Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

ZALOŽENÍ ARCIBISKUPSKÉHO MUZEA V OLOMOUCI

Emilie Dohnalová

Místa, která jsou obdařena svojí vlastní kulturní identitou, jsou schopna autonomního kulturního rozvoje, aniž by byla závislá na impulsech přicházejících z centra. Tak tomu bylo v řadě evropských regionů od raného středověku, nejdříve v Itálii a s něčím obdobným se setkáváme v novější historii i v Americe. Tato myšlenka, tak dobře se hodící od nepaměti právě pro Olomouc, probleskovala takřka ze všech projevů při slavnostním zahajování nové sezony v románském paláci, které se konalo 30. dubna 1998.

Zahájení bylo netradiční. Souviselo s otevřením výstavy souboru kopií světoznámých mozaik vzniklých v průběhu 5. - 6. století v starokřesťanských chrámech v italské Ravenně a vystavované nyní v biskupské residenci, která byla postavena v první polovině 12. století pro biskupa Jindřicha Zdíka v Olomouci. Návštěvníci mají možnost shlédnout pozoruhodnou výstavu díky spolupráci olomouckého aribiskupství se zdejším Muzeem umění a Italským kulturním institutem v Praze.

Na veřejnosti se tak poprvé presentuje Arcibiskupské muzeum, jehož formální vznik byl završen necelou hodinu předtím podpisem smlouvy mezi církví a státní organizací, v tomto případě Muzeem umění, jehož součástí se Arcibiskupské muzeum stalo. Slavnostní akt se konal v arcibiskupské residenci a dokument podepsali Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský a doc. PhDr. Pavel Zatloukal, ředitel Muzea umění Olomouc za přítomnosti apoštolského nuncia, ministra kultury ČR a řady dalších oficiálních osobností a několika desítek čestných hostí. S úspěchem tak byla ukončena jednání mezi církví a státem, která slibují do budoucna mnoho dobrého nejen pro Olomouc. V Arcibiskupském muzeu dá církev k dispozici svoje kulturní bohatství, nashromážděné během dlouhých staletí a státní organizace se postará o zajištění patřičného servisu. Něco podobného za minulého režimu nepřicházelo v úvahu. Je to však řešení logické, poměrně jednoduché a hlavně za platné legislativy jedině možné, má-li se dosáhnout situace, která bude pro celou kulturní veřejnost nepochybně prospěšná.

Vytvořením arcibiskupského muzea se naplňují snahy minulých generací, které si byly vědomy toho, že církev disponuje hodnotami, jež z řady důvodů v mnoha případech i bezpečnostních, nelze zveřejnit. Proto zůstávaly trvale nepřístupné a prakticky neznámé. I když snahy řešit tyto problémy zde rozhodně byly, oboustranně přijatelného kompromisu se nepodařilo dosáhnout. K prvnímu pokusu, bohužel neúspěšnému, patřil velkoryse koncipovaný projekt zpřístupnění románského paláce v 80-tých letech minulého století. Tehdy se věřilo, že jde o pozůstatek honosného sídla údělných knížat, v němž přišel o život poslední král z Přemyslovského rodu. Toto místo bylo zároveň památkou na dávnou národní a státní suverenitu v poněmčelém městě. V souvislosti s regotizací dómu, provedenou za arcibiskupa kardinála Fürstenberga, byla proto zkrácena kaple sv. Anny přiléhající ke katedrále, aby se získalo místo pro vchod do křížové chodby a v rohu rajského dvora bylo postaveno točité schodiště, aby se návštěvník mohl dostat k oknům nedlouho předtím objeveného paláce. Tím ovšem plány na zpřístupnění památky skončily - účelu nebylo dosaženo. Jinou cestou se za obdobným cílem vydal v r. 1934 vlastenecky orientovaný kněz, ThDr. Josef Kachník, děkan svatováclavské kapituly a emeritní profesor Karlovy univerzity v Praze i teologické fakulty v Olomouci. Během relativně krátké doby se mu díky jeho postavení podařilo v budově kapitulního děkanství zřídit tzv. Dvoranu Přemyslovců. Památník upomínající zejména na tragickou událost r. 1306 se těšil mimořádné popularitě a třebaže byl prodchnutý národním duchem, přečkal celou okupaci a zanikl teprve nedlouho po únoru 1948, když budova musela být předána obnovené univerzitě. Potřetí se tzv. Přemyslovský palác, prohlášený v r. 1962 za Národní kulturní památku, dostal do popředí veřejného zájmu v průběhu památkové rekonstrukce, zejména v 70-tých a 80-tých letech, když byl provozně začleněn do Vlastivědného muzea. Finančně i odborně náročná akce byla ukončena v r. 1988 a od té doby památka skutečně slouží svému účelu.

Arcibiskupské muzeum tedy rozhodně má v Olomouci na co navázat. Jeho koncepce však šíří svého záběru i celým svým pojetím zamýšlí být daleko univerzálnější, než jak jsme byli zvyklí. Předpokládá se, že muzeum bude jakýmsi kulturním centrem. Kromě historie a umění má být v okruhu jeho zájmu rovněž literatura, umění dramatické a filmové, právě tak jako filosofie a teologie. Toto široké spektrum je v našich poměrech ojedinělé. Snad je to jakési blýskání na časy signalizující stoupající kulturní úroveň města, jak to už předtím naznačoval např. tradičně vysoký standard knižních výstav "Libri" a podzimního festivalu duchovní hudby nebo znovuotevření Kabinetu grafiky, či letošní olomoucký úspěch v divadelní soutěži "Cena Thálie 1997".

Realizace proklamovaného záměru ovšem nebude jednoduchá a ani ne rychlá a levná. Rozsáhlou budovu kapitulního děkanství, která restitucí byla navrácena, se církev rozhodla dát k dispozici pro muzejní účely. Objekt, který stále ještě slouží univerzitě, bude vyžadovat dokončení památkové restaurace. Jistě se vyskytnou i další investice, které by bez státních dotací byly nemyslitelné. Nicméně výsledný efekt rozhodně bude stát za to. Vždyt jde o jedno z nejkrásnějších míst staré Olomouce, které si dodnes podrželo atmosféru dávného sídelního hradu olomouckých Přemyslovců, moravského protějšku pražských Hradčan.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist