Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SOUBORNÝ KATALOG JAKO DISTRIBUOVANÝ SYSTÉM

Ivo Hučín, ing. Aleš Horák

Tématem příspěvku je spolupráce mezi členy konzorcia MOLIN při zpřístupňování jejich knihovních katalogů v prostředí Internetu

Konzorcium MOLIN se skládá ze čtyř členů. Dva (Masarykova univerzita a Univerzita Palackého) jsou vybaveni knihovním systémem TINLIB. MZK Brno používá systém ALEPH a VK Olomouc bude systém ALEPH zavádět. Všechny zúčastněné knihovny mohou samozřejmě spolupracovat a vyměňovat si jednotlivé katalogizační záznamy ve formátu UNIMARC, ale budování souborného katalogu konzorcia MOLIN ve fyzické podobě nepřichází v úvahu. Na prvním místě je nutno uvést finanční důvody. Bylo by totiž nutné vyhradit pro takový systém výkonný a drahý počítač a zaměstnat tým lidí, kteří by se o katalog starali. Druhým důvodem, proč konzorcium MOLIN nebuduje fyzický souborný katalog, je obtížná aktualizace katalogizačních záznamů v takovém katalogu a hlavně velice obtížně zajistitelná zpětná vazba mezi producenty dat a správcem souborného katalogu.

Za této situace bylo na poradě pracovních skupin konzorcia rozhodnuto koncipovat katalog MOLIN jako "virtuální souborný katalog". Bylo přitom přihlédnuto ke skušenostem obou umiverzit při budování jejich souborných katalogů:

Na Univerzitě Palackého v Olomouci jsou knihovny součástí Informačního centra, a proto je zde možno budovat souborný katalog, jako jediný katalog pro celou univerzitu. Jeho velkou předností je značné snížení nákladů na jeho údržbu. Účastí v souborném katalogu UP se zvyšuje odpovědnost vedoucích pracovníků jednotlivých knihoven. Tím, že všechny činnosti probíhají v ON-LINE režimu jsou uživatelé informováni o aktuálním stavu knihovního fondu. To znamená, že mohou přímo sledovat jednotlivé činnosti spojené s nákupem a zpracováním knih. Prakticky to znamená, že se v katalogu nacházejí záznamy v různém stupni rozpracovanosti od hotových katalogizačních záznamů přes záznamy registrační až po záznamy akviziční, informující pouze o tom, že kniha byla objednána.

Masarykova Univerzita buduje samostatné fakultní katalogy. Tyto katalogy jsou potom vystavovány na jednom ze serverů MU. Tento systém zachovává na jedná straně relativní samostatnost knihoven, na straně druhé představuje nemalé obtíže v případě skládání těchto samostatných katalogů do katatalgu jednoho.

Pracovní skupina konzorcia rozhodla realizací projektu "virtuálního souborného katalogu" pověřit Masarykovu univerzitu a Univerzitu Palackého. Realizace projektu probíhá ve dvou etapách.

  • První etapa, ukončená oficiálním předvedením souborného prohlížeče pro knihovní systém TINLIB na celostátní poradě vysokoškolských knihoven v Olomouci, dokladuje reálnost tohoto projektu.
  • V etapě druhé by měl být vytvořen prohlížeč umožňující prohledávat oba knihovní systémy (TINLIB, ALEPH) používané knihovnami konzorcia MOLIN.

Již nyní je zřejmé,že spolupráce těchto čtyř knihoven daleko překračující rámec konzorcia představuje přínos pro spolupráci mezi knihovnami v ČR bez ohledu na to, jestli se jedná o knihovny univerzitní, odborné, vědecké, okresní či městské. Aspekt spolupráce na základě vzájemné rovnosti a výhodnosti pro zúčastněné knihovny je vedle samotného technického řešení tím nejdůležitějším přínosem konzorcia MOLIN českému knihovnictví.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 17.07.2019 10:38
TOPlist