Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

MĚSTSKÁ KNIHOVNA V PROSTĚJOVĚ

(Miloš Kvapil)

Je to instituce stará, tradiční, oblíbená i opomíjená, konec konců jako všechny knihovny v našich zemích.

Prostějovská knihovna má hned několik vzniků. První pokus byl učiněn v roce 1849, kdy byl založen Moravský čtenářský spolek, instituce nadnárodní, vzdělavatelská a ušlechtilá. Spojoval Moravany, mluvící česky, německy i jidiš, k četbě, diskusi o otázkách tehdejšího světa a zpěvu. Tento spolek však ještě knihovnu nevytvořil, byl pouze půdou, kde se knihy vzájemně půjčovaly. Spolek ukončil svoji činnost v roce 1939.

Druhý počátek knihovny, tentokrát jako instituce navázané na město byl 30. září 1898. Toho dne byla zřízena veřejná knihovna města Prostějova. Nestalo se tak hned a na základě hnutí mysli městské rady. Předcházelo tomu několik let aktivit, usilování, psaní, vybírání peněz a vůbec všeho toho, čemu se nyní říká public relation. Vznikla městská knihovna, fond byl složen z fondu nejrůznějších spolkových knihoven a byl i ustaven knihovník, stal se jím městský tajemník, zajisté ctihodný muž, Josef Konvička.

Knihovna hledala prostory a vlastní tvář. Hledání bylo přerušeno válečnou líticí a po válce bylo všechno jinak. Život knihovny příznivě ovlivnil knihovnický zákon, městská rada jmenovala městského knihovníka pana Filipa Cyrila Župku, známého autora a publicistu. Byla jmenována knihovní rada, ve které zasedal i P. Karel Dostál-Lutinov, který knihovně věnoval desítky hudebnin a nad hudebním oddělením bděl. Svědčí o tom zápisy z jednání knihovní tady. Městská rada dokonce prohlásila, že umístění knihovny v budově městských střelců z roku 1823 je provizorní a knihovna bude přestěhována do nového kulturního domu. Ten měl stát na místech, kde stojí dnešní PRIOR a měl mít podobu svatopetrské basiliky v Římě. Na tuto stavbu, nebo jakoukoliv jinou prostějovští čtenáři i knihovníci čekají dodnes.

Období 1918-39 lze charakterizovat jako období rozvoje, mírného, ale přesto rozvoje. Válečnou dobu knihovna přestála bez bombardování a větších následků. Pozdější vývoj byl, jako všech knihoven poznamenán kulturní revolucí, socialistickou soutěží a ostatními dobovými tanci. Po roce 1989 knihovna prodělala dvě zásadní změny, první spočívala v problematické rekonstrukci, která nepřinesla žádné rozšíření prostor a v podstatě současně s tím i transformaci. Dá se říci, že v té době byl okresní knihovnický systém, verbatim et literatim, rozkotán na prvočinitele.

Po vytvoření Městské knihovny 1. září 1989 knihovna nebyla nadána regionálními funkcemi, jak se ještě do 25. srpna toho roku předpokládalo, ale stala se čistě městskou institucí. Toto období je poznamenáno dobrými vztahy se zřizovatelem, korektním jednáním s metodicky řídícím útvarem a pozvolným a plynulým rozvojem knihovnických a informačních služeb.

Knihovna pracuje v systému LANius, je plně automatizována, poskytuje občanské informace v nejširším rozsahu, spolupracuje s Informačním centrem neziskových institucí, Ministerstvem zahraničních věcí, řadou tuzemských i zahraničních knihoven.Knihovna je institucionálním členem SKIP a rovněž Asociace knihoven.

Pro uživatele je nepravidelně vydáváno Knihovnické čtení a od letošního roku i edice nazvaná Prostějovská knižnice.

Knihovna každoročně pořádá seminář věnovaný práci s pubescentní mládeží, který má celostátní význam.

Vypadá to, jakoby žádné problémy nebyly, nebo byly na mizivé úrovni. Existuje jeden velký a zásadní problém, to je problém prostorů. V budově z roku 1823, neschopné rozšíření, nelze služby rozvíjet do nekonečna.

Abych jen tak nemluvil obecně bez opory v konkrétních datech, uvádím zde naše vlastní ukazatele činnosti. Nejsou to ukazatele nikým předepsané, sledujeme je však proto, abychom opravdu věděli, jak pracujeme.

Ukazatele činnosti Městské knihovny v Prostějově v r. 1999 - 2000

Počet čtenářů 6 055 6 557
Počet návštěvníků 98 858 110 421
Počet výpůjček 367 576 336 199
Počet obyvatel města. Prostějova 49 324 49 091
Počet výpůjček na jednoho čtenáře za rok 60,71 51,27
Počet výpůjček na jednoho návštěvníka za rok 3,72 3,04
Počet výpůjček za 1 hod pracovní doby 174,37 159,49
Počet návštěvníků za 1 hodinu pracovní doby 46,90 52,38
Počet návštěvníků za 1 pracovní den 468,97 523,82
Počet obyvatel města PV na 1 knih pracoviště 8 221 8 182
Počet knih. jednotek na 1 obyvatele města PV 2,5 2,60
Počet výpůjček na 1 obyv. města PV 57,45 68,5
Provozní náklady na 1 obyvatele okr. PV 132,73 138,55
Náklady na knih. přírůstek na 1 obyv. okr. PV 15,14 15,12
Procento čtenářů mladších 14 let 22,71 21,96
Procento čtenářů z obyvatel města. PV 12,28 13,36
Počet návštěv 1 obyv. města PV v knihovně 2,00 2,25
Procento čtenářů mimo město PV 26 23
Počet čtenářů do 15 let 1 375 1 440
Počet čtenářů z Prostějova 4 481 5 049


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist