Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ŠKOLENÍ VÝPŮJČNÍHO ODDĚLENÍ

Vladimír Klásek

Chce-li někdo informovat ostatní o jakékoliv akci, měl by ve svém sdělení obvykle napsat tyto základní údaje - co se konalo, kdo tam byl, kdy se to událo, kde se to událo, proč se to událo, jaké to bylo a kolik to stálo. Běžná novinářská praxe ... Takže vzhůru do toho.

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Ve Vědecké knihovně v Olomouci probíhalo školení pracovníků výpůjčního oddělení knihovny na nový knihovní počítačový systém Aleph 500. Nový Aleph 500 v VK Olomouc již částečně fungoval předtím, ale pouze v oddělení zpracování fondů. Pracovníci tohoto oddělení už byli zaučeni a popis v tomto systému ovládali. Výpůjční oddělení však s tímto systémem ještě nikdy nepřišlo do styku, byla to tedy premiéra. A nejen pro ně. Verze Aleph 500 se poprvé zavádí v České republice právě ve Státní vědecké knihovně v Olomouci. V některých jiných knihovnách mají nižší verzi, Aleph 300, ale také se chystají v závěsu za VK Olomouc na tuto vyšší verzi.

Mimochodem, říká se, že chcete-li hned na začátku nějakého sdělení ostatní zaujmout, předneste nějakou humornou historku či vtip vztahující se k tématu. Ovšem slyšeli jste už někdy něco humorného o Alephu 500? Já také ne. Snad jen někteří škarohlídové brali jako vtip ten fakt, že Státní vědecká knihovna v Olomouci by byla schopná přes prázdninové období přejít ze starého dosluhujícího systému FoxPro na nový moderní Aleph 500 bez nějakých větších problémů a uvítat na začátku září své uživatele po novém.

CO - KDO - KDY - KDE- PROČ - JAK - ZA KOLIK

Kdo byl účastníkem tohoto školení? Nebylo nás málo. Především to byli školitelé, v tomto případě spíše školitelky, zástupkyně izraelské firmy ExLibris se zastoupením v Budapešti, paní Emöke Horváth a její kolegyně Edit Naszádos. Dále pak pracovníci oddělení automatizace knihovny. A také v nejhojnějším zastoupení ti, kterých se to nejvíce týkalo, ti, kteří se vše měli naučit, tedy pracovníci oddělení půjčovních služeb. V pozadí pak další pracovníci knihovny podílející se na přípravě technického a organizačního průběhu školení, a také ředitelka knihovny pevně doufající ve zdárný průběh jak školení, tak praktické aplikace nabytých vědomostí v knihovnické praxi v zářijovém ohni.

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Termín školení bylo původně velice obtížné sladit. Zcela přirozeně se tu střetávaly časové možnosti zástupců firmy ExLibris a časové možnosti pracovníků knihovny. Především pak stále s ohledem na ten fakt, že knihovnu nebylo možné jen tak uzavřít pro veřejnost na nějakou delší dobu. A to i přesto, že vzhledem ke školícím potřebám a zavádění nového systému by na tom nebylo nic divného. Ale nakone zvítězila snaha vyhovět co nejvíce uživatelům knihovny, a knihovnu nechat otevřenou v celém průběhu měsíce července, byť s omezeným provozem. Samotné školení proběhlo ve dnech 29.6. až 2.7.1999 vždy od 9 do 16.30 hodin a pracovníky výpůjčního oddělení u výpůjčních pultů pro čtenáře nahradili obětavě jiní pracovníci knihovny.

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Celé školení se uskutečnilo v druhé, administrativní budově Státní vědecké knihovny v Ostružnické ulici. K dispozici nám bylo příjemné prostředí zasedací místnosti knihovny. Vzhledem k počtu lidí a techniky místa jistě nebylo nadbytek, ale vše se prostorově zvládlo bez problémů. Jen nám občas ve chvílích přestávek bylo líto, že musíme v tom krásném červencovém počasí být v uzavřené zatemněné místnosti. Přece jen trošku sluníčka by nebylo špatné, ale užije si ho člověk při práci v knihovně? Také moc ne.

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Vědecká knihovna v Olomouci měla díky finanční podpoře Mellonovy nadace dostatek finančních prostředků na nové počítačové a systémové vybavení. Proto zbývalo vložit ještě to neméně důležité, a to entuziasmus a snahu lidí, kteří s Alephem budou pracovat. Pak vznikne soulad lidí a techniky, který v konečné fázi slouží uživatelům knihovny.

Věděli jsme, že to nebude vůbec jednoduché. Přece jen jsme byli dosud v knihovně zvyklí na trochu něco jiného, co se týká knihovního počítačového systému. Dosavadní FoxPro sice už dosluhoval a začínal mít své mouchy, ale vzhledem k tomu, že byl před lety takzvaně šit knihovně na míru, byl pro obsluhující pracovníky velice jednoduchý a velice přívětivý. Aleph, a konkrétně Aleph 500, je přece jen vyšší univerzálnější systém, kerému se musíme spíše přizpůsobovat my, a je obtížnější vniknout napoprvé do jeho tajů. Nabízí na jedné straně velice široké možnosti, na které jsme dosud nebyli zvyklí, a na druhé straně se my někdy musíme vzdát určitých představ, které jsme například o přívětivosti systému měli. Vyšší univerzálnost systému Aleph a s tím související propojitelnost a dosažitelnost v rámci republiky je v tomto případě daní dosavadního pohodlí starého lokálního přizpůsobeného systému.

Nicméně byli jsme rádi, že jsme v rámci instalace Alephu 500 ve výpůjčním procesu byli první knihovní vlaštovkou, a proto jsme, dá se říci s chutí a bez větších obav, školící anabázi podstoupili.

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Celé školení na Aleph 500 mělo v podstatě jednotnou formu. Paní Emöke Horváth přednášela anglicky, pan Martin Vojnar vyjasňoval různé problémy a především tlumočil, a ostatní pracovníci výpůjčního oddělení spolu s pracovníky automatizace seděli většinou ve dvojicích u obrazovek svým počítačů. Paní Emöke Horváth předváděla názorně jednotlivé operace systému Aleph 500 pomocí projektoru napojeného na její počítač přímo na promítací plátno. Šlo především o výpůjční operace. Mohli jsme se tak názorně přesvědčit o výhodách a nevýhodách systému, přednostech a problémech, univerzálnosti, přívětivosti a tak dále. To vše samozřejmě z našeho prvního pohledu a zkušeností. Naštěstí jsme si vše mohli prakticky zkoušet na svých monitorech, mohli jsme se okamžitě ptát na různé záludnosti a nejasnosti, a proplouvat tak postupně k dalším a dalším krokům. Půjčování, vracení, registrace, prolongace, zamlouvání, hledání, ... to vše samozřejmě po novém. Ze začátku bylo vše obtížnější a pomalejší, ale postupně jsme získávali čím dál lepší přehled. Snad i určité nadšení pro věc, projevující se zkoušením různých operací i v době přestávek těch několikahodinových maratonů.

Bylo jen škoda, že mnohé operace se opravdu ve své praktičnosti mohly vyzkoušet až v srpnu, kdy je jednak kvůli zavření knihovny větší klid a čas, ale také hlavně proto, že mnoho se ještě muselo v oddělení automatizace dopracovat, dokončit, vyzkoušet, vysvětlit, zesouladit ... neboli převést z oblasti krásné teorie do bezchybné praxe. Včetně různých problémů, které vždy vyvstávají na poslední chvíli a nikdo je nečeká. Které se objevují a zdají se nepřekonatelné, a postupně se nakonec vyřeší.

Jak dopadly veškeré naše představy a snahy, to stejně prověří v konečné fázi plný provoz výpůjčního oddělení knihovny na podzim. A obávanými kritiky, kteří Vám nikdy nic nedarují, budou čtenáři. Pro ně se to ale všechno přece dělá ...

CO - KDO - KDY - KDE - PROČ - JAK - ZA KOLIK

Ale takové otázky se přece ve slušné společnosti nekladou ...


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: ZAVŘENO ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 03.04.2020 11:17
TOPlist