Traffic analysis

Vědecká knihovna Olomouc
Vědecká knihovna Olomouc
Česky English Deutsch

PROJEKT "Knihovnická informační dálnice"

ing. V. Písečný - PhDr. H. Molinová

Potřeba kvalitního informačního servisu je vyvolána charakterem současného hospodářského prostředí a významem informací v tomto prostředí. Prudce rostoucí význam kvalitních a včasných informací pro úspěšnou existenci hospodářských subjektů se odráží v prudkém růstu informatizace společnosti.

Kvalitní informační servis je nezbytně nutný pro management podniku k efektivnímu řízení vnitropodnikových procesů ( vývoj nákladu a rentability apod.), pro rozhodovací procesy, jelikož roste jejich složitost, zkracuje se doba, která je pro rozhodnutí k dispozici a také rostou rizika a následky chybných a pozdních rozhodnutí. V neposlední řadě se informace stává lukrativní komoditou.

V době začínající " zlaté horečky " kolem Internetu, jelikož Internet není jenom nástroj komunikace, ale představuje také značný ekonomický potenciál, mají veřejné knihovny možnost zapojit se se svými rozsáhlými fondy do poskytování služeb souvisejících s Internetem. Poskytování služeb spojených s Internetem by veřejným knihovnám přineslo nejen vyšší finanční prostředky od přímých uživatelů, ale také od svých zřizovatelů jako důsledek uznání vyšší společenské potřebnosti knihoven.

A. Cíle KIDu

 1. Vytvoření specifického prostoru pro vznik efektivního a volného trhu s informacemi ( nabídka primárních informačních zdrojů ) umožní bezbariérový přístup k potřebným informacím podnikatelským subjektům i soukromým osobám.
 2. Zlepšení meziknihovní komunikace při poskytování info. služeb.
 3. Poskytování kvalitního informačního servisu pro cílené skupiny uživatelů - obecní a státní správa, školy a pod.

B. Co všechno KID nabízí ?

 • Vytvoření přirozených informačních center veřejných knihoven
 • Regionální informace na bázi geografického multimediálního informačního systému GTS
 • Propojení knihoven do oborové sítě INTRANET a jejich vzájemná komunikace
 • Výměna zajímavých informací jednotlivých účastníků projektu KID
 • Konzultační a poradenské služby

KID umožní malým i středním knihovnám přímý a rychlejší přístup k rozsáhlým počítačovým databázím umístěných v malých knihovnách a velkým knihovnám umožní efektivnější využití a lepší prezentaci výsledků jejich práce.

C. V rámci projektu KID lze získat následující software :

 1. Geografický multimediální informační systém GTS s nádstavbou MONUMENT (multimediální geografický informační systém v prostředí Microsoft WINDOWS) MONUMENT umožní presentovat město a region, kulturní památky a význačné objekty, společenské a kulturní akce, turistické zajímavosti.
 2. REŠERŠE - obsahují údaje o článcích vybraných z 80 titulů celostátních periodik a 15 titulů periodik regionálního charakteru. Dominují společenské vědy ( ekonomika, sociologie, kulturně-společenský život, politické aktuality apod.)
 3. BELETRIE - obsahuje údaje o beletrii a vybraných titulech populárně naučné literatury včetně informací o autorovi a jeho tvorbě, obsáhlejší charakteristiky díla a ukázky. Dominuje literatura vydaná po r. 1990, současně je zpracováno přes 2.400 titulů.
 4. VYHLÁŠKY - obsahuje seznam vyhlášek města Karviná včetně plných textů.

Tento základní komplet software získají spolupracující knihovny se slevou za 9.900,- Kč, přičemž programy Regionální knihovny Karviná jsou těmto knihovnám poskytnuty zdarma.

D. Organizační struktura a servisní zabezpečení KID:

Organizační struktura:

KID bude vystavěn jedním centrálním serverem a cca 15-20 regionálními servery v rámci ČR. Jednotlivé subjekty zapojené do projektu KID budou moci komunikovat přímo jak s regionálním serverem tak i centrálním, a to podle povahy požadované informace.

Centrální server bude zajišťovat karvinská f-ma BIBLIOSERVIS (ing. M.Wawreczka), regionální servery budou umístěny v RKK a v ostatních 15 - 20 uzlových knihovnách okresního a městského typu. Regionální uzly budou moci poskytovat své služby různým uživatelům, tj. knihovnám všech typů, institucím, organizacím apod.

Povinnosti účastníků KID:

Spolupráce na doplňování a aktualizaci dat používaných software dle individuální specifikace pro jednotlivé druhy a typy knihoven, přičemž ochrana takto poskytnutých dat bude zabezpečena v souladu s občanským a obchodním zákoníkem.

E. Platební podmínky

Pro spolupracující knihovny základní komplet software činí 9.900,- Kč.

Pro ostatní účastníky nezapojené do KID činí cena uvedeného software cca 84.500,- Kč.

Měsíční platba za:

 • komunikační software
 • poradenství při instalaci komunik. software a jeho udržování
 • údržba síťového software
 • údržba dat
 • údržba serveru

činí pro spolupracující knihovny 900,- Kč měsíčně.

Pro ostatní účastníky nezapojené do KID činí poplatky 1.500,-Kč měsíčně.

F. Společenské využití KID

KID nabízí zejména veřejným knihovnám efektivní presentaci a začlenění do regionálních informačních projektů, v rámci kterých by mohly sehrát základní úlohu při výstavbě informační infrastruktury regionu. KID umožní zvýšit efektivnost poskytovaných informačních služeb knihoven.

KID poskytne od samého počátku svého působení obrovské množství již zpracovaných informací od všech participujících uživatelských subjektů.

Příloha: Organizační schéma (není z technických důvodů přístupná).


TIRÁŽ: Knihovní obzor. Čtvrtletník Vědecké knihovny v Olomouci. Redakce: redakcevkol.cz. Registrace MK ČR E 6450. ISSN (elektronická verze) 1214-6498.

Aktualizováno: 09.01.2008
Redaktor: správce www stránek
Pošli e-mailem
Trvalý odkaz


Vědecká knihovna Olomouc, ­ ­­­­­­­ ­Bezručova 659/2 ­Olomouc 9, 779 11­­­ tel.  +420-585 205 300 e-mail: vkol@vkol.cz   Otevírací doba: Po - Pá 8:30 - 19:00 So 9:00 - 13:00* Ne zavřeno   *MVS a studovna vázaných novin - zavřeno   Prázdninová otevírací doba.   ID datové schránky­­: yswjrie
Vědecká knihovna v Olomouci je příspěvkovou organizací zřízenou a financovanou Olomouckým krajem
Tvorba www stránek © Winternet 2008 - 2019
Aktualizováno: 19.08.2019 09:32
TOPlist