Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Knihovna pro XXI. století

Z materiálů MZK sestavila Hana Študentová

Každý typ knihovny má charakteristické rysy a vývoj, který nelze vždy zcela předvídat. Jak by měla vypadat vědecká knihovna pro XXI. století? Je vize brněnské knihovny tou správnou vzhledem ke svému poslání, zaměření služeb a skladbě uživatelů?

Dne 16.10.1998 proběhlo za účasti ministra kultury Pavla Dostála slavnostní položení základního kamene novostavby Moravské zemské knihovny v Brně. Společným úsilím Magistrátu města Brna, knihovny a Masarykovy univerzity byla zahájena čtyřletá etapa směřující k otevření nové knihovny.

Dosavadní tři knihovny

  • Univerzitní knihovna na Kounicově ulici,
  • Technická knihovna se sídlem na Veveří,
  • Pedagogická knihovna na Solniční

nahradí jedna nová, která by měla zachovat výhody specializovaných knihoven a umožnit rozšíření služeb jako celku.

Jedna univerzální a dvě specializované knihovny sloučené v roce 1958, se vzájemně doplňují. Spolu s vysokoškolskými fakultními, akademickými a jinými úzce specializovanými knihovnami dalších odborných institucí usiluje MZK o naplnění vzájemně doplňujícího se systému.

Vědecká knihovna patřila vždy na významné místo ve struktuře brněnských institucí. Její počátky jsou spojeny s rokem 1808, až od roku 1900 byla ustavena jako samostatná instituce pod názvem Zemská knihovna moravská.

V současné době, kdy MZK působí ve třech pronajatých budovách, má více než třetinu z celkového téměř 4 mil. knihovního fondu umístěnou v šesti vzdálených depozitářích. Roční přírůstek MZK činí 26 tis. knih a časopisů, 20 tis. speciálních druhů technické literatury. Knihovna uchovává velké sbírky historických rukopisů, prvotisků a starých tisků. Ročně je v MZK půjčováno přes půl milionu knih, časopisů a jiných materiálů. To vše více než 35-ti tisícům čtenářů, což představuje více než 300 tisíc návštěv.

Významným krokem v zajištění stavby nové knihovny bylo společné Prohlášení, potvrzené slavnostně 1.7.1994 rektory všech šesti brněnských vysokých škol, primátorem města a ředitelem MZK. Výzva Parlamentu ČR i příslušným ministerstvům, důsledný tlak ze strany Magistrátu města Brna se neminuly účinkem.

V prosinci 1994 byla vyhlášena a v březnu 1995 vyhodnocena architektonicko- urbanistická soutěž. Veřejná anonymní soutěž byla obeslána 34 návrhy architektonických kanceláří, z nichž mezinárodní porota vybrala studii zpracovanou firmou ONEX, s.r.o., Praha. Upřesněním systému a koncepce nové knihovny byla pověřena pracovní skupina z odborníků v oblasti knihovnictví, zastupující brněnské vysoké školy a knihovny.

V roce 1996 byla zpracována studie novostavby a konečně v roce 1997 byly ve státním rozpočtu vymezeny účelové prostředky k zajištění projektů pro územní řízení a stavební povolení. Zároveň byla zadána studie interiéru. Státní rozpočet pro rok 1998 již zahrnoval zahájení vlastní stavby.

Novostavba MZK se bude nacházet ve středu města v sousedství vysokých škol - pěti fakult MU a VUT. Nová knihovna zahrnuje tři podzemní a devět nadzemních podlaží. Objekt je rozdělen do čtyř celků - sklady knižního fondu, trakt kanceláří, studoven a prostor pro veřejnost. Kromě skladů se jednotlivé části ve styčných bodech prolínají.

Rozpočet stavby zahrnuje cca 498 mil.Kč, náklady na projektovou dokumentaci téměř 31 mil.Kč. Pozemek v hodnotě několika desítek mil.Kč přidělilo město Brno darem jako vklad k výstavbě vědecké knihovny.

Základní cíle využití vědecké knihovny:

  • rozšíření a zkvalitnění služeb uživatelům
  • řešit otázku soustředěného uložení a zpřístupnění knihovního fondu
  • umožnit koordinační funkci knihovny
  • umožnit spolupráci s knihovnami v knihovnicko-informačním systému.

Nově vznikající moderní knihovna s optimálním provozem pro studium, správu i ochranu uložených fondů, s hospodárně řešeným provozem se také neobejde bez mimobrněnských depozitářů pro uložení méněobratových titulů. Nelze zpřístupnit veškeré dosavadní fondy k volnému výběru uživateli, což by nebylo technicky reálné ani účelné.

Budova nové knihovny bude mít kapacitu cca 600 studijních míst, centralizovanou půjčovnu a sklady pro 5 mil. svazků.

Časová představa čtyř let do otevření nové knihovny pro veřejnost je velmi krátká ve srovnání, kolik práce knihovníků je třeba vložit do zpracování jednotlivých postupů činnosti brněnské MZK v nových podmínkách. Základním faktorem rozvoje informační společnosti jsou nové poznatky. V procesu digitální revoluce, která výrazně ovlivňuje naši práci a život, bude mít rozhodující význam způsob, jakým dokážeme s informacemi nakládat. Knihovny jsou zárukou dostupnosti informací. Obzvláštní odpovědnost mají knihovny s povinným výtiskem, t.j. Národní knihovna v Praze, MZK v Brně a SVK v Olomouci.

Přejeme brněnským kolegům úspěšnou realizaci stavby a těšíme se na otevření nové, moderní knihovny v Brně.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno       *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2020
Aktualizováno: 25.02.2020 08:50
TOPlist