pokročilejší implementace virtuálního souborného katalogu, která je rovněž založena na MetaLibu. Nyní je virtuální katalog řízen samotným ALEPHem s pomocí paralelního prohledávaní databází dostupných přímo v ALEPHu nebo přes Z39.50. Současný stav ovšem neumožňuje celou paletu služeb obvykle vyžadovaných u virtuálních katalogů - personalizaci a přizpůsobení podle požadavků uživatele, další služby (objednávání) aj. Proto se nyní nachází MetaLib v závěrečném stádiu testování.

 • Meziknihovní výpůjčky ve Velké Británii (Stephen Prowse, King's College London, Velká Británie)

Neměl jsem možnost si prohlédnout.

 • Knihovní síť Severního Porýní a Vestfálska (Německo) - založeno na centrálním serveru ALEPH500, architektura a rozhodování, současný stav projektu, budoucí perspektivy (Ronald M. Schmidt, Hochschulbibliothekszentrum NRW, Německo)

Další ze silných konzorciálních projektů, který funguje v heterogenním prostředí akademických knihoven Severního Porýní a Vestfálska. Používá se centrální server, dodávání záznamů mohlo zpočátku probíhat pro ne-alephovské systémy pouze v dávkovém režimu, dnes díky zvláštním úpravam v API serveru je možné komunikovat v reálném čase. Knihovny se systémem ALEPH sdílejí údaje od počátku on-line a v reálném čase.

 • Novinky o Židech, digitalizované obrázky raných judaik z 259 amerických novin (Naomi Steinberger, Jewish Theological Seminary, USA)

Neměl jsem možnost si prohlédnout.

10.30-11.00 (P)

Blok [9]: Archivy (moderátor: Marc Willem - Cedefop, Řecko)

Zkušenosti uživatelů s ALEPH500 a archivy

 • archivy v CERN, Švýcarsko, současný stav a budoucí požadavky (Anita Hollier, CERN, Switzerland
 • kulturní archivy (Guido Badalamenti, University of Siena, Itálie)

Tohoto bloku jsem se neúčastnil. Zájemce o problematiku odkazuji na www stránky ICAU (http://www.icau.org/ ), kde budou prezentace vystaveny v elektronické podobě.

11.30-12.30

Blok [10]: Kozorcia - Metalib a jiné možnosti (moderátor: Elhanan Adler - Jewish National and University Library, Izrael)

 • Rakousko: ACC (Andrea Kroneisl, Veterinary University of Vienna Library, Austria)
 • Švýcarsko: IDS (Oliver Thiele, IDS - Informationsverbund Deutschschweiz, Switzeland)
 • USA: SUNY (Maureen Zajkowski, OLIS, State University of New York, USA)
 • kam bude směřovat vývoj (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse

Zástupci konzorcií ALN Andrea Kroneisl a IDS Oliver Thiele shrnuli své myšlenky obsažené z plakátových prezentacích (viz výše).

Zajímavou prezentaci podala Maureen Zajkowski o projektu SUNYConnect, který má spojit univerzitní knihovny na území státu New York. Projekt je čtyřletý, nyní se nachází v úvodní fázi testování a ve fázi pilotních produkcí. Rádi by sbírky prezentovali jako jedinou entitu. Celkem je do projektu zapojeno 71 knihoven, o celkovém úctyhodném počtu 18 milionů svazků, 1.800 zaměstnanců a 400.000 studentů.

Souborný katalog bude realizován fyzicky a místní data budou sdílena. Správou systému je pověřen OLIS sídlící v Albany. Je stanoven podrobný finanční plán účasti a podílů jednotlivých knihoven, který se skládá z pevné části a proměnlivé podle velikosti knihovny.

V říjnu 2000 byla zahájena implementace, v srpnu 2001 by měly vybrané kampusy spustit pilotní produkci (Buffalo, Oswego, Stony Brook, Binghamton).

Komunikace mezi jednotlivými knihovnami je řízena společnými www stránkami, listserverem a přímou komunikaci mezi OLIS, Ex-Libris a knihovnami. Pravidelně je do elektronické konference NAAUG zasílán dopis (Newsletter) o průběžném plnění projektu.

Judy Levi shrnula konzorciální snažení z pohledu Ex-Libris. Je zřejmé, že konzorcia se stala pro řadu knihoven nezbytnou realitou, protože jim přinášejí výhody. Od paralelního vyhledávání došlo k přesunu k souborným katalogům, ke sdílení a výměně uživatelských informací až k službám typu dodávání dokumentů, MVS aj.

Řada knihoven si uvědomila, že spojení lokálních systémů do centrálního je obtížně naplnitelným snem. U souborných katalogů je možné použít různé cesty a algoritmy pro prezentaci a deduplikaci záznamů, a to dokonce na základě profilu uživatele. Projekt centrální databáze uživatelů s IDS (viz výše) dokumentuje tyto trendy a na jejich realizaci se právě Ex-Libris zaměřuje (Metalib, SFX atd.)

13.30-15.30

Blok [11]: Nové programy Ex-Libris (moderátor: Stefan Lohrum - ZIB Berlin, Německo)

 • MetaLib, SFX (živá prezentace, Tamar Sadeh, Ex-Libris, Izrael)
 • DigiTool (živá prezentace, Tamar Sadeh, Ex-Libris, Izrael)
 • diskuse

Tamar Sadeh zahájila své vystoupení analýzou dosavadních přístupů k souborným katalogům:

 1. souborný katalog na úrovni indexů a přístupových souborů
 2. souborný katalog na úrovni záznamů
 3. souborný katalog na úrovni záznamů se zpětnou aktualizací do lokálních bází
 4. virtuální brána s paralelním vyhledáváním (produkt Metalib)
Vlastnosti (1-3) se dají formulovat takto:
 • známé, statické zdroje
 • centrální uložení
 • záznamy se nabízí "just-in-case"
 • mezi výhody patří: možnosti vyhledávání, optimální deduplikace, lepší výkon, nabídka dalších služeb
 • mezi nevýhody: správa systému, nutnost užší kooperace, systém složitější a náročnější na přizpůsobení
Vlastnosti virtuální brány (4):
 • podporuje otevřené a dynamické prostředí
 • dočasné uložení
 • záznamy se nabízí "just-in-time"
 • hlavní výhody: různé zdroje, nezávislost na zdroji, není nutné udržovat centrální databázi, není závislé na bibliografických zdrojích
 • nevýhody: konfigurace zdrojů
Za optimální řešení považuje Ex-Libris kombinaci obojího přístupu, přičemž za zastřešení celého modelu je odpovědná virtuální brána, která využívá souborný katalog jako jeden z důležitých zdrojů.

K vlastnostem Metalibu bych se zde nechtěl vracet, v letošním roce proběhla řada vystoupení na různých odborných akcích, kde byl Metalib prezentován (namátkou Knihovny současnosti, RUFIS, seminář Digitální knihovna v STK, Automatizace knihoven aj.).

Prezentace pokračovala živým předvedením produktu SFX. Tamar Sadeh demonstrovala na příkladech SFX serverů v CalTechu a Ghentu získání plného textu článku, zobrazení informací o exemplářích v knihovním systému a objednávku dokumentu v EDD systému Ovidu.

Rozebrala schéma SFX a shrnula pravidla fungování - opět bych pro úsporu místa pouze odkázal na zmíněné prezentace, kde byl vedle Metalibu prezentován i SFX.

Zmíněna byla i databáze EBSCO jako SFX zdroj a možnosti, které se nabízí jejím uživatelům s vlastním SFX serverem.

Připomněla, že OpenURL, o které se prolinkování SFX opírá, je v závěrečné fázi přijetí za NISO standard. Dále jsme měli možnost vidět rozsáhlou nabídku statistik, kterými SFX server disponuje a který pomáhá knihovnám si udělat obrázek o využívání předplacených zdrojů.

Další důležitou informaci znamenala ukázka spolupráce SFX a mechanismu DOI/CressRef, který používají knihovny a informační poskytovatelé v komerční sféře pro jednoznačnou identifikaci digitálních objektů. Předpokladem spolupráce je schopnost na straně DOI serveru přijmout identifikátor a na jeho základě vygenerovat OpenURL, které je vloženo na příslušné místo do SFX menu.

Bylo oznámeno, že další verze SFX serveru se uvolní v druhé polovině roku 2002 a ponese označení 1.3. Je pravděpodobné, že tato verze bude na základě požadavků řady zákazníků uvolněna o něco dříve - ještě v prvním pololetí příštího roku. Verze 1.3 má mít zejména propracovanou podporu pro konzorcia a doplněnou řadu programů pro práci s SFX zdroji a SFX cíli.

Po kratičké přestávce pokračovala Tamar Sadeh prezentací posledního a nejméně známého produktu - DigiTool.

Jedná se o nástroj založený na architektuře ALEPHu, který má sloužit k ukládání a prezentaci digitálních objektů. DigiTool se nachází ve stádiu raného vývoje a nyní probíhá jeho první verze beta testováním. DigiTool obsahuje:

 • digitální objekty
 • metadata (tj. popis objektů)
 • a pravidla pro přístup k objektům
Umožňuje objekty přidávat, skladovat, zobrazovat v různých formátech aj. Metadata jsou katalogizována formou záznamů, lze s nimi provádět stejné operace jako s bibliografickými záznamy u knih v ALEPHu.

Digitálním objektem může být text, obrázek, audio, video nebo jiné standardní formáty. Metadata jsou ukládána ve formátu DublinCore 1.1 (NISO standard Z39.85-2001) a mohou být prezentována/převáděna do MARC21, UNIMARC a MAB, podporována je rovněž většina zpřesňujících kvalifikátorů. Technická metadata mohou být generována při ukládání do datového skladu automaticky. Pro datový sklad, tj. místo uložení objektů, lze použít buď souborový systém nebo Oracle8i a metodu ukládání dat do BLOB ("binary large object").

V probíhajícím vývoji se nyní v DigiTool realizuje:

 • ošetření copyrightu a autorizovaného přístupu k objektu
 • statistiky o provozu DigiTool
 • příjem plynulého ("streaming") audia a videa
 • plnotextové ("full-text") vyhledávání

16.00-17.30 (P)

Blok [12]: EDI (moderátor: Andrea Kroneisl - Veterinary University of Vienna Library, Austria)

 • organizační změny v akvizici, pracovní postupy v ALEPHu (Else Marie Paulsen, Aalborg University, Dánsko)
 • pohled dodavatelů (Michele Casalini, Casalini Libri, Itálie)
 • kam bude směřovat vývoj (Dalia Mendelsson, Ex-Libris, Izrael)

Tohoto bloku jsem se neúčastnil. Zájemce o problematiku odkazuji na www stránky ICAU (http://www.icau.org/ ), kde budou prezentace vystaveny v elektronické podobě.

16.00-17.30 (P)

Blok [13]: Veřejné knihovny (Rousseau Room, Chairperson Michael Koch - Holbaek Public Library, Dánsko)

 • speciální služby a požadavky na vývoj (Michael Koch, Holbaek Public Library, Dánsko)
 • speciálně vyvíjené vlastnosti (Judy Levi, Ex-Libris, Izrael)

Tohoto bloku jsem se neúčastnil. Zájemce o problematiku odkazuji na www stránky ICAU (http://www.icau.org/ ), kde budou prezentace vystaveny v elektronické podobě.

Na sklonku druhého dne se sešla skupina koordinátorů pro moduly, která zajišťuje zpracování požadavků na rozvoj systému ALEPH 500. Koordinátoři si vyměnili zkušenosti s poslední verzí, shodli se na potřebě větší informovanosti jednotlivých členů ICAU. Jedním z přijatých úkolů je znovuoživení elektronických diskusních skupin v rámci ICAU.

Oznámena byla rovněž příprava tzv. Focus Group, která bude poskytovat Ex-Libris zpětnou vazbu ohledně vývoje nového klienta.

Ivu Příbramskou v modulu pro Katalogizaci nahradí Petra Žabičková (MZK Brno), která bude zastupovat modul i ve Focus Group. První setkání je plánováno na druhou polovinu listopadu do Hamburgu.

Středa, 17. října

9.00-9.30

Blok [14]: Systémový seminář 2002 (moderátor: Jirka Kende - FU Berlin, Německo)

 • informace o konání od Tamar Sadeh, Ex-Libris, Izrael

Tamar Sadeh informovala přítomné o konání systémového semináře v roce 2002. Seminář je jedinečnou akcí, jak získat nejčerstvější a úplné informace o verzi 14.2, která je určena v letech 2001 a -2002 jako hlavní verze pro produkci knihoven. Pod doporučení účasti knihovnám, které přechod na tuto verzi plánují, se mohu jednoznačně podepsat. Knihovny si tak mohou ušetřit řadu problémů a těžkých chvil.

Místo konání systémového semináře bylo vzhledem k aktuální situaci v Izraeli přeloženo z Jeruzaléma na ostrov Kypr, do města Limassol. Termín semináře byl stanoven na duben 2002, 8.-12.4. Seminář bude pětidenní - čtyři dny probíhají intenzivní školení, semináře, diskuse, poslední den je možné se zúčastnit společného výletu.

Minimální počet zájemců by měl překročit 150, jinak nebude možné seminář uspořádat.

Vložné pro jednoho účastníka bylo stanoveno na 600 USD.

Paralelně budou probíhat čtyři bloky různé náročnosti. Rozvrh semináře si bude moci každý vytvořit podle svého přání při registraci, která proběhne v prosinci 2001.

Závěrečné materiály budou k dispozici na CD-ROMu.

9.30-10.00

Blok [15]: Záležitosti ICAU (moderátor: Ingbritt Butina - DNLB, Dánsko)

 • volba místa konání přístího ročníku konference ICAU
 • volba kandidátů na uprázdněné pozice v Řídícím výboru ICAU

Zpráva předsedy ICAU byla schválena a přijata.

Třináctý ročník se bude konat v roce 2002 v Paříži na konci září. Čtrnáctý ročník se bude konat v roce 2003 ve Vídni na konci září. Do řídícího výboru byla opětovně zvolena Else-Marie Poulsen a Gorana Skogmara nahradil Ragnar Helin.

10.30-12.00

Blok [16]: Záležitosti ICAU: zpráva Řídící komise ICAU a diskuse (moderátor: Guido Badalamenti - University of Siena, Itálie)

 • Požadavky na rozvoj ALEPH500 (Jirka Kende, FU Berlin, Německo)
 • Průzkum spokojenosti uživatelů (Else Marie Poulsen, Aalborg University Library, Dánsko)
 • diskuse

Jiří Kende představil zevrubně historii požadavků na rozvoj, zhodnotil první zpracování připomínek k rozvoji k ALEPHu 500, charakterizoval současný stav založený na uzavřené smlouvě o požadavcích na rozvoj ALEPHu 500 a zmínil výhled do konce letošního na příští rok.

V letech 1996-98 byly realizovány smlouvy a požadavky na rozvoj související s ALEPHem 300, v roce 1999 byly vzneseny připomínky k rozvoji určené již pro ALEPH 500 a v roce 2000 je formálně upravila smlouva o požadavcích na rozvoj. Celkem byly v srpnu 2000 vybrány 4 požadavky, které budou implementovány do verze 15.2 a únoru až dubnu 2001 k nim přibylo dalších 7, které budou zapracovány do verze 16.x Ex-Libris se zavázali, že budou implementovat do verze 16.x dalších 5 požadavků. Jedná se tedy o 16 implementovaných požadavků až do verze 16.x z celkem 150 vznesených připomínek. Ty byly rozděleny podle modulů, postupně zpracovány koordinátory pro moduly a nabídnuty v 2-kolovém hlasování členům ICAU, kteří rozhodli o jejich prioritě a důležitosti.

Předpokládané pokračování v roce 2002 by se mělo držet tohoto harmonogramu:

 • do 18. února proběhne vznášení požadavků jednotlivými členy ICAU - důležitou změnou je fakt, že databáze pro příjem požadavků bude otevřena celoročně!
 • 28. února bude vybráno 50 nejdůležitějších požadavků a zasláno Ex-Libris
 • do 31. března Ex-Libris opatří každý požadavek body složitosti na jeho implementaci
 • do 25. dubna proběhne druhé hlasování členů ICAU, právě na základě informací o složitosti
 • 1. května budou předány nejlepší požadavky Ex-Libris, a to tak, aby součet jejich bodů náročnosti nepřekročil 100
Dále byla zmíněna koordinace mechanismů požadavků na rozvoj mezi ICAU a NAAUG, která se realizuje přes aktivní účast koordinátorů modulů v rámci aktivit NAAUG.

Else-Marie Poulsen podrobněji rozebrala některé aspekty průzkumu spokojenosti, které byly uvedené v pondělním bloku. Tabulky s čísly budou vystavené na www stránkách ICAU (http://www.icau.org/).

13.00-17.00

Školení Ex-Libris pro systémové knihovníky pracující s verzí 14.2

 • nejdůležitější aspekty migrace ALEPH500 na verzi 14.x v dohledné době: Dalia Mendelsson, Ex-Libris, Izrael

Posledním blokem konference byl krátký systémový seminář zaměřený na aktuální verzi 14.2.2 a na problémy spojené s přechodem.

Dalia Mendelsson vyjmenovala země, kde se verze 14.x nachází v implementaci či v provozu. Verze 14.1 funguje ve Francii, Itálii, Mexiku, ... Verze 14.2 v České republice, Brazílii, Švýcarsku, Velké Británii, Rakousku, ...

Každý přechod je třeba pečlivě naplánovat:

 1. ověřit hardware
 2. provést školení správců, systémových knihovníků i koncových uživatelů
 3. nastavit a provést úpravy
 4. vyzkoušet testovací provoz
 5. provést konverzi
 6. přejít na ostrý provoz
Konkrétní harmonogram závisí na řadě aspektů - na velikosti databází, na kvalitě a počtu serverů, na složení týmu, který se o přechod stará, na počtu speciálních funkcí, na složitosti kustomizace WWW OPACu atd.

Natan Lev se podrobně vrátil a zopakoval vizi způsobu podpory ve verzi 14.2 - aplikaci tzv. patchů vs. instalaci jednotlivých oprav, tzv. fixů. Jeden patch by měl řešit cca 60-100 chyb a problémů a měl by být uvolňován pravidelně několikrát do roka.

Součástí tzv. patchů nebudou speciální funkce ani jiná, než standardní funkcionalita. Ex-Libris založí pro lepší informovanost samostatnou elektronickou konferenci věnovanou těmto otázkám.

Dalia Mendelsson se dále věnovala principiálně vlastní úpravě tabulek, avizovala mechanismus automatické konverze obsahu tabulek, kde to je jednoznačně možné tak, aby nebylo nutné věnovat čas na přepisování obsahu z tabulky ve starší verzi do tabulky v novější verzi. Odhaduje, že proškoleným systémovým knihovníkům by měla zabrat úprava tabulek na ověřené a stabilní verzi cca 5 dnů.

Poslední slovo bylo věnováno úpravě html souborů a obtížnosti kustomizace WWW OPACu.

Seminář byl prokládán spontánní diskusí.

Na závěr

Mám-li shrnout výsledky letošního setkání, rád bych je srovnal s předchozí konferencí v Berlíně 2000. Letošní ročník podle mého názoru obsahoval několik významných plus:
 • příjemnější a profesionálnější prostředí
 • častější a aktivnější vystupování pracovníků Ex-Libris a možnost přímé konzultace některých problémů na místě
 • plakátové prezentace nabídly neformálním způsobem spoustu zajímavých a užitečných informací

Zřetelně se projevil odklon od teoretických přednášek ve prospěch rozboru a analýzy praktických problémů.

Jediné, co mě na setkání mrzelo, bylo to, že účastníků z České republiky a Slovenska nepřijelo více. Podobně na tom bylo Maďarsko, zato zástupci z Polska a Litvy se dostavili v hojnějším počtu. Nad tímto stavem bychom se měli zamyslet.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 25.02.2020 08:50
TOPlist