Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Produkty společnosti Microsoft v českých knihovnách

Jaroslav Vyčichlo

V říjnu 1998 uzavřelo Ministerstvo kultury ČR se společností Microsoft tzv. Rámcovou smlouvu Microsoft Select 4.0 o dodávce softwarových produktů pro organizace svého resortu. Sdružení knihoven ČR převzalo garance a odpovědnost za šíření softwarových produktů Microsoftu v českých knihovnách uzavřením Prováděcí smlouvy s PVT a. s. v Plzni.

Smlouva byla Microsoftem potvrzena a od 1. 12. 1998 běží její dvouletá lhůta.

Smlouva SELECT dovoluje nákup softwarových produktů kterékoli knihovně v České republice bez ohledu na její příslušnost ke konkrétnímu typu knihovny a resortu. Zaručuje velmi výhodné finanční podmínky pro odběratele většiny softwarových produktů firmy Microsoft. Prodejní cena software zakoupeného prostřednictvím smlouvy dosahuje přibližně 10% původní ceny tzv. krabicového software.

Přihlášením a zaplacením katalogové ceny lze získat licenci také na software společnosti Microsoft, který byl případně instalován nelegálně, a užívání softwarového produktu tak legalizovat.

Distributorem software pro knihovny je výhradně plzeňský závod firmy PVT, a. s., sídlící na adrese Slovanská alej 30, 317 66 Plzeň. Objednávku lze uskutečnit prostřednictvím paní ing. Evy Maňhalové. Může být realizována poštou na výše uvedenou adresu, faxem na faxové číslo 019/7241013 nebo e-mailem na adresu eva.manhalovapvt.cz. Na prodeji se dále podílí a je možné jednat i s pí Ivou Kuželovou - e-mail: iva.kuzelovapvt.cz, Věrou Peškovou email vera.peskovapvt.cz a Jiřím Kuncem - e-mail: jiri.kuncpvt.cz. Licenční ujednání tedy i koupi licence na existující software má na starosti Martina Marková - martina.markovapvt.cz.

Objednávka bude vyřízena nejdéle během 21 dnů. Při případné nejasnosti v objednaných produktech se firma PVT spojí s objednatelem a dohodne nutné podrobnosti a upřesnění.

Veškeré podmínky prodeje softwarových produktů společnosti Microsoft jsou uvedeny ve firemních dokumentech a cenících vystavených na domácí stránce PVT a.s. na adrese: http://pvtplzen.pvtnet.cz/. Pro lepší orientaci v licenční politice společnosti Microsoft je možno využít internetovských stránek věnovaných této problematice na adresách - licenční politika: http://www.microsoft.com/CZE/referral/license/, jednotlivé produkty: http://www.microsoft.com/CZE/products. Objednaný software bude odběrateli podle jeho objednávky z PVT v Plzni dopraven poštou nejčastěji v kopii na jediném nebo několika CD ROM a dodavatel předpokládá, že odběratel zabezpečí instalaci na svá PC za pomoci vlastních nebo najatých místních odborníků. Dodavatel může zasáhnout svou pomocí ve prospěch odběratele jen v mimořádných případech, po předcházející dohodě a jeho odborný zásah je službou nadstandardní, provedenou mimo SELECT a za úhradu.

V případě, že odběratel instaloval software z nepůvodního nosiče, nebo legalizuje nákupem licence software firmy Microsoft již instalovaný na vlastních PC, bude mu licence zaslána poštou a odběratel ji uhradí prostřednictvím zaslané faktury, která bude obsahovat popis položky.

Vzhledem k sídlu distributorské firmy jsem byl pověřen za Sdružení knihoven ČR komunikací s PVT, a. s. v Plzni, kontrolou počtu odebraných softwarových produktů a mohu také přímo odpovědět na eventuální dotazy organizačního, případně věcného charakteru na e-mailové adrese vycichlosvkpl.cz nebo na telefonu 019/7226482.

Objednávky nezasílejte na adresu Sdružení knihoven ČR, na adresu SVK v Plzni, ani na adresu firmy MICROSOFT. Nemohly by být vyřízeny.

Protože smlouva běží déle než rok a půl, uvádíme dosavadní výsledky. Hodnocení je dáno interními kritérii Pováděcí smlouvy SELECT (viz tabulka - pouze v tištěné verzi).

Platnost Prováděcí smlouvy SELECT skončí 30. listopadu 2000. Sdružení knihoven uvažuje o jejím prodloužení na další dvouleté období, které by mělo plynule navázat na tuto smlouvu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist