Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Knihy nad všechno zlato a stříbro

(Hana Študentová)

V duchu citátu J. A. Komenského "Knihy nad všechno zlato a stříbro" se 29. března 2001 neslo slavnostní otevření nové budovy Moravské zemské knihovny v Brně, tj. pouhé 2 roky a 5 měsíců od oficiálního položení základního kamene této stavby. Řada významných osobností kulturního a politického života, představitelů ministerstev a brněnských úřadů, množství podporovatelů a obdivovatelů z celé republiky přišlo vzdát hold vynikající práci týmu knihovníků, řídících pracovníků MZK, architektů a dodavatelů této významné stavby.

Hlavní osobou v tomto dění je doc. PhDr. Jaromír Kubíček, ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, kterému bezesporu patří největší zásluhy o úspěšnou realizaci a zdárné dokončení díla. Výsledkem společného úsilí je jedna z nejmodernějších staveb v Brně - knihovna pro 21. století.

Brno, kde studuje 30000 vysokoškolských studentů, získalo moderní knihovnu se špičkovým vybavením, kvalitní technikou a velkým studijním zázemím. Potřeba nové knihovny a intenzivní aktivity k její výstavbě se datují již od roku 1928, kdy právě na místě nynější novostavby byla umístěna knihovna podle studie architekta Bohuslava Fuchse. Za společné podpory vedení MZK v Brně, představitelů Magistrátu a rektorů brněnských vysokých škol se podařilo realizovat projekt pražského ateliéru ONEX, architektů Tomáše Adámka a Petra Benedikta, vítězů ze soutěže tří desítek architektonických studií.

Tvarové uspořádání vítězného projektu mladých architektů se snaží o symbolické vyjádření funkce knihovny na jejím vnějším vzhledu. Slova architekta Tomáše Adámka ".dvě skladové věže představují solidní, nezničitelný zdroj, který je díky své temné barvě i trochu záhadný. Z tohoto zdroje vědění proudí informace směrem ke čtenáři, a jejich cesty se klikatí tak jako cesta za poznáním, která není vždy přímá." dokládají výrazný tvůrčí rukopis této autorské dvojice. Architektonické řešení stavby zaujme jak svou koncepcí, tak funkčním uspořádáním. V moderním řešení esteticky dokonale pojaté stavby nechybí řada hospodárných opatření, např. jsou zde zakomponovány prvky pasivního a aktivního využití solární energie, které snižují náklady na provoz knihovny. Jedná se mj. o skleněnou, zčásti otvíratelnou stěnu, předsazenou před obvodový plášť objektu, chránící budovu proti tepelným ztrátám v zimě a umožňující díky proudění vzduchu i ochlazování pláště budovy v letním období. Centrální bod stavby je ve skladových věžích, bezpečně uchovávajících několikamilionový fond MZK. Z komplexu skladové části vychází kancelářské křídlo a křídlo studoven, spojené vstupním foyer, uvnitř mezi oběma křídly je atrium se zelení a tekoucí vodou.

Realizací stavby byla pověřena a.s. UNISTAV, koordinující práci dalších 50 subdodavatelů. Základní údaje k objektu Vám dají představu o objemu stavby, jejíž zastavěná plocha přesahuje 3 tis. m2, obestavěný prostor zaujímá cca 100 tis. m3 a celková užitná plocha 27 tis.m2. Půjčovna získala zhruba 650 m2, studovny celkem 3600 m2 (610 studijních míst). Knihovna dále nabízí literární kavárnu, konferenční místnost se 120 místy, prodejnu knih, kopírovací centrum a podzemní garáže pro téměř 100 vozidel. Skladové prostory pojmou až 4,5 mil. svazků, což dlouhodobě zajistí MZK v Brně kvalitní uložení knihovního fondu ve vlastních prostorách. Náklady stavby o třech podzemních a devíti nadzemních podlažích dosáhly 500 mil. Kč.

Plný provoz knihovny, zahájený od 2. dubna 2001, nabízí veřejnosti kromě půjčovny s 61 studijními místy pro čtenáře rozsáhlé všeobecné studovny, tj. studovnu pro humanitní vědy, biologické vědy a techniku. Ve všech studovnách jsou k dispozici počítače s přístupem na Internet. Návštěvníci mohou dále využít několik specializovaných studoven, jako je studovna vázaných novin, historických fondů a studovna pro elektronické zdroje.

Stavba evokuje řadu impulzů - vedle skla a kovu nechybí také dřevo, voda, zeleň a využití barev. V interiéru byla nápaditě umístěna bronzová socha dívky ze staré studovny Zemské knihovny, stojící nyní před vodní stěnou ve vstupní hale a nejen pamětníkům připomínající tradici této významné instituce. Impozantním dojmem působí reliéf vycházející z historického dokumentu spojeného s Moravou, umístěný na východní fasádě, která nese grafický znak MZK. Reliéf představuje Labyrint světa, kresbu J. A. Komenského k prvnímu vydání jeho díla Labyrint světa a ráj srdce, vyvolávající úvahy o nestálosti pozemských věcí a o jediném možném štěstí spočívajícím ve vlastním nitru. Právě knihovna bohatou měrou poskytuje informace, zdroje vědění a kultury.

Architektonické řešení stavby citlivě respektuje i státem chráněný topol bílý (linda), kterému symbolicky ustupuje masiv skladových věží. Na závěr pobídka pro Vás, vážení knihovníci, přijďte navštívit Moravskou zemskou knihovnu v Brně, Kounicova 65A, můžete obdivovat a blahopřát investorovi i uživatelům.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 22.08.2019 12:29
TOPlist