Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ICAU 2000 v Berlíně

Martin Vojnar

Ve dnech 18. až 20. září se v Berlíně uskutečnilo 11. mezinárodní setkání uživatelů knihovního systému ALEPH (dále ICAU). Tento rok účastníky na své půdě přivítala Humboldtova univerzita (http://www.ub.hu-berlin.de/), kterou po organizační stránce reprezentoval dr. Michael Voss.

Pro méně zasvěcené bych rád na úvod připomenul statut a význam ICAU. Jak již bylo řečeno, jedná se o seskupení registrovaných uživatelů ALEPHu různých verzí, zastoupených z celého světa. Do Berlína se jich sjelo na 160. ICAU (domovské stránky naleznete na http://www.icau.org/, dosud platí i stará adresa http://sab.unisi.it/icau/) poskytuje především platformu pro řízenou komunikaci mezi jednotlivými členy (k čemuž slouží i dvě elektronická fóra - ICAU a ICAU-L), pro výměnu zkušeností, umožňuje jejich pravidelnou výměnu formou každoročního setkání atd.

Zásadní význam má samozřejmě i separátní dohoda mezi ExLibris (výrobce systému ALEPH) a ICAU o implementaci zlepšovacích návrhů požadovaných členy ICAU. Mechanismus je založen takto:

  1. vznášení a diskuse požadavků na rozvoj v rámci ICAU (jednotlivé požadavky jsou členěny podle oblastí, které se týkají)
  2. počtu požadavků, které se podstupují k vyjádření ExLibris
  3. ExLibris označí jednotlivé požadavky stupněm náročnosti implementace a stanoví, od kterých verzích budou tyto požadavky implementovány (počet požadavků, které budou nakonec zapracovány je omezen celkovým stupněm náročnosti)

Podrobněji o mechanismu implementace požadavků na rozvoj viz http://www.icau.org/.

Zpět k samotnému setkání. Mezinárodní účast byla skutečně impozantní - přítomnost zástupců z celé Evropy (Dánsko, Švédsko, Francie, Německo, Velká Británie, Itálie, Polsko, Česká Republika, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Ukrajina, Norsko atd.) i mimoevropských zemí (USA, Jihoafrická republika, Izrael), včetně zastoupení výrobce systému fy ExLibris a jeho lokálních distributorů jen podtrhuje důležitost a význam této konference.

Červenou nití všech tří dnů byla diskuse kolem rozvoje nových možností ALEPHu 500. Za dva roky totiž většina uživatelů dokončila upgrade svých systémů, a tak se hlavní zájem obracel k jednotlivým existujícím patchům (verzím) a jejich dalšímu vývoji.

Stručně z programu

Program konference byl plný zajímavých přednášek a prezentací.

V pondělí 18.9.2000 bylo v 8.30 zahájeno setkání registrací účastníků. Vysoké stropy, holé chodby a matné osvětlení bývalé východoněmecké univerzity trochu připomínaly atmosféru 80.let. Po registraci a vyřízení formalit následovalo uvítání od zástupce Humboldtovy univerzity, Ehuda Arada z ExLibris a zpráva prezidenta ICAU, Guida Badalamentiho.

Představování nových uživatelů a schůzka koordinátorů modulů (pro diskusi kolem požadavků na rozvoj ALEPH 500) se konaly paralelně.

Po polední přestávce byl konečně dán prostor jednotlivým vystoupením. Dalia Mendelsson (ExLibris) seznámila s novými funkcemi posledních verzí i verzí budoucích. Natan Lev (ExLibris) uvedl změnu v poskytování podpory, kladl důraz na její zkvalitnění, k čemuž by mělo přispět i celosvětově zavedený jednotný přístup, tzv. www PRB interface. S úspěchem byl tento způsob vyzkoušen a odladěn od března 2000 centrálou v Jeruzalémě, dnes již existuje německá lokalizace a výhledově se do konce roku plánuje dokončení lokalizace pro ostatní distributory. Není bez zajímavosti, že pro řízení podpory (databáze PRB) se používá právě samotný systém ALEPH 500.

Další dvě prezentace se dotýkaly zásadního tématu - www on-line katalogu. Komentována byla nedostatečná kompatibilita HTML kódu se zásadami publikovanými konsorciem W3C (http://www.w3c.org/), prezentovány byly zkušenosti jednotlivých uživatelů, jejich problémy a způsoby řešení. Neméně důležitým aspektem WWW katalogu je jeho bezbariérový přístup - ohleduplnost ke zrakově postiženým a slepým uživatelům, kteří se při toulání Internetem opírají o speciální nástroje. Aby i oni mohli www katalog bez problémů používat, musí být právě maximálně dodržovány standardy pro tvorbu www stránek.

Prezentace pokračovaly i v úterý. Největší pozornost a ohlas vyvolalo živé vystoupení nevidomého uživatele a ukázky z jeho práce s Internetem. Rovněž nabídka volně šiřitelných programů sloužících ke konverzi MARCovských formátů jistě najde své zájemce.

Tamar Sadeh (ExLibris) představila další produkty ExLibris: virtuální knihovnu MetaLib (nástroj, který umožňuje uživatelům si vybudovat svou vlastní knihovnu složenou z lokálních i souborných katalogů, z plnotextových bází dat, z citačních databází, z www prohledávačů atd.; výsledky jsou samozřejmě prezentovány souhrnně, očištěny od duplicit a je možné přes ně navigovat až k jednotlivým zdrojům dat) a SFX (zkratka pochází od Special Effects) - nástroj sloužící k provázání bibliografických záznamů na plné texty exemplářů, resp. holdingy tam, kde jsou tyto informace uložené v odlišných systémech. Samozřejmě oba produkty nejlépe fungují, jsou-li instalovány společně, ale mohou fungovat i jednotlivě.

Poutavým tématem úterního odpoledne se stala přednáška Leifa Andresena, který shrnul historii protokolu Z39.50, poukázal na stále rostoucí aktuální potřebu jeho využití a implementace (např. hojně jej využívá již zmíněný MetaLib, dánský souborný katalog DanBib, souborný virtuální katalog Berlína a Braniborska KOBV atd.). Na něj navázal Natan Lev (ExLibris) s plánem implementace dalších elementů Z39.50 verze 3 (holdingy).

Naneštěstí pro mě jsem se v tuto chvíli musel se svými kolegy z ICAU rozloučit a opustit Berlín tak, abych současně stihl další důležitou konferenci Knihovny současnosti 2000, pořádanou SDRUK v Seči u Chrudimi ve dnech 19.-21.9. 2000.

Ve vlaku jsem měl možnost rekapitulovat i přemýšlet o budoucnosti ICAU. Není pochyb o tom, že každoroční setkání má nesmírný význam. Komunikace je alfou a omegou při implementaci takového systému, jakým je ALEPH 500. Výměna informací s kolegy, diskuse o dalším rozvoji a současných problémech nabízí možnost se aktivně podílet na budoucí tváři systému. Tomu všemu dává ICAU prostor a střechu nad hlavou. Vstřícnost a srdečnost jednotlivých zástupců (zvláště ze Švédska a Itálie) jen umocňuje přátelskou a tvořivou atmosféru, která během setkání panovala.

Velmi důležité bude sledovat a pracovat na naplňování dohody o implementaci požadavků na rozvoj. Rovněž rostoucí počet uživatelů v USA by měl poskytnout užitečnou zpětnou vazbu a srovnání mezi evropským a americkým pojetím implementace systému.

Proto je škoda, že z českých zástupců ICAU se v Berlíně ukázali nakonec pouze dva: Iva Příbramská (NK ČR) a zástupce SVK v Olomouci.

Nicméně i ti, co chyběli, nakonec nepřijdou zkrátka: na http://www.ub.hu-berlin.de/icau/index.html lze nalézt jak kompletní program konference, tak budou přibývat i plné texty prezentací a přednášek, jak zazněly.

Přeji příjemné a užitečné čtení.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 04.09.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist