Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

MNOHO KULTUR - JEDEN JAZYK

Markéta Navrátilová

26. října 2000 se v budově Vědecké knihovny v Olomouci konala výstava, kterou pořádal Goethe Institut v Praze, Vědecká knihovna v Olomouci a katedra germanistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, u příležitosti pátého výročí založení německé studovny v knihovně tohoto typu v České Republice.

Německou studovnu zřídilo pražské zastoupení Goethe Institutu v Mnichově. Goethe Institut trvale zapůjčil studovně německé knihy z různých oborů, časopisy, noviny, MC, CD i videokazety, k přehrávání zde slouží i videopřehrávač a hifi-věž na MC a CD. Německá studovna je neustále využívána širokou veřejností, především však studenty jazykových škol a katedry germanistiky FF UP v Olomouci.

Výstava, která se uskutečnila v VKOL, nesla název Nositelé ceny Adelberta von Chamisso za léta 1985 - 1998, udělené nadací Roberta Bosche v akci "Mnoho kultur - jeden jazyk".

Cenu Adelberta von Chamisso založila roku 1985 nadace Roberta Bosche. Tato cena vyznamenává významné přínosy autorů neněmeckého původu a mateřštiny k německé literatuře. Je ročně udělována v rámci slavnostního pořadu Bavorské Akademie Krásného umění v Mnichově. Dohromady 26 německy píšících spisovatelek a spisovatelů obdrželo od té doby značnou peněžní odměnu. Tito autoři v Německu nevstoupili ještě natolik do všeobecného povědomí, avšak jejich produktivita je k povšimnutí. Mezi ně patří i spisovatelé českého původu - Ota Filip, Libuše Moníková a Jiří Gruša.

Výstavy se zúčastnilo mnoho významných hostů, kteří se neustále setkávají s německým jazykem a kulturou. Byli to jmenovitě:

  • zástupkyně Goethe Institutu v Praze, vedoucí infocentra, paní Gerlinde Buck,
  • zástupce velvyslanectví Spolkové Republiky Německo, kulturní referent Hubertus Klink,
  • ředitelka SVK Ostrava, Ing. Lea Prchalová,
  • ředitel SVK Plzeň, Dr. Jaroslav Vyčichlo,
  • zástupkyně Moravské zemské knihovny v Brně, pracovnice obdobné německé studovny GI, paní Zanášková,
  • ředitelka Okresní knihovny Přerov, Mgr. Marie Chromčíková,
  • ředitelka Okresní knihovny Šumperk, paní Zdenka Daňková,
  • Doc. Dr. Ingeborg Fialová - Fürst, vedoucí katedry germanistiky FF UP v Olomouci,
  • spisovatel Selim Özdogan.

Na tomto setkání vystoupila ředitelka VKOL, PhDr. Marie Nádvorníková, CSc., se svým projevem k vývoji německé studovny Goethe Institutu v VKOL. Následovaly projevy zástupkyně Goethe Institutu v Praze, paní Gerlindy Buck a kulturního referenta pana Hubertuse Klinka.

S krátkým příspěvkem o prospěchu německé studovny pro veřejnost vystoupila uživatelka německé studovny, studentka Státní jazykové školy v Olomouci, Ivana Kumecká. Dále následovaly přednášky PhDr. Libuše Spáčilové z katedry germanistiky FF UP v Olomouci o výuce němčiny v českých zemích do roku 1918 a PhDr. Vladimíra Spáčila z Okresního archivu v Olomouci, Projekt komentované bibliografie Výuky němčiny v českých zemích do roku 1918. Na závěr vystoupil také PhDr. Václav Pumprla s přednáškou o německém knihtisku a zároveň vyzval hosty k prohlídce své výstavy Ukázky z dějin německého knihtisku, která byla taktéž instalována v budově knihovny.

V těchto dnech také probíhal na výstavišti Flora v Olomouci knižní veletrh LIBRI 2000. A právě ve čtvrtek 26. října měli, jak hosté výstavy v VKOL, tak i návštěvníci knižního veletrhu, možnost setkat se s německy píšícím autorem Selimem Özdoganem, nositelem ceny A. Chamisso. K setkání došlo v literární kavárně pavilonu E, kde proběhlo autorské čtení, beseda a na závěr i autogramiáda.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist