Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SUPPORT STAFF

Naďa Smékalová

Následující příspěvek potřebuje stručné uvedení do problematiky, které se týká, a též do terminologie. Jde o postavení organizačně-technického personálu v hierarchii pracovníků knihoven. Zdá se, že toto téma je, alespoň v USA, velmi živé, jak dokazuje množství příspěvků, které lze najít na internetu, a také skutečnost, že tito pracovníci založili vlastní organizaci. Jde o Library Support Staff Resource Center (LSSRC), které vzniklo v létě 1995 z iniciativy Marthy Parsons a Waltera F. Nickesona. Oba lze profesionálně zařadit mezi tzv. organizačně-technický personál knihovny. Zmíněná organizace se snaží zmapovat široké pole působnosti těchto pracovníků, změny a vývoj probíhající v jejich profesi, možnosti vzdělávání. Umožňuje vzájemnou komunikaci těchto lidí, informuje o publikacích, o konferencích a pracovních setkáních, technických novinkách...

Kdo vlastně jsou všichni ti, které označujeme jako "support staff".
Tito lidé se účastní na různých úrovních snad všech operací v knihovnách. Mohou knihovny řídit nebo mohou přispívat svými expertízami v různých specifických oblastech. Mohou se zabývat rutinními aktivitami nebo dohlížet a vést ostatní personál. Je těžké, či spíše nemožné jejich činnost zobecnit, najít všezahrnující popis jejich práce. Šířka a komplexnost jejich povinností je závislá na pozici, velikosti a typu knihovny, kde pracují a každá organizace má své vlastní potřeby, cíle či poslání.

Jak je jejich pracovní místo označováno.
Najít pro tyto pracovníky nějaké všeobecně použitelné označení v rámci knihovny je stejně obtížné jako vymezit jejich pracovní náplň. Jsou označováni jako knihovní asistenti, knihovní úředníci, knihovní technici, knihovní specialisté, informační specialisté, audio-vizuální technici, neknihovníci někdy i v rámci instituce jako neprofesionálové či subprofesionálové, proti čemuž se však ozývají protestní hlasy.
V tomto překladu budeme nejčastěji užívat poněkud dlouhý, ale zřejmě nejvýstižnější termín organizačně-technický pracovník. V originále je důsledně používáno spojení "support staff", které by však v doslovném překladu asi neodpovídalo našim zvyklostem. Otrocky přeloženo bychom museli použít buď termínu pomocný personál, což je v našich podmínkách vyčleněno spíše pro nekvalifikované síly, nebo podpůrný personál, což zní dosti nezvykle. Proto se autorka inspirovala Katalogem prací z r. 1996, kde označení organizačně-technický pracovník je významově nejblíže anglickému "support staff". Na WWW stránkách newyorské Bobst Library je termín support staff definován negativně, jako personál, jiný než akademický či administrativní, což jen svědčí o neuchopitelnosti tohoto výrazu.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: ZAVŘENO ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 03.04.2020 11:17
TOPlist