Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

SEMINÁŘ CASLIN PEW IV

(Kouty nad Desnou 8.6.-12.6.1997)

Mgr. Blanka Sedláčková

Po třech seminářích CASLINu (Rožnov pod Radhoštěm, Liptovský Ján a Smolenice) se uskutečnil seminář CASLIN PEW IV v Koutech nad Desnou v hotelu Dlouhé Stráně. Setkali se zde zástupci českých a slovenských knihoven, spolupracujících v rámci projektu CASLIN a MOLIN se zahraničními odborníky, celkem 47 účastníků.

Čtyřdenní seminář zorganizovaly v krásném prostředí Jeseníků knihovny sdružené v MOLINu, tj. MZK Brno, SVK Olomouc, MU Brno, UP Olomouc. Již název semináře "Knihovny budoucnosti" určil hlavní téma, kdy nad postavením knihoven a informačních center ve společnosti 21.století se zamýšleli přednášející z USA, Francie a Norska.

V úvodním projevu prof.A.Lass nastínil hlavní problémy dalšího vývoje knihovnictví, které se týkají nejenom používání nových technologických metod a systémů, ale zamýšlel se i nad postavením a nenahraditelností knihoven a informačních středisek ve společnosti 21.století.

Na prof. Lasse navázala svojí přednáškou "Strategické plánování pro knihovnu 21.století" Marie Bednarová z Pennsylvánské státní univerzity. Zdůraznila, jak je důležité pro každou informační instituci si vytyčit dlouhodobé (10ti-15tileté) plány, které je nutno každý rok sledovat a usměrňovat podle vyvíjející se situace. Stejně potřebné je vytvářet krátkodobé plány, jejichž plnění se musí důsledně sledovat.

Jeden z nejúspěšnějších příspěvků na semináři byl přednesen Jane Arturovou, která pracuje jako zástupkyně ředitele v nové knihovně v Hatfieldu ve Velké Británii. V přednášce "Projektování univerzitní knihovny pro 21.století" nám referovala s praktickými ukázkami plánů a fotografiemi o budování nového informačního centra v Hatfieldu, které je největším střediskem University v Hertfordshiru. Prostředky na stavbu a zařízení byly získány z Folletova grantu ve výši 4 miliónů liber. Podoba budovy, umístění pracovišť i charakter služeb vyplynuly ze vzájemných konzultací knihovníků, techniků a uživatelů. Klíčovými požadavky na vnitřní uspořádání budovy byla flexibilita, prostředí na vysoké úrovni a bezpečnost pro pracovníky i uživatele. U služeb se zdůrazňovalo, aby vše probíhalo pod jednou střechou a výpočetní technika dosahovala vysoké úrovně. Uživateli mohou být pouze studenti a pracovníci univerzity, kteří mají všechny služby bezplatně. Široké veřejnosti knihovna služby neposkytuje.

Vystoupení paní Krishny Das Gupty z Worcesterské státní vysoké školy upozorňovalo na problémy knihoven a informačních center a jejich pracovníků v blízké budoucnosti. Zamýšlela se nad výchovou další generace knihovnických odborníků, na které jsou a budou kladeny čím dál větší nároky. Nutně musí zvládnout zaběhnutou praxi a být stále ochotni přijímat nové pracovní postupy, které přináší progresivní technologie. Hovořila také o přínosu Internetu do knihovnictví a o jeho v podstatě neomezených možnostech.

V podobném duchu se nesla i přednáška profesorky Ingeborg Sovlbergové z katedry počítačů a informatiky Norské univerzity vědy a techniky. Podělila se s posluchači o cenné zkušenosti z vývojové a výzkumné práce v knihovnictví a informatice, které se věnuje již řadu let. Krátce pohovořila o projektu norské knihovnické sítě nazvané BIBSYS, která je v současnosti dostupná na WWW.

Vysoce odborný příspěvek přednesl reprezentant Francie pan Jacques Ducloy o nových technických projektech z oblasti výpočetní techniky, které se týkají zavádění systémů do knihovnictví. Tento projev získal největší ohlas v řadách zúčastněných technických odborníků.

Přednášky probíhaly v dopoledních hodinách, odpoledne patřila diskusním sezením, kde přednášející doplňovali svá vystoupení o praktické ukázky či odpovídali na naše otázky. Hlavní seminární program v závěru vyústil ve všeobecnou diskusi o úlohách knihoven a informačních center na prahu 20.století a v příznivé zhodnocením celého semináře. Účastníci navrhli, aby schůzky podobného typu byly svolávány i v budoucnosti.

Dvě sponzorské večeře zajistila firma 3 M, která nám předvedla zabezpečovací systémy knihoven a firma Autocont. Oddechovou součástí programu byla návštěva Muzea papíru ve Velkých Losinách. Historická manufaktura, kde si návštěvníci mohli dokonce sami zkusit, jak se vyrábí ruční papír, nadchla zejména zámořské hosty.

Setkání knihovníků v Koutech nad Desnou bylo původně aranžováno jako závěrečné ze série caslinovských seminářů. Možná proto jeho celkové ladění bylo trochu volnější než u těch předchozích. Některé příspěvky (zejména prof.A.Lasse) vyzněly více filozoficky nebo jako širší výhled do budoucnosti, než aby řešily nějaký konkrétní problém knihovnictví v naší republice. Pro většinu zúčastněných však bylo nejdůležitější to, co je pro podobná setkání typické: vzácná příležitost seznámit se s knihovníky z jiných institucí a navázat kontakty, které lze těžko uskutečnit obvyklou oiciální cestou.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 15.08.2019 14:03
TOPlist