Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

KONFERENCE "KNIHOVNA A ARCHITEKTURA"

(Dana Lošťáková)

Začátkem září zorganizovala Knihovna Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Muzeem umění v Olomouci, Českou komorou architektů, Britskou radou a s Open Society Institute v Budapešti mezinárodní konferenci s názvem: Knihovna a architektura - rizika spolupráce v informační společnosti. Záštitu nad konferencí převzala rektorka Univerzity Palackého v Olomouci, prof. Jana Mačáková.

Příprava na tuto konferenci byla velmi dlouhá a náročná. Prvním podnětem k jejímu uskutečnění byl návrh paní Sylvy Šimsové, knihovnice z Londýna, aby byla v České republice uspořádána konference o výstavbě knihoven. Paní Sylva od roku 1949 žije v Londýně, kam se svými rodiči emigrovala. Již od roku 1989 velmi pečlivě sleduje změny, které se v České republice uskutečnily a všem nám moc drží palce. Ujímá se knihovníků, kteří se do Londýna vypraví a všemožně jim pomáhá. Měla však pocit, že není vidět, jak daleko vývoj v knihoven v České republice pokročil a radila nám, abychom se trochu "ukázali světu".

A my jsme se tohoto nápadu s velkým váháním ujali. Dva roky před plánovaným datem konference jsme začali chystat program, ve kterém jsme si vytkli cíle, o jejichž splnění jsme vlastně sami pochybovali. Přáli jsme si, aby v programu konference byly představeny přední evropské knihovny. Představení každé knihovny mělo mít dvě části. První část měla obsahovat prezentaci knihovny z pohledu knihovníka, druhá část ukázat knihovnu pohledem architekta. Protože řada z nás byla na návštěvě v Britské knihovně, kterou jsme byli nadšeni, pokusili jsme se do programu navrhnout jako přednášejícího, pana prof. Wilsona, architekta Britské knihovny a paní Pavlíkovou, českou knihovnici z Britské knihovny. Ti, kteří navštívili Francouzskou národní knihovnu zase doporučili přidat do programu někoho z týmu architekta D. Perraulta, který projektoval národní knihovnu v Paříži a paní Bokovou, českou knihovnici z Francouzské národní knihovny. Oslovili jsme také představitele nových nebo budovaných knihoven v Göttingenu, Brixenu, ve Varšavě, ve Vídni a v Zutphenu a požádali jsme je o aktivní účast na konferenci. K naší velké radosti většina oslovených účast na konferenci v průběhu dvou let přípravy postupně přijímala. Nechtěli jsme však, aby se na konferenci představili jen knihovníci a architekti ze zahraničí, naším přáním bylo také získat k aktivní účasti na konferenci význačné představitele našich nových nebo renovovaných knihoven. Pozvali jsme knihovníky a architekty z nové knihovny v Ústí nad Labem, z Moravské zemské knihovny v Brně, Městské knihovny v Praze, nově projektované Národní technické knihovny v Praze. Za důležitou jsme považovali prezentaci našeho Informačního centra Univerzity Palackého v Olomouci, jehož je knihovna součástí. Na poslední chvíli se podařilo zajistit rovněž prezentaci nové Alexandrijské knihovny.

Naším přáním bylo, aby se účastníci konference pokusili nalézt odpovědi na řadu závažných otázek, které vyvstaly v posledním desetiletí minulého století v řadě knihoven evropského regionu. Muzeum umění v Olomouci nám umožnilo uspořádat pracovní část programu konference ve svých prostorách. Slavnostní zahájení konference se uskutečnilo v nedělním podvečeru v historickém sále renovovaného Klášterního Hradiska v Olomouci za účasti krajského hejtmana ing. Jana Březiny a prorektorky Univerzity Palackého doc. Hornové. Pracovní část konference probíhala dva následující dny, v jejím úvodu promluvil Andrew Lass, který působí jako profesor kulturní antropologie na Mount Holyoke College v Massachusetts. Vyzdvihl úlohu knihoven v dnešní společnosti jako nesmírně důležitého zdroje informací, jako míst setkávání se lidí každého věku, vzdělání i postavení. Knihovny by se podle jeho názoru neměly podobat nevzhledným továrním halám, měly by být místy, kde se může normálně žít, místy, kde si může člověk dokonce i odpočinout.

Program konference byl nabitý, přednášející byli velmi ukáznění, jejich nesmírně zajímavé příspěvky vždy končily přesně podle programu, i když posluchači by byli ochotni poslouchat stále dál. Všichni jen smutně konstatovali, že bylo škoda, že na jednotlivé knihovny nebylo přiděleno více času.

Účastníci konference se tak seznámili s Britskou knihovnou v Londýně, kterou představili architekti Sir. Colin St. John Wilson a jeho manželka paní M. J. Long. Francouzskou národní knihovnu v Paříži prezentovala knihovnice, paní Anne Pasquignon. Během programu byly představeny nové univerzitní knihovny ve Varšavě a v Brixen-Bressanone. Posluchače velmi zaujala přednáška o nové Alexandrijské knihovně. Knihovníci a architekti, kteří předváděli nové české knihovny se opravdu měli čím pochlubit. Byla předvedena Státní vědecká knihovna v Liberci, Moravská zemská knihovna v Brně, rekonstruované knihovny byly zastoupeny dvěma knihovnami, Městskou knihovnou v Praze a Informačním centrem Univerzity Palackého v Olomouci. Předvedení modelu Národní technické knihovny, která se v nejbližší době začne budovat v Praze, bylo důstojným vyvrcholením základní části programu konference. Závěrečnou částí programu byla diskuze kolem kulatého stolu. Vedli ji renomovaní odborníci, architekt Miroslav Masák a knihovník Martin Svoboda. Diskutovalo se velmi živě a nebýt nesmlouvavého ukončení diskuze kolem každého zadaného tématu, protáhla by se konference nejspíš až do pozdních večerních hodin.

Celou konferenci provázela výborná atmosféra, kterou byli schopni jak knihovníci, tak architekti společně vytvořit. Ukázalo se, že stanoviska na řadu předložených témat se shodovala, všichni si uvědomili, jak důležitá je spolupráce při výstavbě krásné, účelně zařízené a spolehlivě fungující knihovny. Dobrá nálada se přenesla na všechny účastníky konference, kteří si slíbili, že v započaté diskuzi budou i dále pokračovat.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist