Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Susanne Simon

Susanne Simon
informační pracovnice DNLA (Danish National Library Authority)

Zatímco se v nejbližší době očekává příchod nového dánského knihovnického zákona do dánského parlamentu - Folketingetu - dánské knihovny dále rozvíjejí svoji úlohu v informační společnosti. Nový zákon ukládá veřejným knihovnám nejenom zpřístupňování knih, periodik a zvukových záznamů knih, ale i dalších odpovídajících druhů dokumentů jako jsou hudební nahrávky, elektronické informační zdroje včetně Internetu a multimédií, s výjimkou videogramů. [1] Až do konce roku 2003 se počítá s přechodným období, během kterého se budou pravidla týkající se nových médií prosazovat. Znamená to, že nákup a půjčování nových digitálních médií bude fungovat za stejných podmínek jako nákup a půjčování knih. Rovněž to znamená, že každý občan bude moci vyhledávat na Internetu, i když si třeba nebude moci dovolit vlastní připojení z domova. Kromě toho si bude možné nová média z knihovny vypůjčit. Poprvé byla tato nová úloha nastíněna ve zprávě INFO Society 2000 Lone Dybkjaerem a Soren Christensenem. Důraz byl kladen na takové akční přístupy, které zamezí rozdělení dánského obyvatelstva do tří skupin A, B, a C na základě přístupnosti informací a znalostí.

Prostřednictvím Internetu bude moci každý občan vstoupit do sdíleného katalogu knihovních dokumentů tak, aby bylo zajištěno jeho rovné právo na vyhledávání, prohlížení a zajištění přístupu k informacím. Což znamená, že z knihovny nebo domácího PC si bude možné vybírat a objednávat i takové dokumenty, které vaše vlastní knihovna nezakoupila a které budou muset být vypůjčeny z jiné knihovny.

Co je bibliotek.dk

Bibliotek.dk je katalog na Internetu přístupný komukoliv. Obsahuje informace o všech dánských publikacích, ať už v knižní podobě či jako jiná média. Rovněž obsahuje informace o všech knihách a jiných médiích ve vlastnictví dánských knihoven. Skrze bibliotek.dk na Internetu se ocitnete rovnýma nohama v databázi a můžete objednávat dokumenty, které si chcete z knihovny vypůjčit. Vaše objednávka se realizuje v rámci bibliotek.dk, přičemž je třeba zadat identifikační údaje čtenáře a zvolit svou místní knihovnu. Pokud knihovna nevlastní daný dokument na skladě, může být požadavek zaslán do knihovny, která jím disponuje. Exempláře si musí čtenář vyzvednout ve své místní knihovně.

V bibliotek.dk dále najdete jména, adresy a další informace o veškerých veřejných knihovnách v zemi, s odkazem na jejich domácí stránky a uvedenou nabídku služeb. Uživatel by neměl předpokládat, že služby všech knihoven budou na stejné úrovni. Úroveň služeb jednotlivých knihoven je stanovena místním orgánem, alespoň v oblasti veřejných knihoven. Od jednotlivých knihoven se očekává zveřejnění jejich výpůjčních pravidel na domácích stránkách.

Uživatelská přívětivost je základním faktorem úspěchu

Hlavní faktor byl při vývoji grafického uživatelského rozhraní stanovený takto: obecný uživatel by měl mít vliv na jeho podobu proto, aby bylo zajištěno jednoduché a srozumitelné vyhledávání, včetně grafického návrhu. Proběhlo několik testů s uživateli, do kterých byla zapojena široká veřejnost včetně testování míry přístupnosti pro různě hendikepované občany. Zpětná vazba získaná z těchto testů byla velice užitečná a významně ovlivnila podobu uživatelského rozhraní.

Použití stávající databáze

Základem pro bibliotek.dk se stala již existující databáze DanBib, která je souborným katalogem veřejných, školních a univerzitních knihoven. DanBib například obsahuje záznamy z národní bibliografie, záznamy ze zahraničních národních bibliografií a lokální informace o exemplářích, tj. informace o nákupu konkrétní knihy v knihovně.

Větší podpora přístupnosti knihoven

Rozvoj služeb nabízených občanům prostřednictvím sítě je pro knihovny samozřejmou povinností a spuštěním bibliotek.dk byl na cestě do informačního věku učiněn zásadní milník. Současně bylo hlavním cílem v bibliotek.dk vyvinout co nejsnadnější vyhledávání, a technicky jej zpřístupnit tak každému obeznámenému se základním ovládáním Internetu.

Budoucí perspektivy bibiliotek.dk

S velkou pravděpodobností bude bibliotek.dk plně funkční v průběhu léta roku 2000. Již nyní se však uvažuje nad dalším rozšířením této služby.

Bibliotek.dk pravděpodobně dále nabídne možnost nechat si proti předplatnému domů zasílat kopie článků. Plánuje se doplnění bibliotek.dk o informace z místních knihovních systémů s přímým zobrazením odpovědi čtenáři, např. zda-li je dokument právě vypůjčen a kdy se očekává jeho návrat. Další myšlenkou je vývoj dánského desetinného třídění tak, aby uživatel mohl v jeho heslech vyhledávat podle slov a používat tento hierarchický systém, aniž by bylo nutné znát čísla tříd.

Bibliotek.dk představuje jednak vzrušující etapu rozvoje, jednak výzvu, která občanům nabídne nové možnosti snadného přístupu ke společným knihovním zdrojům.

Anglický překlad Vibeke Cransfield.
Český překlad Martin Vojnar.

Poznámky pod čarou

[1] videogram = počítačový soubor obsahující ozvučenou video sekvenci s vysokou kompresí, uzpůsobený velikostně pro 3,5 disketu; délka záznamu přes 1 minutu
(pozn. překl MV, zdroj: http://www.intresrc.com/products/alaris/vgram/vgram.htm#1)


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist