Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

TECHNIKA JE VÝZVOU A PŘÍLEŽITOSTÍ PRO ORGANIZAČNĚ-TECHNICKÝ PERSONÁL

Marshall A. Berger

Rozvoj technologií v akademických i veřejných knihovnách vytváří nové a neočekávané výzvy pro celý personál. Počáteční zájem se týkal toho, jak se pracovníci nové technologii dokážou přizpůsobit. Vznikly otázky kolem schopnosti zaměstnanců učit se a užívat novou techniku. Nicméně se ukázalo, že přechod od klasických katalogů a katalogizačních lístků k počítačům a tiskárnám je snadnější, než většina knihoven očekávala.

Osazenstvo knihoven, navzdory všeobecnému přesvědčení, se se změnami potýká stejně, jako zbytek lidstva. Zpočátku se většinou objeví mírné rozrušení až nespokojenost, ale pak se prostě lidé přizpůsobí. To není technologie, co na nás má tak silný vliv: to je změna našich rolí v systému knihovny. To je výzva tradicím a eliminace některých starých standardů či zvyků.

Zhruba před deseti lety se počítače v knihovnách objevovaly pouze v oddělení katalogizace nebo na stolech sekretářek. Menší knihovny zaměstnávaly jednoho knihovníka a snad jednoho technického pomocníka pracujícího s počítačem. Hlavní pracovní náplní organizačně-technického personálu byly služby u výpůjčního pultu, ukládání knih nebo třídění denní pošty. Knihovníci věnovali svůj čas akvizici, katalogizování, rešerším, profesionálnímu rozvoji, referenčním službám. Organizačně-techničtí pracovníci se jen zřídka účastnili společných diskusí nebo nějak ovlivňovali knihovní konvence. Knihovníci byli profesionály a technický personál byl spíše personál pomocný v nepříliš kladném smyslu slova. Tradice často těmto zaměstancům stavěla překážky na cestě k dalšímu vzdělávání, které jakoby bylo rezervováno jen pro knihovníky.

Revoluce

Během let nastaly revoluční změny ve vztazích mezi knihovníky a jejich "technickými" kolegy. Nová zařízení silně ovlivnila všechny aspekty pracovního prostředí knihoven. "Rád vzpomínám na televizní zprávu o jednom vládním výzkumu z 80. let, který se týkal stresujících faktorů v různých povoláních. Podle této studie nejméně stresující zaměstnání v USA je práce v knihovně. Pochybuji, že dnes by výzkum dospěl ke stejným výsledkům". Knihovny zajišťují svým příznivcům přístup do virtuálního oceánu informací. Elektronické informace na CD-ROM a získávané prostřednictvím internetu jsou vysoce žádané a přibývají neuvěřitelnou rychlostí. Knihovny se musejí naučit novým způsobem připravovat a prezentovat své materiály.

Mnoho knihoven nemůže najímat další knihovníky, kteří by se zabývali novými technologiemi a zařízením; místo toho zvyšují či mění odpovědnost stávajícím zaměstnancům. Knihovníci tráví více času s novou technikou a přenechávají své někdejší povinnosti organizačně-technickému personálu.

V akademických i veřejných knihovnách nastal příliv zaměstnanců, kteří jsou označováni jako technický asistent, počítačový specialista, knihovní technik. Stoupá počet knihoven, které potřebují expertízy počítačových zařízení i programů a mnohdy se již mohou s tímto úkolem obrátit na vlastní technické odborníky. Také zácvik knihovníků na práci s novým vybavením mohou tito lidé zajistit přímo na místě a v určeném nejvhodnějším čase. Technici nebo techničtí asistenti jsou nyní členy řady oddělení knihoven.

Členové takto vzniklé nové profese pořádají vlastní odborné schůzky a konference. Zakládají vlastní organizace a pořádají debaty u kulatého stolu.

Nové standardy

Změny probíhající nyní v knihovnách uvolňují prostor pro nové standardy, které se týkají technicko-organizačních pracovníků. Ti se musejí naučit sdílet odpovědnost s ostatními a pracovat novými způsoby. Technický personál se dostává do nového postavení a přebírá novou odpovědnost. Akceptování těchto "nových profesionálů" možná není snadné, ale je základem kvalitní práce.

Technický personál možná nikdy nedosáhne stejného finančního ohodnocení jako knihovníci, ale to nesnižuje jeho skutečnou cenu. Jsme na jedné lodi. A snášíme společně podmínky plavby, ať svítí slunce nebo je bouře. Tento věk elektroniky zvyšuje naši vzájemnou závislost. Budou-li knihovníci s technickými pracovníky partnersky spolupracovat, dojde k obohacení všech pracovních aspektů knihovny.

Akceptace organizačně-technických zaměstnanců jako knihovních profesionálů a umožnění jejich odborného růstu je jedna z mnoha výzev, která vznikla jako důsledek technické revoluce.

Mnoho menších knihoven ještě stále pociťuje efekt této revoluce a vidí změny. V konečném důsledku diferencované role knihovníků a organizačně-technických pracovníků modelují vztahy na pracovišti. V některých knihovnách může být obtížné překonávat staré postoje. Ale jen týmová práce je klíčem k uskutečnění změn, které jsou před námi. A ta je také známkou skutečné profesionality.

Zkvalitnění knihovního prostředí je pouze jedna z mnoha odměn pro knihovníky. Práce s novou technikou zvyšuje možnosti profesionálního vývoje a osobního růstu. A naše vzdělávání se odrazí v kvalitnějších službách pro veřejnost. Máme příležitost zajišťovat pro naše uživatele široké spektrum informací i služeb. Ale musíme tuto příležitost umět využít. Je třeba těsněji spolupracovat a dělit se o znalosti.

Možnost polupráce a společné odpovědnosti činí naši práci příjemnější a méně stresující. Když všechen personál bude pracovat jako jeden tým, bude pociťovat výhody každý jeho člen.

Nezbytnost a kontroverze

"Nezbytnost je matkou vynálezu" a "kontroverze je matkou diskuse". Není možné aplikovat všechny náměty zde zmiňované ve všech knihovnách. Nelze předpovídat, v jakém rozsahu bude organizačně-technický personál přijímán knihovníky-profesionály. Možná, že tradice držet se starých cest bude příliš silná. Akademické knihovny uspokojují odlišné požadavky než knihovny veřejné; a naopak - akdemické knihovny mají jiné nároky než veřejné knihovny. Jeden fakt zůstává neměnný: brzy každá knihovna v USA bude mít vlastní zkušenosti s tímto problémem.

Jako zamětnanci knihoven se učíme novým způsobům využití techniky a uvědomujeme si závislost naší práce na práci druhých. Je to vzrušující čas pro knihovny i jejich osazenstvo. S trochou štěstí knihovníci a organizačně-techničtí pracovníci budou získávat zkušenosti společně, jako jeden tým, kde jsou si všichni rovni.

(Text je uveřejněn se souhlasem autora.)


Tento článek byl původně publikován v American Libraries v březnu 1997 v č. 3. Nyní jej naleznete i na adrese:
http://www.lib.rochester.edu/ssp/articles/techchal.htm
(Autor článku je síťový manažer a člen organizačně-technického týmu v Southern Oregon University Library v Ashlandu v Oregonu, USA.)


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 21.02.2020 08:48
TOPlist