Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

CO JE ABDOS?

SVK Liberec

Věra Vohlídalová

Knihovnická veřejnost zaznamenala v poslední době, že se připravuje konference nazývaná ABDOS, že ji připravuje Národní knihovna a že se jí mohou naši knihovníci i účastnit. Konference proběhla 5. až 8. května v Zrcadlové kapli Národní knihovny v Praze.

ABDOS je zkratkou pro Abreitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel-und Südosteuropaforschung, což volně přeloženo znamená pracovní sdružení knihoven a dokumentačních středisek zabývajících se studiem a dokumentací východní části střední Evropy, východní a jihovýchodní Evropy. Je to volné sdružení institucí, jež shromaž_ují literaturu z těchto oblastí a o těchto oblastech, sbírky věcně rozšiřují a zpřístupňují je všem, jež je ku studiu potřebují.

Toto sdružení slouží k podpoře výměny informací a zkušeností v oblasti knihovnictví a dokumentace sbírek, ale i k rozvíjení kontaktů mezi knihovnami, knihovníky a vědeckými pracovníky. K tomu slouží především každoroční konference pořádané střídavě v Německu a dalších zemích. Počet účastníků se v posledních letech pohybuje kolem 100. Tato pracovní společnost nevybírá žádné příspěvky, jen konference je pořádána z příspěvků konferenčních a sponzorských. Účastníci ze zemí východní Evropy dokonce dostávají příspěvek na účast asi do doby než budou finančně rovnocennými partnery. Na konferenci jsou zváni i hosté z jiných zemí, včetně USA, kteří obvykle přednáší o svých zkušenostech, novinkách, trendech v knihovnictví a dokumentaci.

Sdružení není registrováno jako spolek nebo svaz. Vzniklo spontánně z iniciativy a potřeby jak institucí,tak i jednotlivců činných v této oblasti v Německu v roce 1971 a rozšířilo se postupně do téměř všech zemí Evropy. Obsahově přibyla studia německého kulturního a duchovního dědictví na příslušných územích Evropy, po r. 1989 i oblasti bývalé NDR. Po pádu komunistického režimu ve většině zemí východní a jihovýchodní i střední Evropy a východní části Německa jsou účastníky konferencí ABDOS i odborní pracovníci knihoven a institucí z těchto zemí. V letech předchozích to spíše bývali zástupci politického vedení. Tak jsem se vlastně v roce 1992 dostala ke spolupráci i já jako zástupce instituce, která má ve svých sbírkách produkci českých Němců, jako jedinečný fond německého etnika v jednom ze států mimo území Německa.

V ABDOS jsou činné tři stálé pracovní výbory: výbor pro evropskou bibliografii východoevropských studií, výbor pracovní společnosti knihoven a sbírek německé kultury na východě a výbor pro studia, dokumentaci a informace oblasti bývalé NDR. (ABDOSD).

ABDOS je veden vždy na čtyři roky voleným předsedou. Současně a opakovaně je jím Dr. Franz Görner (Staatsbibliotehk zu Berlin - Preubischer Kulturbesitz v Berlíně). Jeho práce spočívá v koordinaci činnosti sdružení, připravě každoroční pracovní a vzdělávací konference ve spolupráci s některými členskými institucemi a přípravě výborových konferencí.

ABDOS vydává Mittelungen ABDOS (Zpravodaj) sloužící k informacím o činnosti, dění, podává informace od členů, o činnosti členských knihoven, konferencích, vzdělávacích akcích, seminářích, o možnostech výměny, novinkách apod.

Konferenční příspěvky vycházejí v ediční řadě Státní knihovny v Berlíně: "Staatsbibliothek zu Berlin - Preubischer Kulturbesitz, Veröffentlichungen der Osteuropa-Abteilung".

Členské knihovny (německé) pracují společně na projektu: Topografie sbírek východní a jižní Evropy a NDR v Německu, který byl ukončen v r. 1978 a nyní se aktualizuje. Účast členských institucí je také zaznamenána na ročně vycházející bibliografii Europäische bibliographie zur Osteuropaforschung (Bibliografie východoevropských studií), kde se pro pařížskou redakci zpracovává produkce z Německa a německy mluvících kantonů Švýcarska vztahující se k východní a jihovýchodní Evropě a k bývalé NDR.

Pro zajímavost jen několik témat z posledních konferencí: Otázky knižního trhu a vydavatelství v různých zemích, knihovnická legislativa, národní knihovnické automatizované sítě, možnosti využití prostředků Evropské unie, společensko-politické dopady na literaturu pro děti a mládež, proměna vnímání historie východní Evropy, nová média a informační služby, migrace německých menšin, národnostní konflikty ve východní Evropě, církevní knihovny ... Jak vidět, široký záběr témat, která slouží i k dalšímu rozhledu informačních a knihovnických pracovníků. Součástí konferencí bývá i několik exkurzí do informačních a knihovnických institucí v místě konání, jejich pracovníci se většinou aktivně účastní konference. Tak i letos v Praze to byli pracovníci NK ČR, proběhla návštěva pražských knihoven, kladenské SVK. I pro mne byla přínosem např. návštěva knihovny studia Svobodná Evropa, o níž jsem prakticky nevěděla. Ani to, že je určena i veřejnosti.

Pro mne osobně znamená každoroční účast na setkání kolegů z mnoha zemí velmi mnoho. Byla jsem v Bratislavě 1992, Haagu, Lipsku, Kielu. Jen do Tallinu to bylo příliš komplikované a drahé. Bylo mi tak umožněno poznat během těch let, kam směřuje trend vědeckých i veřejných knihoven, jak se vzájemně přibližujeme díky technice, že mají ve světě také nějaké problémy, jak je třeba vnímat problémy těch, jež nesmyslnost válek připravila o domy i fondy, to, že se nedá srovnat s tím, co právě trápí nás, co znamená lidská solidarita, profesní i lidské přátelství. Nejkrásnější jsou pak opakovaná osobní setkání. Byla jsem ráda, že jsem ve vlastní zemi mohla přivítat všechny i ty nové kolegy a přátele a sdílet s nimi společně pocity přátelství, dobře vykonané práce zejména hlavního organizátora pana Dr. Knolla a jeho splupracovníků z Národní knihovny i nádhernou atmosféru Prahy i Zrcadlové kaple našeho Klementina.


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 14.06.2019 09:26
TOPlist