Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

LIBER KONFERENCE 2000

Martin Vojnar

1. Agenda

Ve dnech od 27. června do 30. června 2000 se v dánském hlavním městě Kodani uskutečnilo 29. výroční setkání evropských vědeckých knihoven sdružovaných v organizaci LIBER (Ligue des Bibliotheques Européennes de Recherche) pod názvem LIBER Annual General Conference 2000 - Libraries As Global Information Leaders . Setkání bylo samozřejmě pracovní, konference trvala celkem 4 dny a veškeré dění se odehrávalo pod střechou architektonického skvostu dánských knihoven, v nové multifunkční budově Královské knihovny, slavnostně otevřené na podzim 1999 (o knihovně více viz http://www.kb.dk/). Černý diamant (The Black Diamond), jak je tato budova nazývána (viz foto), ve Vás zaručeně vyvolá dojem velkolepé a působivé kompozice černého a bílého skla, prostoru, světla a tmy, minulosti a budoucnosti. Zvolené místo se ukázalo být velice příjemným a pohostinným prostředím.

Program konference byl nabitý událostmi a plný zajímavých možností ihned od začátku. První den (27.6.2000, úterý) se účastníci, většinou vedoucí pracovníci členských knihoven LIBER, registrovali a měli možnost vyslechnout předkonferenční seminář. Jeho ústředním námětem byly změny, kterým knihovny v evropském kontextu v současné době s různým úspěchem a s různou úrovní spolupráce čelí. Součástí byla i debata na úrovni pracovních skupin. V 16.30 byla zahájena expoziční část konference. Letošní rok se účastnilo konference nejvíce vystavovatelů, téměř 40. Za povšimnutí stojí fakt, že veškerá režie a odpovědnost za průběh expoziční části ležela na bedrech soukromé firmy (The Exhibition Factor: Barnhills Steading, Hawick, Scotland), která se zabývá právě organizováním podobných setkání, a nutno podotknout, že profesionalita byla evidentní na každém kroku. Ostatně profesionalita a dokonalá organizace se táhla jako červená nit celým konáním konference.

Ve večerních hodinách bylo 29. výroční setkání LIBER slavnostně zahájeno prezidentem LIBER, prof. Elmar Mittlerem a ředitelem Královské knihovny, panem Erland Kolding Nielsenem. Ceremonie se odehrála v hlavním sále konference, v Královnině síni (The Queen's Hall). Ministryně kultury byla ze zdravotních důvodů omluvena a hlavního slova se ujal ředitel Ústavu nordické filologie. Podmanivým hlasem líčil své první zkušenosti z dánských a britských knihoven, které navštěvoval jako student, budoucí vědec. Zdůraznil dva základní principy, kterými by se dnes každá vědecká knihovna měla řídit: maximum otevřených skladů (tj. zajištění rychlého přístupu k informacím) a vícenásobný efekt katalogizace možný díky provázání záznamů (tj. zajištění úspěchu hledání i u knih, které svým obsahem zasahují do více oborů). První den uzavřel komorní koncert společně s recepcí pořádanou hostitelskou organizací - Královskou knihovnou.

Druhým dnem (středa, 28.6.2000) začali jednotliví řečníci přednášet své referáty. Bloky byly organizovány po dvou každé dopoledne a odpoledne o délce trvání celkem 4x 90 minut. Přestávky (mezi bloky a polední pauza) mohly být vyplněny prezentacemi jednotlivých vystavovatelů. V rámci jednoho bloku, jejichž témata pokrývala současné aspekty vědeckých knihoven:

 • nové role vědeckých informací
 • nové role vědeckých knihoven
 • univerzity, vydavatelé a knihovny
 • zhroucení tradičního řetězce seriálů
 • rozvoj globálních sbírek
 • gateways
 • archivace
 • budovy národních knihoven a jejich ochrana
 • kartografie
 • dánské knihovnictví

zpravidla zazněly 2-3 příspěvky, všechny (!) s použitím moderní prezentace v Microsoft Powerpoint, s otevřenou diskusí na jejich konci. Detailní program konference s názvy a autory jednotlivých příspěvků lze nalézt na URL http://www.kb.dk/guests/intl/liber/conf/2000/. Tečku za druhým dnem udělalo vřelé přijetí na recepci Dánské národní knihovny pro lékařství a přírodní vědy (DNLB, o knihovně viz URL http://www.dnlb.dk/).

V průběhu celého třetího dne (čtvrtek, 29.6.2000) a během dopoledne čtvrtého dne (pátek, 30.6.2000) pokračovaly přednesy jednotlivých příspěvků kombinované s expozicemi vystavovatelů. Expoziční část byla ukončena ve čtvrtek v odpoledních hodinách. V 11.00 dopoledne v pátek byla na pořadu dne výroční schůze LIBER, z jejíchž nejdůležitějších bodů vyjímám:

 • zpráva o hospodaření a její audit
 • zpráva o fungování LIBER, o plnění cílů a zásadních budoucích událostech (lobování při schvalování nového Copyright Act v Evropském parlamentu na podzim 2000)
 • zpráva o udělení EFLC/LIBER grantu
 • zpráva o členství v jednotlivých funkcích LIBER a (znovu)zvolení některých členů, kterým vypršel mandát
 • zpráva o vydavatelské činnosti LIBER (LIBER Quarterly) včetně edičního plánu na rok 2000

Odpoledne posledního dne bylo věnováno návštěvám s průvodcem po zajímavých kodaňských knihovnách podle výběru. Večer zpestřila večeře konaná ve známé restauraci NIMB v zábavním parku Tivoli. Pro zájemce byl ještě navíc k dispozici sobotní výlet do královských komnat Amalienborgu a výlet lodí k slavnostnímu ceremoniálu otevření nového mostu přes úžinu Oresund s hlavním slovem v podání dánské královny, Jeho Veličenstva Margarety II.

Tolik k oficiálnímu programu, nyní následují mé vlastní dojmy, postřehy, poznatky a zkušenosti.

2. Dojmy a postřehy

Na začátek bych rád zdůraznil, že za tuto jedinečnou příležitost - zachytit aktuální problematiku, které velké vědecké evropské knihovny čelí - vděčím laskavému přispění EFLC/LIBER fondu, z něhož jsem obdržel grant pro účely pokrytí nákladů spojených s konferencí. Celkem byly takto podpořeny tři osoby, dvě z České republiky a jedna z Turecka, Iva Celbová však nakonec z osobních důvodů účast odmítla.

Prvním dojmem, který jsem si z konference odnesl, byla skvělá a bezchybná organizace: od podrobných materiálů obdržených při registraci (včetně programu s abstrakty referátů, úvodníky vystavovatelů, harmonogramem jejich prezentací), přes vyhrazenou místnost pro delegáty konference se 4 počítači připojenými na Internet a telefonem, až k zajištění studených obědů a občerstvení během přestávek mezi vystoupeními přednášejících. Díky za zajištění organizační stránky patří celému sekretariátu LIBER, především pak paní Susan Vejlsgaard.

Vzhledem k tomu, že konference byla mým prvním setkáním podobné úrovně, spíše jsem se učil a poslouchal. Z příspěvků mě nejvíce zaujalo vystoupení Clifforda Lynche o budoucím postavení knihoven a problémech, kterým čelí. Lynch zdůrazňoval nutnost aktivního pojetí role knihovny a nabádal k přehodnocení tradičního evropského hlediska vyhýbání se tržním aspektům. Uváděl to na příkladu amerických studentů, kteří místo katalogu knihovny raději literaturu vyhledávají pomocí virtuálního knihkupectví Amazon.com, a to jen kvůli jednomu zanedbatelnému detailu - amazon.com totiž nabízí jednoduchý a přitom efektivní systém doporučování dalších nákupů (např. zajímáte se o knihu A a dozvíte se, že zákazníci, kteří koupili A, současně koupili B, C, D a E). Pokud teď pomineme aspekty spolehlivosti a hodnověrnosti takové výpovědi, je zde jasně vidět posun role z hlediska čtenářů. Je zde vidět jasná poptávka po službě ze strany zákazníků knihovny. A knihovny by měly na takovéto pobídky reagovat, ne-li je předvídat... Clifford Lynch proto připomínal, že knihovny by se měly snažit využívat a zpracovávat jednotlivé případy vyhledávání a objednávání titulů, budovat z jejich historii určitou znalostní bázi, která by pomohla čtenářům se lépe v nabídce elektronického katalogu orientovat.

I některé další příspěvky byly neméně zajímavé: např. o oborově orientovaných a zaměřených gatewayích na Internetu (za všechny příspěvek ředitele právnické knihovny Univerzity v Oslo, pana Pal A. Bertnese či referát dr. Wilfrieda Enderleho z Univerzitní knihovny v Goettingenu) či o různých aspektech stěhování velkých knihoven (dr. Mirjam Foot z Národní knihovny v Londýně, Velká Británie, Charlotte Rohde z Královské knihovny v Kodani, Dánsko, a Mme Jacqueline Sanson z Národní knihovny v Paříži, Francie).

Protože program konference byl značně nabitý, z prezentací vystavovatelů se mi podařilo shlédnout pouze některé a vybíral jsem podle svého zaměření - stánky s informačními systémy (ExLibris a Aleph 500, Sirsi a Unicorn, ELiAS a Amicus). Dále vystavovali významní vydavatelé časopisů a jiných zdrojů v elektronické podobě (tato tématika byla mimochodem bouřlivě diskutována napříč celou konferencí) jako Blackwell's Book Services, ingenta Ltd., Kluwer Academic Publishers, Macmillan Reference Limited, Munksgaard International Publishers A/S, Dietmar Dreier, či společnosti zaměřené na aplikaci informačních technologií v knihovnách, např. 3M Svenska AB, Bell & Howell Imaging International, SPI Technologies aj.

Rovněž se podařilo navázat kontakty s řadou knihovníků - především dánských, navazujíce tak na měsíční pobyt v DNLB v Kodani předchozí měsíc, ale i z jiných evropských zemí: Belgie (European Parliament), Slovensko (Centrum VTEI) aj. S českými zástupci na LIBER konferenci jsem měl možnost si vyměnit pár slov až v poslední den setkání - účastnili se představitelé obou českých členů LIBER, dr. Vojtěch Balík, ředitel Národní knihovny ČR a dr. Ivana Kadlecová, ředitelka Knihovny Akademie věd ČR.

3. Závěrem

Celkově shrnuto: z konference jsem si kromě konkrétních poznatků (i když většinou o problémech pod obzorem, které nás teprve čekají) odnesl i potřebný pocit sounáležitosti k evropskému knihovnictví a soudím, že je velice důležité, aby nejen samotná tradice LIBER konferencí byla zachována, ale aby i naši knihovníci měli možnost se takových příležitostí účastnit. Přičemž nelze vždy spoléhat na externí finanční zdroje (jakým byl v tomto případě EFLC/LIBER grant). Tato investice se každé mateřské knihovně nepochybně mnohonásobně vyplatí. Jediným předpokladem je nebát se neznámého a solidní jazyková vybavenost (angličtina).


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno     ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.09.2019 09:00
TOPlist