Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ZÁSTUPCI KONSORCIA MOLIN SE SEŠLI V BRNĚ

S použitím zápisu dr. M. Bartoška zpracovala dr. M. Nádvorníková

Schůzka konsorcia MOLIN byla svolána 24.6. do Moravské zemské knihovny v Brně u příležitosti návštěvy reprezentanta americké Mellonovy nadace prof. Andrew Lasse na Moravě. Jednotlivé partnery konsorcia zastupovali: Bartošek, Kánská, Zajíček (Masarykova univerzita Brno), Kubíček, Jelínková, Sapáková (MZK Brno), Lošťáková, Slezáková (Univerzita Palackého Olomouc), Nádvorníková, Veličková, Lauko, Vojnar (VK Olomouc).

Projekt MOLIN se chýlí ke konci, byla tedy příležitost k prvnímu bilancování. Všichni členové konsorcia a koordinátoři pracovních skupin dodali s předstihem podklady za své instituce podle jednotné osnovy. (Zpráva za VK Olomouc je otištěna v tomto čísle.) Z nich pak RNDr. Miroslav Bartošek sestavil pracovní verzi souhrnné zprávy. Projednávání jejího textu bylo hlavní náplní brněnského setkání. Účastníci vyjádřili zásadní souhlas s podklady, byla však doporučena určitá upřesnění a doplňky.

Do první části (Vyúčtování projektu) doplní jednotliví partneři finanční prostředky z jiných zdrojů, než grant Mellonovy nadace (jiné nadace - např. Soros, prostředky z vlastních rozpočtů). Cílem je vytvořit celkový obraz o prostředcích vložených do projektu. Z grantu Mellonovy nadace zbývá utratit cca 55.000 $ jako druhou splátku na ALEPH v VK Olomouc. Platba je podmíněna ukončením bezchybné konverze bibliografických záznamů v VKOL firmou ExLibris. Předpokládaný termín je podzim '99. Ani eventuální menší časový posun by pro Mellonovu nadaci nebyl překážkou pro úspěšné ukončení projektu v termínu - do konce roku 1999. Také v oddílu Časový průběh řešení byla konstatována drobná opomenutí, zbývající akce či aktivity členové konsorcia doplní.

Závěrečnou zprávu pro Mellonovu nadaci bude sestavovat prof. Lass. Předložené podklady považoval po faktografické stránce za dostatečné. Ale uvítal by doplnění určité autoreflexe, charakteristiku dopadů projektu v dané knihovně, různé podněty, náměty, kritické a sebekritické postřehy. Zvláště se obracel na VK Olomouc, která jako jediná řešila otázku nového softwaru - implementaci ALEPHu. Získala také zkušenost, že některá zdržení měla v konečném výsledku pozitivní efekt.

Partneři konsorcia MOLIN projevili zájem na neformální spolupráci i po skončení projektu. V podkladových zprávách navrhli celou řadu oblastí kooperace: problematika knihovnikcých systémů a technologií, koordinace akvizice, další sjednocování popisu dokumentů, výraznější zapojení do aktivit kolem národního souborného katalogu, sdílená katalogizace. Do výhledové spolupráce knihovny zahrnou přesnější profilování služeb v Brně a Olomouci, rozvoj služeb typu electronic document delivery, vytvoření výukového centra MOLIN pro další vzdělávání knihovníků.

MU Brno a UP Olomouc připravují vydání aktualizované verze Anglicko-českého a česko-anglického knihovnického slovníku. Bylo schváleno vydat jej za podpory MOLIN a zároveň byla doporučena snaha o získání grantových prostředků (MK ČR, Soros) pro tento účel. Podrobněji byl rozebrán záměr obou univerzit zřídit výukové centrum MOLIN pro další vzdělávání knihovníků. Mezi účastníky schůzky měl záměr pozitivní ohlas, vyslovili souhlas s rozvíjením těchto aktivit pod hlavičkou MOLIN.

Konsorcium MOLIN se přihlásilo k organizaci semináře CASLIN Pew '2000, který se tudíž bude konat na Moravě. Předběžný termín byl opět stanoven na přelom května a června (28.5.-1.6.). Po technicko-organizační stránce budou seminář zajišťovat vědecké knihovny, programová stránka bude záležitostí univerzit, při čemž prof. Lass pomůže vybrat a zajistit v USA hlavního lektora k nosnému tematu. Prof. Lass také přislíbil vyvinout úsilí o zahraniční finanční podporu, MOLIN by se měl pokusit o grant. Kromě hlavního tematu, které teprve bude upřesněno, by na program semináře mělo být opět zařazeno manažerské školení i pokračování CASLINu, zvláště aktivit kolem souborného katalogu.

V závěru jednání informoval dr. Kubíček o velmi rychle pokračující výstavbě nové budovy Moravské zemské knihovny. Dr. Kánská hovořila o připravované výstavbě nové knihovny filozofické fakulty MU.

Dohodnuté úkoly, které vzešly z jednání konsorcia MOLIN se týkají především aktualizace souhrnné zprávy a přípravy semináře CASLIN 2000, ale postihují také rozvoj a dokončování probíhajících aktivit MOLIN.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist