Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

BRNĚNSKÁ VÝTVARNÁ PŘEDPREMIÉRA

(Marie Nádvorníková)

Brněnská veřejnost měla možnost se dostat do ještě nehotové novostavby Moravské zemské knihovny (MZK). 18. prosince loňského roku se konala vernisáž výstavy obrazů Františka Kupky k Písni písní z Waldesovy sbírky a izraelského výtvarníka Dana Reisingera. Kdo počítal se syrovým nevlídným ovzduším nedokončené stavby, byl příjemně překvapen. Skleněný výtah vyvezl účastníky do vytopeného 3. patra, kde se akce konala. Na pozvánce jsou loga celé řady sponzorů a pořadatelů. Výstava zapadala do širokého rámce projektu Společnosti pro kulturu a dialog K2001 "Židovská Morava, Slezsko - židovské Brno". Realizátoři dali projektu významné poslání - přiblížit český stát otevřené společnosti bez předsudků a stereotypů v myšlení. Cílem výstav, koncertů, divadelních představení a přednášek bylo ukázat, že židovská kultura zanechala na moravském území a zejména v městě Brně výraznou stopu. Seznámení veřejnosti s bohatstvím židovské kultury mělo přispět k jejímu většímu respektování.

Výstavu v MZK otevřel generální ředitel a.s. UNISTAV - dodavatelské firmy novostavby MZK - ing. Miroslav Friš. Hovořil o renezanci kultury a renezanci duchovna jako charakteristických rysech třetího tisíciletí. Proto firma chtěla jít příkladem a přihlásila se touto výstavou k rozsáhlému projektu Židovská Morava, Slezsko - židovské Brno. S určitou hrdostí p. ředitel připomněl smlouvou daný termín předání stavby - červenec 2001, který firma zkrátí na konec března. Moderátorka z UNISTAVu přivítala mezi účastníky primátora města Brna RNDr. Petra Duchoně.

První náměstek ministra kultury ing. Zdeněk Novák vyřizoval pozdravy ministra kultury Pavla Dostála. O novostavbě mluvil jako o významné investici Ministerstva kultury ČR, o "chrámu zasvěceném vzdělanosti", o "daru do 21. století". Doc. PhDr. Jaromír Kubíček, CSc., ředitel MZK poskytl účastníkům základní orientaci po budově. Upozornil, že vernisáž probíhá v budoucí studovně humanitních oborů a výstava sama v budoucím skladu. Doc. Kubíček hovořil krátce, jeho velký den teprve přijde při slavnostním otveření novostavby Moravské zemské knihovny. Za Sdružení Bienale Brno - jednoho z pořadatelů akce Židovská Morava, Slezsko - židovské Brno vystoupil jeho předseda doc. Jaromír Rejlich. Ocenil, že se tato výstava v rámci festivalu mohla konat.

Působivý hudební doprovod k prohlídce výstavy poskytl koncert na bicí Pavla Fajta.

Po vstupu do výstavního prostoru na sebe upoutaly pozornost rozměrné grafiky izraelského výtvarníka Dana Reisingera, jehož dílo už brněnské veřejnosti není neznámé. Vystavený cyklus Svitky ohně byl vytvořen pro muzeum diaspory v Tel Avivu jako stálá výstava k tematice boje za přežití židovského národa během 2000 let vyhnanství, od Babylonu po vznik státu Izrael. Při otevření muzea v r. 1978 dílo vyvolalo takový zájem, že bylo rozhodnuto vydat limitovaný podepsaný a číslovaný náklad serigrafií ve skutečné velikosti obrazů. Byly vytištěny v Paříži speciální technikou pod dohledem autora. Jedna z podepsaných sérií byla vystavena i v Brně. Originály se z telavivského muzea nepřemisťují. Svitky ohně tvoří 52+1 maleb a textů, představených formou knihy, kde každý týden roku zastupuje jedna epizoda. "Vytvořil jsem tyto malby jako vizuální paralely k historickým událostem", napsal Dan Reisinger, "vztahují se k textu někdy symbolicky, někdy jako emotivní vyjádření mých pocitů".

Vernisáže se zúčastnil také podnikatel Jiří Waldes, dědic slavné sbírky obrazů, který přiletěl ze Spojených států. Z jeho sbírky byly získány Kupkovy obrazy. Podnikatel a sběratel Jindřich Waldes - zakladatel sbírky - majitel továrny na patentní kovové knoflíky Koh-i-noor od počátku první Československé republiky začal soustavně nakupovat české umění. Základ jeho sbírky představuje přes 800 obrazů, 8000 kreseb a stejné množství grafiky. Dědicové darovali část sbírky českému státu, část zapůjčili Národní galerii do r. 2016 nebo na dobu neurčitou.

Od počátku r. 1919 zahrnul Jinřich Waldes do svých nákupů také díla Františka Kupky. Waldes se přátelil s řadou současných umělců a podporoval je. Nejužší přátelství však navázal s Kupkou. Díky vzájemnému vztahu mohl Waldes shromáždit ojedinělou kolekci Kupkových děl.

Kresbami k Písni písní se na brněnské výstavě představil Kupka-ilustrátor. Když Kupka dostal tuto objednávku, velmi pečlivě se věnoval přípravě. Prostudoval množství starozákonních reálií a naučil se natolik hebrejsky, aby mohl číst Píseň písní v originále. Sám psal pod ilustrace původní hebrejský text této slavné erotické skladby. Stránky ilustrací s hebrejským písmem, které bylo samo o sobě pro Kupku výtvarným zážitkem, působí spolu s figurální a ornamentální výzdobou ucelenějším dojmem. Dílo vznikalo v letech 1905-1909. Návštěvníci si jako jistý protiklad k rozměrným abstraktním Reisingerovým serigrafiím mohli prohlédnout sérii precizních, subtilních tušových kreseb, využívajících secesní ornamentiky. Průsvitné barvy akvarelu souzní s lyričností Písně písní.

S oběma expozicemi se v nové knihovně návštěvníci mohli setkat jen 5 dní, pak se Kupkovy obrazy přestěhovaly do rozsáhlé výstavy v Domě umění, která měla vernisáž tentýž den jako výstava v knihovně, a serigrafie Dana Reisingera do atria IBC.

Superlativy o novostavbě Moravské zemské knihovny si necháme až na její slavnou premiéru, která už má své datum - 29. března 2001. Budeme při tom ...


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist