Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

OSTRAVSKÁ SVK SLAVILA SVÉ PADESÁTINY

(Marie Nádvorníková)

Ej, lásko, lásko, ty nejsi stálá, jako voděnka mezi brehama . Čtyři krojované zpěvačky s jásavými dívčími hlasy vešly do velké zasedací síně Magistrátu města Ostravy. Této čtveřici patřilo zahájení slavnostního setkání u příležitosti 50. výročí založení Vědecké knihovny v Ostravě. Při úvodní sérii lidových písní moravského a hlavně slezského folkloru zpěváků přibývalo, až se Collegium Universitas Ostraviensis ustálilo na devíti dívkách a čtyřech mladých mužích. Písně v úpravě Leoše Janáčka a Františka Háby za doprovodu kláves přinesly slunečnou náladu.

Ředitelka SVK Ostrava ing. Lea Prchalová přivítala zástupce Ministerstva kultury ČR, Ostravského kraje, města Ostravy, knihovnických vysokých škol a knihovnických organizací. Jmenovitě byli uvítáni kolegové ředitelé sedmi státních vědeckých knihoven a ředitel Parlamentní knihovny. Uvítání patřilo představitelům dalších knihoven a současným i bývalým pracovníkům SVK Ostrava. Se slavnostní atmosférou souznělo uvítání předchozí ředitelky knihovny PhDr. Zdeňky Herelové, která dostala krásnou kytici.

Za budoucího zřizovatele se ujal slova krajský hejtman ing. Evžen Tošenovský. I když nedávno vzniklý Krajský úřad přirovnal k nemluvněti, rozptýlil obavy z přechodu od ministerstva pod krajský orgán. Ocenil místo, které SVKOS v regionu má. Slíbil, že bude nadále brána jako "vědecká a informační opora". Popřál jí, ať se jí ve "světě informací" daří, ať dobře zvládá obrovskou poptávku po informacích. S pozdravem a blahopřáním se připojil i primátor města Ostravy ing. Čestmír Vlček.

Historie a blízká budoucnost státních vědeckých knihoven byla tematem vystoupení prof. PhDr. Jiřího Cejpka, CSc. z Ústavu informačních studií a knihovnictví UK Praha. SVK jsou poznamenány stigmatem svého původu. Za první republiky existovalo osm státních vědeckých knihoven a již tehdy se připravoval jejich poválečný vývoj. Prof. Cejpek hovořil o blízké budoucnosti vědeckých knihoven. Úvahy rozvinul jen na dekádu. Podobně jako profesionální prognostici i on považuje delší předpovědi za riskantní. Vyslovil naději, že "moudrost udrží pod kontrolou další vědeckotechnický rozvoj, ekologickou rovnováhu, odvrátí globální hrozby". Ve svém příspěvku stanovil vědeckým knihovnám tři podmínky pro přežití. První se týkala veřejnoprávního postavení knihoven, které by stejně jako rozhlas nebo televize neměly podléhat partikulárním tlakům. Druhá podmínka znamená plně využívat všech prostředků informačních technologií a prokazovat komunikační schopnosti. A konečně knihovny musí vytvořit účelné a estetické prostředí pro setkávání uživatelů, kteří sem přicházejí, aby uspokojili své informační potřeby. Prof. Cejpek popřál ostravské knihovně nejen aby přežila, ale aby vzkvétala.

Ředitel Ústavu informačních studií a knihovnictví UK Praha doc. PhDr. Rudolf Vlasák začal svůj příspěvek vzpomínkou na severo- moravského rodáka - významnou osobnost Augustina Mertu. Ten svou vizí a pojetím výuky předjímal vývoj našeho oboru orientací od historizujícího knihovnictví k informacím. Doc. Vlasák navázal na Mertovy představy a nastínil budoucnost ve smyslu ubývání papíru, tištěných knih a zejména vědeckých časopisů. Knihovny si musí vymezit své místo v konkurenčním prostředí. Doc. Vlasák podal přehled o vzdělávání na knihovnických školách, od vyšších odborných až po vysoké.

Slavnostní a zároveň srdečné bylo vystoupení vedoucího odd. knihovnictví Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě PhDr. Milana Sobotíka. Bylo to malé zamyšlení nad dynamikou našeho oboru i ocenění role, jakou v tomto procesu sehrává SVK Ostrava. Dr. Sobotík popřál knihovně další úspěšný rozvoj.

Po hudebním předělu, v němž dojemně působilo písňové sólo nevidomé dívky, se moderování ujala ing. Drahomíra Tošenovská. Uvedla projev ředitelky Vědecké knihovny v Ostravě ing. Lei Prchalové, který v plném znění přinášíme v tomto čísle. Za Ministerstvo kultury ČR vystoupila vedoucí odd. knihoven mgr. Blanka Koubová. Hovořila bezprostředně a upřímně. Použila obratu "bude se nám stýskat". Vyzvedla osobnost ing. Prchalové, její zapojení do celé řady rad a komisí, její vždy ochotné a vstřícné postoje. Popřála knihovně úspěchy do dalších let.

Slavnostní zasedání pokračovalo blahopřáními a zdravicemi. Vystoupili doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., předseda Sdružení knihoven ČR a ředitel Moravské zemské knihovny v Brně, doc. RNDr. Alena Lukasová, prorektorka Ostravské univerzity, mgr. Věra Vohlídalová, ředitelka SVK Liberec. V návaznosti na projev ředitelky SVKOS popřáli knihovně zejména novou budovu. Jako trojjediný hovořil PhDr. Vít Richter (za SKIP, ÚKR a NKP). Poděkoval ostravské SVK za spolupráci a popřál, abychom se příště sešli v Ostravě v nové budově, "kde krásné deskritporky a mužní deskriptoři budou nabízet tištěné i netištěné informace".

Závěr patřil opět Collegiu Ostravské univerzity. Velký úspěch měly halekačky, při nichž se zpěváci rozmístili do celého prostoru sálu. Ve slavnostní náladě odcházeli účastníci na společenské setkání do radniční restaurace.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 23.09.2019 10:03
TOPlist