Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

Projekt MOLIN


1. Celkové obecné zhodnocení projektu

 • sloučení knihoven vědeckých a univerzitních do společného konsorcia a rozvoj národní knihovní sítě v rámci projektu CASLIN
 • vytvoření virtuálního katalogu z katalogů knihoven pod systémy TINLib a ALEPH zásluhou týmů Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Spolupracovali rovněž techničtí pracovníci MZK Brno a SVK Olomouc, kteří specifikovali parametry ALEPH 300 a 500. I když vývoj prohlížeče ATpar probíhal v prostředí MOLINu, jeho využití a význam MOLIN daleko přesahuje
 • přechod Národní knihovny ČR, MZK Brno a VK Olomouc na systém ALEPH 500 (VKOL má systém nainstalovaný, NK a MZK přejdou od ALEPH 300 na ALEPH 500). Homogenní softwarové prostředí u tří odběratelů celostátního povinného výtisku vytvoří dobrý předpoklad pro kompletní českou národní bibliografii-knihy. Mezi těmito největšími českými knihovnami může fungovat sdílená katalogizace bez rozhraní; jednotný software přinese integraci MOLINu se systémem CASLIN klasik, především s Národní knihovnou
 • aplikace nových standardů (VKOL již v uplynulém období akceptovala AACR-2 a ISBD; s implementací ALEPHu přechází na UNIMARC)
 • řešení organizačních problémů v akvizici (VKOL vydává koordinační seznam zahraničních periodik objednaných na rok ... na území Olomouce)
 • organizování profesionálních aktivit (konsorcium MOLIN organizovalo čtvrtý seminář CASLIN PEW -Libraries of the Future, červen 1997, Kouty nad Desnou; spolupořadatelem byla VKOL)
 • stabilní výměna zkušeností mezi MZK Brno a VK Olomouc
 • v r. 1998 se opakovaně pracovníci VKOL seznamovali v MZK Brno s ALEPHem 300
 • v r. 1999 naopak pracovníci MZK vícekrát v VKOL shlédli předvedení ALEPH 500

2. Vliv projektu MOLIN na VKOL

3. Harmonogram - popis hlavních dosažených výsledků z pohledu VKOL

10.4.1997
výběrové řízení na knihovní systém: vítězem se stal RAPID Library,firma Kosmotron, Hodonín; výběr byl podmíněn doporučeními specifikujícími další rozvoj RAPIDu

16.9.1997
RAPID shledán jako nevyhovující pro podmínky VKOL

18.9.1997
z ExLibris vyžádána aktuální cenová nabídka

11.11.1997
setkání zástupců VKOL a ExLibris na MK ČR; konkretizace podmínek dodávky systému, definitivní rozhodnutí o výběru ALEPH 500

listopad 1997 až březen 1998
jednání s ExLibris o podpisu smlouvy

březen 1998
jednání a podpis smlouvy s firmou Digital na server
vypracován projekt Optimalizace postavení VK Olomouc v rámci konsorcia MOLIN - podán se žádostí o grant Sorosově nadaci

duben 1998
podpis smlouvy s firmou ExLibris -za vydatné pomoci prof. Lasse (byly prosazeny tyto požadavky VKOL: lokalizace do českého jazyka, konverze dat ze systémů CDS/ISIS a FoxPro do ALEPH 500, změna způsobu akceptance systému, funkčnost systému odpovídá požadavkům stanovených CASLINem)

30.4.1998
dodán server od fy Digital pro operační systém UNIX

červen 1998
na 5. semináři CASLIN Knižnice bez hraníc ve Vysokých Tatrách oznámen přechod od Rapidu k ALEPH 500

13.-14.7.1998
instalace ALEPH 500

15.-16.7.1998
systémové školení

září 1998
vzorek konvertovaných dat (20.000 bibliografických záznamů z databáze MAKS), obsahoval řadu chyb
přiznán grant Sorosovy nadace ve výši 46696 USD

16.10.1998
výběrové řízení na nákup počítačů -zvítězila firma Meridian Computer Systems, s.r.o.

24.-27.11.1998
školení linky zpracování na ALEPH 500

prosinec 1998
vzorek konvertovaných dat (150 čtenářských záznamů), obsahoval řadu chyb

17.12. 1998
oponentura ATPar -účast pracovníků VKOL

leden 1999
oprava některých chyb v konverzi bibliografických záznamů

12.-13.1.1999
schůzka uživatelů ALEPHu v VKOL -předvedení ALEPH 500

únor až duben 1999
konverze záznamů o knihovních jednotkách z databáze MAKS

březen 1999
experimentální linka zpracování přechází do vyšší fáze - zatím izolované pracovní postupy již sledují návaznosti mezi odd. doplňování fondů a zpracování fondů intenzivně se procvičuje novum ALEPHu oproti ISISu - záznamy o knihovních jednotkách (samostatné záznamy ke každému exempláři téhož titulu)

duben až červen 1999
tým VKOL pracuje na zobrazovacích a tiskových formátech (určitá slabina ALEPHu)

květen 1999
vzorek záznamů v ALEPH 500 zaslán do souborného katalogu CASLIN - po stránce formátu byl přijat (po obsahové stránce -správnost dat - zatím netestováno)
byl vyzkoušen automatizovaný převod transakčních dat ze systému FoxPro do ALEPHu 500 na vzorku 8000 záznamů a ověřena jeho funkčnost

30.5.-3.6.
účast na semináři CASLIN o souborných katalozích - velmi pozitivní ohlasy, řada inspirativních podnětů

28.6.-2.7.
školení automatizovaného výpůjčního systému (termín firmou ExLibris potvrzen)
zároveň upgrade ALEPH 500 na vyšší verzi 505.11.5 a dokončení konverze bibliografických záznamů

7.7.1999
linka zpracování v ALEPHu 500 v provozu

červenec 1999
testování automatizovaného výpůjčního systému na zkušebních datech

srpen 1999
testování AVS na ostrých datech (uzavření knihovny)

září 1999
otevření VKOL -automatizovaný výpůjční systém v provozu

4. Problémy a nedostatky v průběhu řešení projektu

 • vyrovnání časového skluzu, který vznikl testováním systému RAPID, od něhož VKOL ustoupila; časové prodlení přivedlo knihovnu k vyšší, propracovanější verzi ALEPHu -verzi 500 -což se ukázalo jako pozitivní
 • zdlouhavé jednání s firmou ExLibris při prosazování závěrečného textu smlouvy
 • nedostatečná a neaktuální dokumentace ALEPH 500
 • nepružná a nárazová spolupráce se zastoupením ExLibris pro technickou podporu ALEPH v Maďarsku (konverze, řešení konkrétních problémů a nastavení systému)

5. Současné aktivity pod hlavičkou MOLIN

6. Další rozvoj spolupráce v MOLIN

 • AKVIZICE - koordinovaný nákup zahraniční literatury a periodik
 • na domovské stránce MOLINu odkazy nebo přímo seznamy literatury a periodik, které vlastní jednotlivé instituce nebo jsou objednány (např. seznam zahraničních časopisů objednaných institucemi v Olomouci dostupná na WWW VK Olomouc).
 • ZPRACOVÁNÍ FONDU - účast na projektech NK Praha - zejména souborného katalogu CASLIN a jeho subsystémech
 • sjednocení popisu dokumentů v UNIMARCu pro budoucí sdílenou katalogizaci
 • první etapa budoucí interaktivní sdílené katalogizace -zkušební provoz po pořízení ALEPHu 500 v MZK
 • využívání dat vystavovaných partnerskými knihovnami pro retrokonverzi a rekatalogizaci
 • PROBLEMATIKA KNIHOVNICKÝCH SYSTÉMŮ
 • permanentní spolupráce technických pracovníků
 • pro komunikaci systémů zajistit funkční implementaci protokolu Z39.50


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist